Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødprocedure, ingen adgang til PRI-online

Beskrivelse

Det kan forekomme, at PRI-systemet ikke er tilgængeligt på grund af serveropdateringer, strømsvigt, manglende adgang til servere mm.

Når IT-afdelingen bliver opmærksom på manglende adgang enten selv, ved den første brugerhenvendelse eller ved planlagte opdateringer bliver sygehuse og brugere hurtigst muligt orienteret herom via mail. Hvis muligt kommer IT-afdelingen med et bud på tidshorisont for løsning af problemet og melder ligeledes tilbage, når PRI-systemet er tilgængeligt igen.

 

Ansvar

Overordnet er det klinik- og afsnitsledelsens ansvar at tage stilling til, hvorfra dokumenter skal hentes i situationer, hvor egne dokumenter ikke kan tilgås i PRI-systemet.

I akutte situationer er det den tilstedeværende ansvarlige læge og sygeplejerskes ansvar at vurdere, hvilken behandling der skal gives, og om det tidsmæssigt er forsvarligt at søge dokumenter frem fra andre systemer.

 

Når systemet er nede, gøres følgende i prioriteret rækkefølge

  1. 1. Kontakt IT-support på 97 64 90 00 og få tilbagemelding på tidsperspektiv for løsning af problemet. Vurder herefter om det kan vente med at finde det pågældende dokument.

  2. 2. Kontakt andre afsnit/klinik/sygehus i Region Nordjylland og få dokumentet/de relevante passager faxet, scannet, e-mailet eller som nødløsning læst op ved eksempelvis strømsvigt.

  3. 3. Hvis nedbruddet er gældende for hele Region Nordjylland, så søg støtte i retningsgivende dokumenter fra andre regioner. Nedenfor er angivet en liste over webadresser på dokumentstyringssystemer i andre regioner. Hvis der anvendes et dokument, som ikke er fra sygehusvæsenet i Region Nordjylland, skal dette journalføres med minimum titel, og hvor dokumentet er hentet fra.

 

Dokumentstyringssystemer til retningsgivende dokumenter i andre regioner.

  • • http://e-dok.rm.dk (Region Midtjylland)

  • • http://vip.regionh.dk (Region Hovedstaden).

  • • Adressen til Region Sjælland er ikke angivet, da der kræves adgangskode.

  • • Adressen til Region Syddanmarks system er lukket på grund af udbud.

 

Formål

Formålet med instruksen er at vejlede personalet forud for de situationer, hvor der er AKUT brug for et retningsgivende dokument i onlinemiljøet i regionens PRI-system – og hvor systemet ikke er tilgængeligt.

 

Definition af begreber

Onlinemiljø: Det sted i PRI-systemet, hvor brugerne kan se de retningsgivende dokumenter. PRI-systemet er webbaseret og alle har adgang hertil.

 

Referencer

Krav og ansvar i forhold til retningsgivende dokumenter i sygehusvæsenet i Region Nordjylland