Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Amniocentese - Sygeplejeinstruks (Graviditets- og Ultralydsafsnittet)

 

Formål

- At sikre korrekt procedure ved amniocentese.

 

Klargøring

 • • 

Ultralydsapparat.

 • • 

Punkturstyr (vasket - ikke sterilt).

 • • 

Kogeæske.

 • • 

Kanyler efter lægens valg.

 • • 

Sterilt transducercover med gel og nåleguide.

 • • 

Medi-tissue.

 • • 

Steril aflukningsprop.

 • • 

2 sterile afdækningsstykker.

 • • 

20 ml Once sprøjter.

 • • 

2 par sterile handsker til lægen.

 • • 

1 pakke sterile gazekompressere til afvaskning.

 • • 

Farvet klorhexidin 0,5 %.

 • • 

Sygeplejersken sørger for, at assistancebordet dækkes med sterilt stykke og herpå anbringes:

 

-

Transducercover med gel og nåleguide.

-

Kanyle efter eget valg.

-

20 ml sprøjte.

-

Sterile gazekompressere.

-

Sterile handsker.

-

Steril aflukningsprop.

Det hele dækkes til med et sterilt stykke, som senere anvendes til afdækning af patienten.

 

Modtagelse

 • • 

Sygeplejersken modtager patienten.

 • • 

Indtaster patientens navn, cpr-nr. og gestationsalder på ultralydsapparatet.

 • • 

Finder label til at identificere sprøjten med prøven efter indgrebet.

 • • 

Lejrer og informerer patienten om undersøgelsen.

 

Procedure

 • • 

Lægen skanner patienten, informerer om undersøgelsen og udfører amniocentesen.

 • • 

1 stk. sterilt afdækningstykke i bukselinningen, så det dækker patients lår.

 • • 

Huden desinficeres 2 gange med farvet klorhexidin 0,5 %

 • • 

Transducer desinficeres med Medi-tissue sættes på punkturstyr.

 • • 

Assistancebordet placeres ved patientens fodende.

 • • 

Lægen indfører en kanyle gennem punkturstyret ind i gestationssækken og tager prøven.

 • • 

Sygeplejersken hjælper eventuelt med at trække op i sprøjten.

 • • 

Patienten skannes efter amniocentese med henblik på patologiske ændringer.

 • • 

Patientens hud aftørres med et vådt håndklæde.

 • • 

Navn og cpr-nr. tjekkes med patienten. Prøven mærkes.

 • • 

Oprydning:

 • • 

-

Transducer rengøres medet vådt håndklæde og aftørres med Medi-tissue.

 

-

Punkturstyr skilles ad og skylles under rindende vand, placeres i kogeæske og koges i dekontaminatoren.

 

Information til patienten

 • • 

Udlevere patientpjece.

 • • 

Vi tilråder patienten sygemelding og at undgå fysisk aktivitet til efterfølgende dag.

 • • 

Ved smerter tilrådes patienten sengeleje indtil smerterne ophører.

 • • 

Patienten må ved smerter tage tablet Panodil 1gram.

 • • 

Ved fostervandssiven (indenfor 1 uge) kontakter patienten os (se patientpjecen).

 • • 

Kromosomsvaret kommer med brev efter 3-4 uger. Hastesvar foreligger efter 24-48 timer og lægen ringer patienten op.