Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur sygeplejehandlinger

Kriterier1

Udstyr1

Forberedelse2

Patientforberedelse2

Prøveglas2

Observationer3

Komplikationer3

Formål4

 

Kriterier

Indikationen for akut lumbalpunktur er diagnosticering af bakterielle, virale eller svampeinfektioner i CNS:

 • • Meningit, encefalit

 • • Subaraknoidalblødning

 • • Kræftsygdom i CNS

 • • Hjernemetastaser

 • • Demyeliniserende sygdom

 • • Polyradikulit

 • • Feber af ukendt årsag

 • • Neuroborreliose

Indikationen for planlagt lumbalpunktur kan være kontrol af behandlingseffekt af en patient i længerevarende antibiotisk behandling for svær CNS-infektion, som led i et udredningsprogram, eller hvis patienten har ændret adfærd.

 

Udstyr

Bakken med udstyr til lumbalpunktur hentes i Infektionsmedicinsk afsnit.

 • • pakning med sterile kompressor og plaster (Mesorb steril forbinding)

 • • Steril afdækning

 • • Sterile handsker til lægen

 • • Lumbalpunkturnåle i forskellige størrelser

 • • Desinfektionsmiddel til rengøring af huden (Klorhexidin sprit)

 • • Evt. lokalbedøvelse med tilhørende sprøjte og kanyle

 • • Sterile prøveglas (WR-glas), laboratorieskema

 • • Affaldspose

 

Forberedelse

Lumbalpunktur kræver tilstedeværelse af 1 læge og 1 sygeplejerske.

 • • Sygeplejersken gør prøveglas klar med navn, Cpr. nummer, dato og nummererer glassene

 • • Sygeplejersken gør prøvesedler klar med afsnitsnummer, patientens navn, cpr. nummer, dato, klokkeslæt, undersøgelsens art samt prøvemateriale (CSV). Se listen ”spinalvæskeundersøgelse” der beskriver analyse navn, følgeseddel og mængde

 • • Foretager steril opdækning

 • • Lejrer patienten

I forbindelse med spinalvæskeundersøgelsen skal der altid tages blodglukose (CSV-US bestilles i NordEPJ). Blodglukose tages for at kunne bestemme glukoseindex som er lavt ved purulent meningitis, men normal ved serøs meningitis. Blodprøven skal tages fra 1 time før til 1/2 time efter undersøgelsen. Tages blodprøven efter undersøgelsen kan bioanalytikeren bringe glas med spinalvæske til laboratoriet. Glas med spinalvæske skal altid straks på laboratoriet! Laboratoriet videresender evt. glas til SSI (se vedlagte bilag for spinalvæskeundersøgelse).

Udover CSV-US som rekvireres i NordEPJ, skal der ved nogle af analyserne som tages ved lumbalpunkturen også bestilles blodprøver svarende dertil (se bilag).

 

Patientforberedelse

 • • Lægen eller sygeplejersken forklarer formålet med undersøgelsen og hvordan proceduren foregår

 • • Der lægges vægt på vigtigheden af, at patienten samarbejder

 • • Sygeplejersken hjælper patienten til at slappe af og trække vejret roligt

Når lumbalpunktur foretages, kan patienten enten ligge i sideleje tæt på sengekanten med krumbøjet ryg - obs. at rygsøjle er lige i sagittalplan. Eller også kan patienten sidde i sengen med ben på fodskammel, arme og hoved hvilende på sengebord så ryggen krummer.

 

Prøveglas

Alle prøveglas forsynes med patientlabel, dato for prøvetagning og antal dråber.

 

Første glas/mikroskopi D+R (widalglas med rødt skruelåg) med 1 ml. (20-25 dråber) sendes til klinisk mikrobiologisk afdeling til direkte mikroskopi samt dyrkning og resistens. Skal bringes over akut. Rekvireres elektronisk i KMA via NordEPJ.

KMA åbningstider: mandag-fredag 8.00-14.30. Uden for dette tidsrum kontaktes klinisk mikrobiologisk afdelings vagthavende læge via informationen.

 

Andet glas/CSV-US (widalglas med rødt skruelåg) 1-2 ml.

Sendes til klinisk biokemisk afdeling til bestemmelse af protein, glukose, celletal og differential tælling. Bestilles i NordEPJ som CSV-US som før angivet. I NordEPJ under profiler vælges "spinalvæske".

 

Tredje glas/kontrolglas (widalglas med rødt skruelåg) med 1 ml. opbevares i køleskab på patientens stamafdeling til eventuelle supplerende undersøgelse. Opbevares op til 1 uge.

 

Inden lumbalpunkturen foretages, må sygeplejersken vide hvilke prøver (udover de 3 første glas), der skal undersøges for, således at der kan bestilles dertilhørende blodprøver i NordEPJ. Tjek også hvor mange dråber hver enkelt analyse kræver (se vedlagte bilag).

Resterende glas med analyser sendes enten til KMA eller til SSI.

 

Observationer

Når undersøgelsen er afsluttet og kanylen fjernet, skal patientens hud afvaskes med sprit og indstiksstedet dækkes med Mesorb-plaster.

Patienten skal efterfølgende have fladt sengeleje i 1 – 4 timer.

Der observeres:

 • • Bevidsthedsniveau, - anvend evt. Glasgow Coma Score

 • • Pupilforhold

 • • Udvikling af kramper

 • • Puls, blodtryk og temperatur

 • • Hovedpine, utilpashed, kvalme og opkastninger

 • • Føleforstyrrelser i benene

 • • Sivning fra indstikssted

 

Komplikationer

 • • Smerter ved indstikssted. Lokalbedøvelse overvejes efter patients ønske

 • • Spinal hovedpine, som oftest optræder et døgn efter proceduren, er diffus og kan ledsages af utilpashed og svimmelhed. Hovedpinen er postural, dvs. forværres i stående og bedres i liggende stilling

  • • forebygges ved brug af tyndest mulig kanyle og rigeligt væskeindtag

  • • kan behandles med svage analgetika

 • • Infektion lokalt

 • • Incarceration (blødning), som kan indtræde såvel under udtømning samt op til 12 timer efter proceduren. Forekommer sjældent hvis forholdsregler er taget

 • • Nakke-ryg stivhed. Kan forekomme ved blodtilblanding i spinalrummet, men kræver ingen særlig behandling.

 

Formål

At sikre korrekt udførelse og håndtering af prøver efter lumbalpunktur med henblik på diagnosticering af infektion i centralnervesystemet (CNS-infektion).

Sikre tilstrækkelig sygeplejefaglig observation og pleje i forbindelse med proceduren.