Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tolkning af hCG svar ved fertilitetsbehandling

 

Formål

- Kontrollere om der er indtrådt graviditet efter insemination/transferering af æg.

- Skelne mellem normal udvikling af graviditeten/biokemisk graviditet/extrauterin graviditet.

 

Beskrivelse

Blodprøver skal, som overordnet regel, tages 14 dage efter transferering/insemination.

 

 

Hvis trans./insemination foretages lørdag skal prøven tages efter 13 dage (fredag)

 

Hvis trans./insemination foretages søndag skal prøven tages efter 15 dage (mandag)

 

I tilfælde af helligdag skal den tidligst tages efter 13 dage.

 

 

14-dages værdien tolkes som normal positiv hvis den efter IVF er 100 eller derover.

 

14-dages værdien tolkes som normal positiv hvis den efter IUI er 50 eller derover.

 

hvis blodprøven er taget hhv 13 el. 15 dage efter transferering/insemination kan værdien

tolkes som normal selvom den devierer fra normalværdien med -/+ 50%.

 

Værdier som ligger under ovenstående niveau men er 10 eller derover skal kontrolleres med ny prøve efter 2 dage.

 

Hvis der efter 2 dage ses stigning til mindst dobbelt værdi, anses stigningen som tegn

på normalt udviklende graviditet.

 

Hvis stigningen er mindre, eller der ses et fald, skal prøven gentages efter 4 dage.

 

Svagt stigende eller stagnerende s-hCG kan være tegn på enten begyndende spontan abort eller extrauterin graviditet og skal derfor kontolleres med 4 dages intervaller indtil værdien er <20 IU.

 

Værdier på 14. dagen efter behandling som er < 10 anses for negative, men der skal

inden en uge efter blodprøven være kommet menstruationsblødning.

Hvis dette ikke er tilfældet skal der tages fornyet blodprøve grundet lille risiko for ekstrauterin graviditet.

 

Værdier > 10 IU anses som positive og udløser et ekstra forsøg.

 

Efter 10. graviditetsuge er det normalt med en stagnerende hCG

11/2006 BP/MAa