Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Støttesamtale efter abort - Guideline - Sygeplejeinstruks (G)

 

Formål

Støttesamtalen giver kvinden en mulighed for at sætte ord på hendes oplevelse af forløbet - både følelsesmæssigt og praktisk fra første kontakt hos praktiserende læge til i dag.

Patienter, der får provokeret abort i Gynækologisk Afsnit informeres mundtligt og skriftligt om tilbud om efter- abort støttesamtale.

Pt. opfordres til at kontakte Gynækologisk Dagafsnit telefonisk ved ønske om efter-abort støttesamtale. Alternativt kan tidspunktet for samtalen aftales ved udskrivelse efter aborten.

 

Rammer

 • • Samtalerum på Gynækologisk Dagafsnit, hvor man kan sidde roligt og uforstyrret.

 • • Sygeplejerske, gerne én patienten har mødt før f.eks. i Gynækologisk Ambulatorium, hvis muligt.

 • • Fastsat tidspunkt til samtale, 45-60 min, inkl. efterfølgende dokumentation.

 • • Sygeplejersken kan se et ur.

 • • Ingen børnestemmer.

 • • Afklare om evt. medfølgende pårørende skal være med til samtalen, evt. i en del af samtalen.

 • • Bruge ordet graviditet og ikke foster/barn.

 

Introduktion

For at komme i gang bør samtalen indledes med overordnede praktiske emner, såsom:

 • • Samtalens indhold og forløb

 • • Sygeplejerskens rolle og tavshedspligt

Samtalens indhold

Samtalen tager afsæt i årsagen til, at pt. har ønsket denne samtale.

 

Følgende kan, hvis relevant, indgå i samtalen

Bede pt. om at beskrive abortforløbet fra:

 • • Konstatering af graviditeten

 • • Konsultation hos egen læge

 • • Forundersøgelse i Gynækologisk Ambulatorium

 • • Forløb på Gynækologisk Dagafsnit, evt. Operationsafsnit

 • • Forløb derhjemme, hvis det har været en hel/delvis hjemmeabort

 • • Den efterfølgende tid derhjemme

 

Uddybe og afklare evt. spørgsmål i forhold til forløbet

Inspiration til spørgsmål:

 • • Hvilke overvejelser havde du i forhold til at vælge abort?

 • • Har du fået støtte og oplevet respekt i dit valg om abort fra partner, venner og familie?

 • • Hvordan har du det nu?

 • • Hvem taler du med, når du har det svært?

 • • Hvem talte du med I forbindelse med valget omkring abort?

 • • Hvilke tanker har du (følelser som skam, skyld, bebrejdelser, sorg, straf, vrede og tilgivelse kan være relevante at lade indgå i samtalen)

 

Gode råd

 • • Hvis kvinden svarer, at venner og/eller familie har været imod og derfor ikke har støttet hende,

 • • kan man spørge om hun kender årsagen til deres holdning.

 • • Klargør over for kvinden, at det suverænt er hende, der bestemmer over sin krop og liv, og at hun er den bedste til at bedømme, hvad hun er i stand til at overkomme her og nu.

 • • Kvinden må holde fast i sin egen beslutning, og hun kan rådes til at fortælle venner/familie, at hun behøver støtte. Venner /familie behøver ikke at være enige, men bør vide at manglende støtte kan forværre hendes situation.

 

 

Fremtidig prævention

 • • Sikker sex

 • • Prævention (anvendelse, fordele, ulemper)

 • • Genoptagelse af seksualliv

 

 

Muligheder for støtte

 • • Mødrehjælpen i Aalborg

Boulevarden 30, 4. sal

9000 Aalborg

Telefon: 69133200

E-mail: aalborg@moedrehjaelpen.dk

www.moedrehjaelpen.dk

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/viden-og-raad/abort-stoettesamtale-ved-tvivl-raadgivning/

 

 • • Egen praktiserende læge

 

 • • Skolepsykolog

 

 • • Studentererådgivningen

 

 • • Egen sognepræst

 

 • • Sagsbehandler i kommunen

 

Referencer

Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455 § 100 stk.5, 2010

 

Patientinformation

”Tilbud om abortsamtale”, pdf-center ID-nr.: FFRN01-108