Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Rekvisition af patologisk undersøgelse og rettidig reaktion på prøvesvar, Kæbekirurgisk Afdeling

 

Beskrivelse

Alle prøver skal rekvireres via de respektive ikoner på PC-skrivebordet eller via Clinical Suite.

Prøvesvar modtages i Opgavelisten i Clinical Suite.

 

Rekvisition af patologisk undersøgelse

Der henvises til tilknyttede bilag (28629)

Vær opmærksom på at både sygeplejerske og tandlæge skal foretage gennemgang af rekvisitionen og kontrollere overensstemmelse med de labels, der er sat på prøveglas.

 

Arbejdsgang vedr. ambulante patienter

Sekretær med postfunktion tjekker hver dag prøvesvar i Opgavelisten, og videresender til relevant tandlæge.

Sekretæren åbner og videresender mikroskopisvar til relevant tandlæge (rekvirerende tandlæge – i dennes fravær videresendes til bagvagten).

Alle tandlæger tjekker dagligt egen Opgaveliste og signerer for at have set og taget hånd om svar.

Tandlægen informerer patienten ved det ambulante besøg eller før, hvis svar kræver dette. (Telefonkontakt eller brevsvar udløser notat i MIRSK).

Ved ethvert ambulant besøg skal tandlægen se og dokumentere den enkelte patients prøvesvar i opgavelisten via Patient-fanebladet.

 

Arbejdsgang vedr. indlagte patienter

Ved den daglige stuegang skal lægen sikre, at alle patientens prøvesvar er set og dokumenteret i Clinical Suite.

 

Arbejdsgang vedr. udskrevne patienter

Ved udskrivelse skal tandlægen dokumentere alle patientens prøvesvar i Opgavelisten (Patient-fanebladet).

 

Definition af begreber

Prøvesvar indbefatter:

Labkasvar: svar fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Mikroskopisvar: svar fra Patologisk Institut.

Podesvar: svar fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Røntgensvar: svar fra Radiologisk Afdeling

 

Målgruppe

Personalet på Kæbekirurgisk Afdeling.

Formål

At sikre patienten en hurtig og effektiv behandling, herunder sikre patientsikkerheden.

At kvalitetssikre opfølgning på prøvesvar og undersøgelsesresultater.

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser; nr. 9207 af 31.05.2011.