Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Angiografi - Perkutan transhepatisk cholangiografi (PTC)

Med kateterdrænage eller metalstent

Sektionen for interventionel radiologi

 

Indikation

Aflastning af galdevejene ved afløbshindring p.g.a. tumorer eller metastaser, aflastning efter ERCP hvor der ikke er lykkedes at skabe drænage, dilatation af galdevejsstenoser, cholangit, stentning af stenoser i galdevejene, stentning af galdevejslækager.

 

Forundersøgelser/forberedelse

fastende

 

væsketal, BAC-test, INR, APTT, hæmoglobin, trombocytter.

anæstesi tilsyn

 

Analyser højest syv døgn gamle.

BAC-test skal være gældende på undersøgelsesdag

Ved forhøjet blødningsrisiko skal denne tilstræbes bragt ned. Hvis dette ikke er muligt skal der konfereres med overlæge i Angiosektionen.

Anæstesi/anæstesitilsyn skal bestilles af henvisende afdeling. Normalt anvendes A-anæstesien.

Indgrebet foregår vanligvis på mandage og torsdage kl. 13.00. Eventuelle andre tidspunkter skal af rekvirerende afdeling koordineres med både anæstesiafdeling og radiologisk afdeling.

 

Præmedicin

Tabl. Apozepam 7.5mg hvis anæstesi ikke ordinerer andet.

 

Kontraindikationer

Ingen absolutte, men indgrebet kan kompliceres ved bl.a. større ascitesmængder. Afvejning af risici bør ske i et samarbejde mellem henvisende afdeling, anæstesiafdeling og radiologisk afdeling.

 

Komplikationer

Relativ sjældne; ifølge litteraturen:

sepsis

2.5 %

blødning

2.5 %

absces, peritonit, cholecystit pancreatit

1.2 %

pleural, pneumothorax

0.5 %

død

1.7 %

 

Undersøgelse

Foregår i i.v. analgesi og lokalanalgesi

Undersøgelse foregår på gennemlysningsleje. Radiologen udpeger i gennemlysning velegnet punktursted. Der foretages desinfektion og afdækning. Der anlægges lokalanalgesi på indstikssted. Incision med skalpel. Herefter punktur af galdeveje med finnål og videre intervention med 0.18”guidewire og katetre der efterfølgende kan skiftes til 0.35 guidewirer og katetre.

Obstruktioner/stenoser søges passeret med guidewire og som første valg anlægges et internt/eksternt trådfikseret drænagekateter, der er således konstrueret, at der sidehuller både over og under en eventuel stenose/okklusion således at kateteret kan være tilproppet.

Ved maligne lidelser kan der anlægges selvekspanderende metalstent. Ved mindste tvivl om hvorvidt denne skal anlægges eller ej anlægges et vanligt dræn. En metalstent kan ikke fjernes, hvorfor det betragtes som definitiv behandling.

 

Efterbehandling

Observation enten på afdelingen eller på opvågningen. Dette aftales mellem udførende radiolog og anæstesien idet observationskravet afhænger af procedureforløbet.

TL i to timer

Patienten observeres med puls og blodtryk efter 1. og 2.time.

Såfremt pt. er velbefindende 2 timer efter proceduren, og der ikke er klinisk mistanke kan pt. mobiliseres.