Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mistanke om RS virus - sygeplejeinstruks

 

Formål

 

At få afklaret om et barn har RS-virus.

 

Definition af begreber

Smitteveje:

 

RS-virus er en forkølelsesvirus, som kan ramme både børn og voksne, med sæson hvert år i perioden november til april. RS-virus er en af de hyppigste luftvejsinfektioner hos børn under 2 år.

 

Virus smitter direkte ved indånding af de små usynlige dråber, som spredes i op til en meters afstand ved hoste eller nysen. Dvs. dråbe- og kontaktsmitte. Virus kan overleve i kortere tid på hænder og tøj.

 

Inkubationstiden er 2-8 dage. Sygdommen varer oftest 1-3 uger. Børn med RS-virus smitter i 1-3 uger efter udbrud af infektionen.

 

Som hovedregel skal et barn ikke indlægges på neonatalafsnittet til observation for RS-virus af hensyn til smittespredning til andre indlagte børn. Det er dermed en lægelig afgørelse om barnet må indlægges på neonatalafsnittet.

  • • 

 

  • • 

Barnet isoleres efter infektionshygiejnens retningslinger LINK: Isolation på enestue (4.1.2)

Barnet skal isoleres på mistanke og indtil der foreligger negativt svar fra mikrobiologierne.

 

Handlinger

Lægen ordinerer isolation og ophævelse af isolation og dokumenterer dette i barnets journal. Barnet skal isoleres på mistanke og indtil der foreligger negativt svar fra mikrobiologerne.

 

Informere forældrene om indikation for prøvetagning.

 

Klargøre remedier.

Remedier:

 

1 trachealsugesæt.

 

1 sugekatheter nr. 6 (grønt) eller nr.8 (blåt).

 

10 ml. sterilt vand.

 

1 person til at assistere.

 

1 par usterile handsker og blå overtrækskittel. Maske og beskyttelsesbriller skal anvendes hvis der under sugeproceduren er risiko for stænk eller sprøjt.

Selve prøvetagningen kan med fordel foretages på patientstuen hvis der er adgang til ilt og sug. Dette for at minimere smittespredning.

 

Fremgangsmåde:

 

Suget tændes, afprøves og indstilles på 200 mm Hg.

 

Remedierne åbnes.

 

Trachealsugesættet og sugekatheteret samles og sugeslangen tilkobles.

 

Handsker, kittel, evt. maske og briller tages på.

 

Barnet lejres på ryggen, eller sidder hos en af sine forældre.

 

Hjælperen holder barnets hoved og hænder, sugekatheteret skal efter tur føres ind i begge næsebor til rhinopharynx, hvorfra der suges sekret med celler fra slimhinden..

 

Efterfølgende suges der nogle få ml. sterilt vand, så alle sekretrester kommer med. Proppen skrues på glasset

  • • Vær opmærksom på at slukke suget med det samme sekretet kommer ned i spidsglasset - dette for at forhindre at det suges videre ned i sugekolben.

  • • Efterfølgende kasseres alt engangsmateriale og suget skiftes.

  • • Prøven rekvireres eletronisk, sugeglasset påsættes patientlabel og rekvisitions nummer og afleveres i køleskabet på klinisk biokemisk afd.. Skal prøven sendes akut altså med taxa??

  • • Svar kan forventes: Kontakt altid mikrobiologisk afd. og få melding om, hvornår et akutsvar kan være klar.

 

 

 

HVIS ET BARN ER POSITIVT:

Vagthavende læge tager kontakt til vagthavende børnelæge m.h.p. videre forløb

 

 

 

 

Referencer