Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af suprapubisk kateter hos akut patient i urologisk afsnit 9 og 10

 

Formål

 

At patienten har en sufficient og velfungerende urinvejsdrænage

At patienten så vidt mulig undgår symptomgivende urinvejsinfektion.

 

Definition af begreber

 

Det suprapubiske kateter er fjernet, og der kan ikke umiddelbart genanlægges et nyt.

Kateter er gledet ud, og et nyt ikke kan genanlægges.

 

Beskrivelse

Remedier:

Engangsvaskeklude med vaskecreme

Siliconekateter i aktuel størrelse, generelt ch 12 eller 14.

Evt. kvindekateter ch 12

10 ml sprøjte til tømning af ballon

Sprøjte med 10% vandig glycerinopløsning

Sterilt hulstykke

Instillagel med klorhexidin og lidokain

Rene handsker og sterile handsker

Evt. kapsel til opsamling af urin

Urinpose eller kateterventil

Evt. plaster til indstiksstedet og fiksation

 

Fremgangsmåde:

Alle remedier lægges klar til brug. Specielt er det vigtigt, at kateter, gel og sterile handsker er pakket ud og helt klar til brug.

Med rene handsker tømmes ballonen, lad sprøjten uden stempel sidde i ventilen, og kateteret tages ud.

Med de samme rene handsker afvaskes omkring indstiksstedet og lidt gel sprøjtes ind i kanalen, overskydende gel aftørres.

Det sterile hulstykke lægges med hullet over indstiksstedet.

En kapsel sættes frem til opsamling af urin.

De sterile handsker tages på.

Det nye kateter (med lidt gel på spidsen) føres gennem kanalen ind i blæren. Hvis det er vanskeligt kan det være en hjælp med et engangskvindekateter ch 12, som er lidt stivere.

Ballonen fyldes med 5 ml 10% vandig glycerinopløsning. Hvis det gør ondt, eller der er modstand ligger kateteret ikke korrekt.

Kateteret trækkes tot.

Pose eller ventil påsættes.

Funktion kontrolleres, og der tørres omkring indstiksstedet med serviet.

Evt påsættes plaster.

Ved anvendelse af pose fikseres denne, så træk og tryk undgås.

 

Første skift af kateter skal være efter max 6 uger.

De følgende skift er hver 6-12 uge afhængig af evt. inkrustrationer.

Ved uproblematiske skift, kan det overgå til hjemmesygeplejerske.

 

Vigtigt: Der skrives journalnotat om hvilket kateter (størrelse, ballonindhold) der er anlagt.

  • • Hvis der er afvigelser i kateterstørrelsen, begrundes dette.

  • • Hvad er plan for det næste skift.

 

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinier afsnit nr. 5.5 om urinvejsdrænage og afsnit nr.5.5.4 om suprapubisk blærekateter.

Dansk Standard: Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – DS2451-7:2001: Krav til brug af katetre, der efterlades som urinvejsdrænage.

Sammenslutning af Urologisk interesserede sygeplejersker-FS29: Suprapubisk kateter- håndbog for sygeplejersker.

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel 2009; standard 1.2.5