Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mistanke om RS-virus

 

Formål

 • • At få afklaret om et barn har Respiratorisk Syncytial Virus (RS-virus).

 

Definition af begreber

Smitteveje:

 • • RS-virus er en forkølelsesvirus, som kan ramme både børn og voksne, med sæson hvert år i perioden november til april. RS-virus er en af de hyppigste luftvejsinfektioner hos børn under 2 år og den hyppigste enkelt årsag til indlæggelse blandt små børn.

 • • Inkubationstiden er 2-8 dage. Sygdommen varer oftest 1-3 uger. Børn med RS-virus smitter i 1-3 uger efter udbrud af infektionen.

 • • Som hovedregel skal et barn ikke indlægges på neonatal afsnittet til observation for RS-virus af hensyn til smittespredning til andre indlagte børn. Det er dermed en lægelig afgørelse om barnet må indlægges på neonatal afsnittet.

 • • Barnet isoleres efter infektionshygiejnens retningslinjer. Se link: Isolation på enestue (4.1.2)

 • • Virus smitter direkte ved indånding af de små usynlige dråber, som spredes i op til en meters afstand ved hoste eller nys. Dvs. dråbe- og kontaktsmitte. Virus kan overleve i kortere tid på hænder og tøj.

 

Symptomer og kliniske fund:

Børn debuterer med almindelige forkølelsessymptomer efterfulgt af hoste og tiltagende vejrtrækningsbesvær, ofte ledsaget af ekspiratorisk hvæsen. Barnet er oftest afebril eller subfebril. Luftvejssymptomerne topper hyppigst på 5.-7. dagen i forløbet. Hos de mindste børn kan der opstå apnøperioder. Vejtrækningsproblematikken samt nedsat indtag af væske og mad er den hyppigste årsag til indlæggelse.

 

Handlinger

Lægen ordinerer isolation, (samt ophævelse af isolation) og dokumenterer dette i barnets journal.

Barnet skal isoleres på mistanke og indtil der foreligger negativt svar fra mikrobiologerne.

 • • Informere forældrene om indikation for prøvetagning

 • • Klargøre remedier

 

Remedier:

 • • 1 trachealsugesæt

 • • 1 sugekatheter nr. 6 (grønt) eller nr.8 (blåt)

 • • 10 ml. sterilt vand

 • • 1 person til at assistere

 • • 1 par usterile handsker og blå overtrækskittel. Maske og beskyttelsesbriller skal anvendes hvis der under sugeproceduren er risiko for stænk eller sprøjt

 • • Selve prøvetagningen kan med fordel foretages på patientstuen hvis der er adgang til ilt og sug. Dette for at minimere smittespredning

Fremgangsmåde:

 • • Suget tændes, afprøves og indstilles på 200 mm Hg

 • • Remedierne åbnes

 • • Trachealsugesættet og sugekatheteret samles og sugeslangen tilkobles

 • • Handsker, kittel, evt. maske og briller tages på´

 • • Barnet lejres på ryggen, eller sidder hos en af sine forældre

 • • Hjælperen holder barnets hoved og hænder, suge katheteret skal efter tur føres ind i begge næsebor til rhinopharynx, hvorfra der suges sekret med celler fra slimhinden

 • • Efterfølgende suges der nogle få ml. sterilt vand, så alle sekretrester kommer med. Proppen skrues på glasset

 • • Vær opmærksom på at slukke suget med det samme sekretet kommer ned i spidsglasset - dette for at forhindre at det suges videre ned i suge kolben

 • • Efterfølgende kasseres alt engangsmateriale og suget skiftes

 • • Prøven rekvireres elektronisk, suge glasset påsættes patientlabel og rekvisitions nummer og afleveres i køleskabet på klinisk biokemisk afdeling

 • • Svar kan forventes: Kontakt altid mikrobiologisk afdeling og få melding om, hvornår et akutsvar kan være klar

 

HVIS ET BARN ER POSITIVT:

Vagthavende læge kontakter vagthavende pædiater mht. videre forløb.

Der findes ingen egentlig behandling af RS-virus infektion. Infektionen er selvlimiterende, dvs. at kroppen selv bekæmper den. Symptomerne kan lindres ved f.eks.:

 • • CPAP-behandling

 • • Paracetamol (for hostesmerter, så barnet hoster igennem)

 • • Inhalationer (Ventoline eksempelvis efter ordination)

 • • Dryp næsen med NaCl.

 • • Sug ved behov

 • • Eleveret hovedgærde

 

 

 

Referencer

Dansk pædiatrisk selskab (2018) RSV - profylakse med Palivisumab (Synagis)