Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anafylaktisk shock

 

Formål

at sikre hurtig og ensartet behandling af anafylaktisk shock.

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Anafylaksi er en alvorlig, livstruende systemisk hypersensitivitetsreaktion.

Allergisk udløst anafylaksi er et hurtigt indsættende, generaliseret og oftest uventet, klinisk

syndrom, som skyldes en immunreaktion hos en sensibiliseret person efter udsættelse for et

antigen.

Alle afsnit i Gynækologisk-Obstetrisk afdeling har Sygehusapotekets anafylaksi-pakke.

 

Årsager til – øget risiko for anafylaksi

 • • Indgift af lægemidler fx:

 • • antibiotika

 • • acetylsalicylsyre og andre NSAID-præparater

 • • lokalanæstetica

 • • Vaccination med Anti-D.

 

Symptomer

Almen utilpashed, mathedsfølelse, svimmelhed, akut hovedpine,

flushing, palpitationer, hudkløe (specielt håndflader og fodsåler), oppression.

 

Luftveje: Snue, nysen, hoste, hæshed, stridor, bronkieobstruktion, lungeødem, respirationsstop.

Gastroinstetinal Kanal: Kvalme, opkastning, koliksmerter, defækationstrang, ekskret-afgang.

Kardiovaskulære system: Takykardi, hypotension, arytmi, ventrikelflimmer, shock, hjertestop.

CNS: Sløret sensorium, bevidsthedstab, kramper.

Hud: Flushing, kløe, urticaria, angioødem, eksantem.

 

Behandling

Hurtig indsættende behandling er nødvendig.

Er der ingen læge tilstede, starter sygeplejerske behandling og tilkalder hjertestopholdet.

Adrenalin, Tavegyl og Solu-Medrol (anafylaksi-pakken) skal have en fast plads i medicinrummet, og

al personale med kompetence til medicinadministration skal være bekendt hermed.

Behandlingen består af:

 1. 1. Inj. adrenalin (1 mg/ml) 0,5-0,8 mg (0,5-0,8 ml) dybt i.m. Kan gentages efter behov!

Ved manglende respons evt. 0,3-0,5 mg (0,3-0,5 ml) i.v. (langsomt i refrakte doser á 0,1 ml)

 1. 2. Frie luftveje (evt. tungeholder) og ilt 5-10 l/min.

 2. 3. Trendelenburg lejring

 3. 4. I.v. adgang. Der opsættes drop med isotonisk NaCl til hurtigt indløb

 4. 5. Kontrol af BT og puls

 5. 6. Når lægen/hjertestopholdet er ankommet tages stilling til:

 • • Antihistamin Tavegyl (1mg/ml) 1-2 mg (1-2 ml) i.v.

 • • Methylprednisolon Solu-Medrol 80-100 mg i.v.

Referencer

SVE, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, instruks Medicin til akutte situationer i Gynækologisk- Obstetrisk afdeling.

SVE, Medicinsk Center, klinisk instruks i PRI: Anafylaktisk reaktion - anafylaktisk shock