Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rutineundersøgelser

 

Udviklingstest (fysioterapeut)

Denne test foretages omkring terminstidspunktet rutinemæssigt på alle børn med gestationsalder ≤32 uger (dvs. til og med 31 uger og 6 dage) samt på alle børn med væsentlige komplikationer, sidstnævnte dog efter individuel stillingtagen. Testen bestilles inden udskrivelse.

Ultralyd af cerebrum

Denne undersøgelse foretages på alle børn med en gestationsalder ≤32 uger (dvs. til og med 31 uger + 6 dage), hhv. når børnene er 7 og 14 dage gamle samt inden udskrivelsen. Første undersøgelse for at diagnostisere hjerneblødninger, de 2 sidstnævnte for at diagnostisere ventrikeldilatation eller cystedannelse. Ordinerende læge tager stilling til, om undersøgelsen skal foregå på børne- eller røntgenafdelingen.

Høreundersøgelse

Alle nyfødte børn, der er indlagt på Neonatalafsnittet og er over 48 timer gammelt, skal screenes med OAE-test (Oto Akustisk Emission).
Herudover skal alle nedennævnte børn foruden OAE-testen have foretaget screening med AABR-test (automatisk hjernestamme audiometri):

  1. 1. Intrauterin infektion (Rubella, cytomegali, toksoplasmose).

  2. 2. Gestationsalder ≤32 uger (dvs. Til og med 31 uger og 6 dage).

  3. 3. Moderat/svær asfyksi (cerebrale symptomer varende mere end 2 uger).

  4. 4. Icterus (udskiftningstransfusionskrævende).

  5. 5. Ydre ører/ansigtsmisdannelser og syndromer, hvor hørenedsættelse kan være et delsymptom.

  6. 6. Kromosomanomalier og mistanke herom.

  7. 7. Gentamicinbehandling, hvis der forekommer en ”dalværdi” over 2 µg/ml.

  8. 8. Meningitis purulenta (henvises hurtigst muligt).

Hvis barnet udskrives fra neonatalafsnittet før det er 48 timer gammelt,  eller uden de er blevet hørescreenet af anden grund, skal neonatal sygeplejersken give besked til patienthotellet, som derefter selv  indkalder barnet til hørescreening.

Hvis barnet ikke består undersøgelsen, skal der henvises til Audiologisk Afd. Følgende børn skal altid henvises:

  • Børn med ganespalte

  • Børn der har haft meningitis og børn med syndromer, hvor hørenedsættelse er et delsymptom

Øjenundersøgelse

Rutinemæssig øjenundersøgelse for retinopathy of the premature foretaget rutinemæssigt på samtlige børn med gestationsalder ≤32 fulde uger (dvs. til og med 31 uger og 6 dage) samt på børn med gestationsalder >32 uger og med fødselsvægt ≤1500 g.
Børnene undersøges første gang 5 uger gamle og herefter med 14 dages mellemrum indtil termin.

Ambulant kontrol i Børneambulatoriet

Ambulant kontrol i Børneambulatoriet ved læge eller fysioterapeut foretages rutinemæssigt på alle børn med gestationsalder ≤32 uger (dvs. til og med 31 uger og 6 dage) samt på alle børn med væsentlige komplikationer, sidstnævnte dog efter individuel stillingtagen. Børnene undersøges rutinemæssigt ved 5 og 13 måneders korrigeret alder. Desuden ved fysioterapeut ved 9 og 18 måneders korrigeret alder i Børnefysioterapien.

Ambulant kontrol i 3 og 5 års alderen ved fysioterapeut og ergoterapeut

Ambulant kontrol i Børnefysioterapien /Børneergoterapien foretages rutinemæssigt på alle børn med gestationsalder ≤32 uger (dvs. til og med 31 uger og 6 dage). Det drejer sig om børn, som ikke har et diagnosticeret handicap. Børnene undersøges i 3 og 5 års alderen.
En børnelæge undersøger barnet hvis fysio-/ergoterapeut finder indikation for dette

Vaccinationer

Se specialinstruks.