Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Videotolkning samt videokonference i Speciale for Kræftbehandling

 

Formål

At sikre, personalet har kendskab til, hvorledes praksis og logistik er omkring brug af videotelefon/konferencetelefon i forbindelse med tolkning samt interne eller eksterne videokonferencer.
Videotelefonen kan desuden anvendes ved interne og eksterne videokonferencer.

 

Beskrivelse

I Speciale for Kræftbehandling findes der 1 videotelefon i Strålterapien.
For information vedrørende anvendelse af tolk se
Ny tolkeleverandør - PersonaleNet april 2018

 

Bestilling af tolkebistand

I forbindelse med første besøg i afdelingen er det visiterende læge, der skønner, om der er behov for tolk samt på hvilket sprog. Såfremt det vurderes, at der er behov for fremmødetolkning og ikke videotolkning, noteres dette i journal med en lægefaglig begrundelse, hvorefter sekretæren i forbindelse med skrivning af journal rekvirerer tolkning på https://tolkdanmark.dk/

Ved de efterfølgende besøg/indlæggelser er det lægen eller sygeplejersken, der i den enkelte situation skønner, om der er behov for en tolk. Tolken rekvireres efter aftale af enten sekretær eller sygeplejerske. (Lokal praksis i afsnittet følges).


Alle tolkebestillinger skal fra 01.05.2018 ske elektronisk – også akutte bestillinger. Det er ikke muligt at bestille tolkeydelser telefonisk.
 

Sekretær/sygeplejerske har følgende opgaver:

(HUSK: Vigtigt at der i forbindelse med bestilling af tolkebistand oplyses navn og efternavn på sekretær/sygeplejerske, så Tolkdanmark kan efterlyse dette navn ved telefonisk forespørgsel til den konkrete rekvisition)

Billede 1

 

  • • Videotelefon afhentes i Stråleterapien

 

Afregning af tolkebistand

Det elektroniske bestillingssystem anvendes også til afregning af tolken.
Ved fremmøde af tolk skal sygeplejerske eller sekretær godkende fremmødet på tolkens telefon/app. (dermed undgås alle tolkerekvisitioner i papirform)
 

Opsætning af udstyr samt forberedelse forud for tolkning/videokonference

Det er den sygeplejerske, der skal deltage i samtalen, der har ansvaret for at forberede og opsætte videotelefonerne – se nedenstående vejledning.

 

Vejledning

Telefonerne tilsluttes netstik.

Videotelefonerne er netbaserede og kan derfor tilsluttes ethvert aktivt netstik (PC-stik).

Dertil er der sikret aktiv netforbindelse i følgende rum (netstik er mærket med grøn):

  • • Stråleterapien 0. sal: lokale 128 og 129

  • • Stråleterapien 1. sal: lokale 056

  • • Dagafsnit 3. sal:  lokale 009

    lokale 033

  • • D1, 4. sal:                lokale 051

  • • D3, 5. sal:                lokale 029

  • • Biblioteket 5. sal: lokale 048

  • • Pavillonen:  lokale 23.01.033

 

Betjening af videotelefon

Der findes en udførlig vejledning i PRI til hver telefon se nedenstående

Videotolkning - huskeseddel

Videotolkning – teknik og fejlfinding

Videotolkning - rengøring og håndtering

 

Telefonens netadresse er 72655@join.rn.dk,, og denne adresse, skal opgives ved konferencer uden for Aalborg Universitetshospital. Internt anvendes den indbyggede telefonbog over øvrige videotelefoner.

Ved tekniske problemer kontaktes IT-support, tlf. 49000
 

Reference

Videotolkning - huskeseddel

Videotolkning – teknik og fejlfinding

Videotolkning - rengøring og håndtering
Ny tolkeleverandør - PersonaleNet april 2018