Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ammesamtaler

Formål

Instruks i forhold til afvikling af ammesamtaler. Ammesamtaler er et tilbud til især flergangsfødende med tidligere dårlige ammeerfaringer, men kan også tilbydes førstegangsfødende, som kan forvente en anderledes start på amningen fx på grund af større kirurgiske indgreb i brystet.

 

Beskrivelse

Et ammeforløb vil altid være unikt, og forskelligt fra gang til gang. Kvindens tidligere ammeerfaring kan præge det nye ammeforløb – både positivt og negativt. Det er derfor vigtigt, at hun får mulighed for at få en afklarende samtale om tidligere oplevelser og erfaringer inden fødslen af det nye barn. Ammesamtalen tager udgangspunkt i kvindens tidligere ammeforløb og fokus vil være at forebygge, at de samme problemer opstår igen. Samtalen foregår på sygehuset ved en jordemoder eller sygeplejerske med ammekonsulent uddannelsen (IBCLC). Samtalen munder ud i en skriftlig plan for det kommende ammeforløb. Planerne vil være tilgængelig i kvindens journal i EPJ under ’ammesamtale’, når hun indlægges til fødsel.

 

Handlinger i forbindelse med henvisning

Jordemoderen ser kvinden i konsultationen omkring graviditetsuge 29. Ved denne konsultation tales der om amning med fokus på de 4 hovedbudskaber fra Ingrid Nilsson og kvindens egne erfaringer. Hvis jordemoderen vurderer, at der er behov for en uddybende samtale om amning, eller hvis kvinden selv ønsker dette, kan hun henvises til en ammesamtale.

  • • Jordemoderen og/eller kvinden udfylder henvisningssedlen ”Ammesamtale” med et lille notat omkring årsagen til henvisningen

  • • Kvindens navn, adresse, cpr. nr., tlf. nr., og terminsdato påføres.

  • • Henvisningssedlen sættes i ammesamtalemappen, under terminsmåned, på fødegangen.

  • • Kvinden vil herefter bliver kontaktet telefonisk med henblik på tidspunktet for samtalen.

 

Handlinger i forbindelse med ammesamtalen

Ammesamtalen foregår i jordemodercenteret.

  • • Der optages ammeanamnese, den gravide fortæller sin historie, der stilles uddybende spørgsmål, og laves notater.

  • • Der afdækkes/identificeres problemer og fokusområder.

  • • Kvinden vejledes/undervises, således at hun får større viden og forståelse for sammenhængen i forhold til fokus-indsatsområderne.

  • • Der udarbejdes en plan for det kommende ammeforløb ud fra kvindens egne ønsker samt fokusområder. Der tilbydes indlæggelse til ammeetablering efter fødslen.

  • • Ammeanamnesen med tilhørende plan skrives efterfølgende ind i kvindens journal i EPJ under ’ammesamtale’ og en kopi af plan sendes til kvinden. Hun bliver bedt om at henvende sig, hvis der er punkter, der er uklare, eller som hun er uenige i.

  • • Personalet på føde- og barselsafsnittet tager efter fødslen udgangspunkt i denne plan i deres ammevejledning til kvinden, så hun støttes bedst muligt under ammeetableringen. Fravælges amningen skal kvinden selvfølgelig have støtte og vejledning i forhold til denne situation.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen, 2021 ”Amning – en håndbog til sundhedspersonale”, 5. udgave, 1. oplag