Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Rekvisition af patologisk undersøgelse og rettidig reaktion på prøvesvar, Kæbekirurgisk Afdeling

 

Beskrivelse

At beskrive arbejdsgangen ift. rekvisition af prøveundersøgelser i hhv. Biokemisk -, Patologisk -, Mikrobiologisk - og Radiologisk Afdeling.

Alle prøver skal rekvireres via patientens journal i EPJ, hvor den relevante afdeling vælges under rekvisitioner og svar.

Prøvesvar modtages ligeledes i EPJ under rekvisitioner og svar.

 

Rekvisition af patologisk undersøgelse

Der henvises til tilknyttede bilag (28629)

Vær opmærksom på at både sygeplejerske og tandlæge skal foretage gennemgang af rekvisitionen og kontrollere overensstemmelse med de labels og stregkoder, der er sat på prøveglas. Ved vågen patient kontrolleres den påsatte label med patienten ved, at patienten identificerer sig med navn og cpr.nr.

 

Arbejdsgang vedr. ambulante patienter

Sekretær med postfunktion tjekker hver dag prøvesvar i EPJ under afdelingens opgaver og videresender til relevant tandlæge.

Sekretæren åbner og videresender mikroskopisvar til relevant tandlæge (rekvirerende tandlæge – i dennes fravær videresendes til bagvagten).

Alle tandlæger tjekker dagligt egne opgaver i EPJ under afdelingens opgaver – svar til godkendelse, og signerer for at have set og taget hånd om svar.

Tandlægen informerer patienten ved det ambulante besøg eller før, hvis svar kræver dette. (Telefonkontakt eller brevsvar udløser notat, der dikteres af tandlægen).

Ved ethvert ambulant besøg skal tandlægen se og dokumentere den enkelte patients prøvesvar i EPJ via afdelingens opgaver - svar til godkendelse.

 

Arbejdsgang vedr. indlagte patienter

Ved den daglige stuegang skal lægen sikre, at alle patientens prøvesvar er set og dokumenteret i EPJ.

 

Arbejdsgang vedr. udskrevne patienter

Ved udskrivelse skal tandlægen dokumentere alle patientens prøvesvar i EPJ.

 

Definition af begreber

Prøvesvar indbefatter:

Labkasvar: svar fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Mikroskopisvar: svar fra Patologisk Institut.

Podesvar: svar fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Røntgensvar: svar fra Radiologisk Afdeling

Målgruppe

Personalet på Kæbekirurgisk Afdeling.

Formål

At sikre patienten en hurtig og effektiv behandling, herunder sikre patientsikkerheden.

At kvalitetssikre opfølgning på prøvesvar og undersøgelsesresultater.

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser; nr. 9207 af 31.05.2011.