Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Allergisk (anafylaktisk) shock - behandlingsvejledning voksne

Ved bevidsthedstab i forbindelse med intravenøs indgift af medicin gøres følgende

 1. 1. Læg patienten i Trendelenburgs leje

 2. 2. Sørg for frie luftveje, eventuelle strammende klædningsstykker løsnes. Ventiler patienten med maske, eventuelt tilsat ilt

 3. 3. Tilkald læge

 4. 4. Mål puls og blodtryk

Bevidtshedstabet vil som regel skyldes et af følgende forhold

 • • Vasovagal reaktion

 • • Allergisk eller anafylaktisk reaktion

 • • Cerebral eller kardiovaskulær synkope af anden årsag

Differentialdiagnose

Ved den vasovagale reaktion vil der ofte være forudgående kvalme, utilpashed, koldsved og bleghed, men disse patienter retter sig hurtigt i liggende stilling.

Ved mistanke om anafylaktisk shock, kardiopulmonal synkope af anden årsag eller hjertestop tilkaldes akut hjælp fra narkoseafdelingen på følgende vis

Aalborg Sygehus:

 • • Tryk på hjertestopknap

 • • Hvis ingen hjertestopknap i nærheden eller i tvivlstilfælde ring 22 011

Hjertestop - instruks for behandling på Aalborg Sygehus

Hjørring Sygehus: Ring 40 009 og meld hjertestop med angivelse af sted.

Symptomerne ved allergisk (anafylaktisk) shock

Symptomdebut sekunder til minutter efter stofindgivelse (op til 30 minutter eller mere).

 • • Akut indsættende ubehagsfornemmelse, varmefølelse, kløe, nysen, trykken i brystet, uproduktiv hoste stigende til svær dyspnø med cyanose, blodtryksfald med bleghed, bevidstløshed, evt. krampe og mors

 • • Hoste, nyse, vejrtrækningsbesvær, dyspnø, cyanose, respirationsstop

 • • Trykken for brystet, hjertebanken, tachycardi, arytmi

 • • Koldsveden, bleghed, blodtryksfald, hjertestop

 • • Sløret sensorium, bevidsthedstab, kramper

 • • Kvalme, opkastning, kolik, ekskretafgang

 • • Hudkløe, paræstesier, exanthem, urticaria, ødem

Behandling

Ved mistanke om anafylaktisk shock tilkaldes straks læge, der omgående påbegynder følgende behandling:

Injectabile adrenalin (1 mg/ml) 0,5 – 0,8 ml intramuskulært eller langsomt intravenøst 0,3 - 0,5 ml i refrakte doser af 0,1 ml. Behandlingen kan gentages efter 10 - 20 minutter.

Intravenøs drop med isotonisk natriumklorid eller glukose 5 %.

Tavegyl (antihistamin)(1 mg/ml): 1 ml intramuskulært eller langsomt intravenøst.

Solu-Medrol (Methylprednisolon) 80 – 120 (125) mg langsomt intravenøst i løbet af 60 sekunder.

NB! Antihistamin og steroid har overvejende virkning på de sene symptomer såsom urticaria og ødemer, mens disse medikamina kun har ringe virkning på den akutte, anafylaktiske reaktion.

Baggrund

Immunologisk eller uspecifik aktivering af basofile celler eller master celler med frigørelse af vasoaktive stoffer (histaminer og kininer) der medfører symptomer.

Forekomst

Optræder næppe hyppigere hos patienter med allergiske sygdomme, men forløbet er ofte alvorligere hos disse.

Optræder oftest efter parenteral indgift af allergenholdigt materiale.

Registrering

Diagnosekoder

T 88.6

Anafylaktisk shock ved korrekt anvendelse af lægemiddel

T 78.2

Anafylaktisk shock uden specifikation

T 78.0

Anafylaktisk shock ved fødevareallergi og intolerans

T 80.8

Andre komplikationer efter infusion, transfusion eller injektion

T 78.3

Oedema angioneuroticum (Quincke's)

L 50.0

Urticaria allergica

L 50.1

Urticaria idiopathica

L 50.9

Nældefeber uden spcifikation 

 

Procedurekoder

BMBZ00

Anlæggelse af venekanyle

BMBA00

Anvendelse af kanyle som adgang til det perifere venøse kredsløb

BOJA2

Parenteral behandling med elektrolytopløsninger og glukose mm.

BGXA50

Iltbehandling med nasalkateter

BGXA51

Iltbehandling med maske

BFFA60

Hjertemassage

BFXA00

Trendelenburg-lejring

 

Ved konstateret allergi skal en læge registrere allergien i Clinical Suite

Picture 1

Journalføring af allergi og/eller intolerans i FBE Øjenområdet Aalborg Sygehus

Reference

Medicinsk kompendium, 16. udgave 2004