Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Graviditas prolongata

 

Formål

At undgå graviditeten strækker sig ud over 294 dage.

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Hyppighed

6 % (data fra DK 2006-2009).

Disponerende faktorer

Førstegangsfødende

Overvægt

Tidligere graviditas prolongata

Genetisk disposition

Forkert terminsberegning

Baggrund

I graviditeter, der har passeret termin, er der øget risiko for:

 

 • • 

 • • Perinatale komplikationer, som placentainsufficiens, mekoniumafgang, mekoniumaspiration, skulderdystoci, fetal distress og nedsat apgar. Evidensstyrke B

 

 • • 

 • • PERINATAL DØD. Især risiko for intrauterin fosterdød. Størst risiko for ældre gravide (alder ≥ 40 år) og overvægt (BMI ≥ 35). Evidensstyrke B

 

 • • 

 • • Maternelle komplikationer: Dystoci, obstetriske traumer, sectio og post partum blødning.

Planlagt igangsættelse efter uge 41+0 frem for uge 42+0 giver en marginal gevinst med hensyn til perinatal mortalitet

Alt i alt er risiko for intrauterin fosterdød lille ved gestationsalder mellem uge 41+0 og 42+0 (1:500) og formentlig mindre ved normale fund ved ultralyd og CTG.

Igangsættelse efter uge 40 øger ikke risiko for fødselskomplikationer, men partus provocatus giver oftest længerevarende forløb.

Håndtering graviditet

Det anbefales at alle gravide har født inden gestationsalder 42+0

 

 

 • • Kvinder med alder ≥40 år, kvinder med BMI ≥35 og kvinder med diætbehandlet gestationel diabetes tilbydes igangsættelse senest uge 41+0/41+1

 

 

 • • Alle andre kvinder med ukompliceret graviditet tilbydes igangsætning senest uge 41+4 eller 41+5.

Jordemoderkontroller

 • •  

 

Jordemoderen informerer kvinden om mulighed for partus provocatus.

 • •  

 

Kvinder med alder ≥40 år og kvinder med BMI ≥35, går til jordemoderkontrol i uge 37 eller 39.

 • •  

 • • 

Alle andre kvinder går til jordemoderkontrol i perioden 40+5 til 41+2. Der gøres hindeløsning, hvis kvinden ønsker det og de vaginale forhold er til det.

Kontrol på sygehus

 • •  

 

Kvinder med alder ≥40 år og kvinder med BMI ≥35, gives ved sidste jordemoderkontrol tid i obstetrisk ambulatorium. Ses senest uge 41+0 med henblik på kontrol og påbegynder partus provocatus senest uge 41+1 – aftales med fødegangen.

 • •  

 

Kvinder med diætbehandlet gestationel diabetes er i forvejen i kontrolforløb i obstetrisk ambulatorium. Graviditatas prolongata kontrol aftales derfor fra obstetrisk ambulatorium.

 • •  

 • • 

De øvrige kvinder gives ved sidste jordemoderkontrol (40+5 – 41+2) tid på fødegangen til ppmed. Hvis 41 + 4 eller 41+5 falder på weekend/helligdage afvejes faglige hensyn mod belastningen på fødegangen. Den gravides holdning tages i betragtning. Ved tvivl konfereres med vagthavende læge.

Kontrol og partus provocatus

 • •  

 

Som minimum CTG og ultralydsscanning med henblik på fostervandsmængde. Forvagten tilkaldes mhp UL-skanning af fostervandsmængden. Ultralydsskanning med fostermål og flow udføres ved fostervandsmængde < 1 sø á 2cm (se: oligohydramnios) eller andre afvigende eller usikre fund. Herefter vurdering ved vagthavende læge. Plan for fødslen journalføres.

 • •  

 

Partus provocatus påbegyndes samme dag, hvis kvinden ønsker det og ressourcerne på fødegangen tillader det.

 • •  

 

Har kvinden ikke tidligere sectio gøres HSP eller oplægges minprostin iht. instruks

Tidligere sectio

 • •  

 

Ved planlagt vaginal fødsel gøres HSP om muligt. Alternativt oplægges ballon samme dag.

 • •  

 

Har kvinden tidligere sectio og er intervallet mellem fødsel og sectio under 18 måneder overvejes sectio på grund af øget risiko for ruptur. Vaginal fødsel er ikke udelukket. Evidens styrke D.

 • •  

 

Se særskilt instruks ’Vaginal fødsel efter tidligere sectio’ i Aalborgs gynækologiske -obstetriske instrukser og instruks partus provocatus 

Fødsel

1. Partus provocatus. Se særskilt instruks.(se link ovenfor)

2. Overvågning af fosterhjertelyd:

 

 

 

 

 • • Graviditas prolongata 42+0 uden komplikationer, spontane veer og kvinden i aktiv fødsel: Fosterhjertelyd overvåges med CTG i minimum 30 minutter. Er CTG normal kan den frakobles og hjertelyden kan overvåges ved auskultation.

 

 

 

 

 • • Aktiv fødsel efter induktion med prostaglandin: Der køres CTG i 30 min v ankomst. Hvis denne er normal, da kun CTG på vanlige indikationer. (Check Ålborg)

 

 

 • • Er der Syntocinon-drop, skal der køres kontinuerlig CTG, hvad enten Syntocinon er igangsættelsesmetode eller anvendes som vestimulation.

3.Vand som smertelindring/fødsel i vand:

Graviditas prolongata med normale fund ved ultralyd og CTG og spontane veer: der må bruges vand som smertelindring og kvinden kan føde i vand.

Kvinden ønsker ikke partus provocatus

 • •  

 

CTG 2 gange ugentligt på fødegangen

 • •  

 

Ultralydsscanning med bestemmelse af fostermål 1 gang ugentligt, fostervandsmængde og flow 2 gange ugentlig ved obstetriker

 • • 

 • •  

 

BT, vægt og urinstix 1 gang ugentlig

Kodning

Mater: Graviditas Prolongata: O48.9, barn: Postmaturitas: PO8.2

Partus provocatus mellem uge 41+0 og 41+6 med henblik på at kvinden føder inden uge 42+0: O48.9

Referencer

Sandbjerg guidelines 2011

Hannah et all. Induction of labor as compared with serial antenatal monitoring in postterm pregnancy. A randomized controlled tria. N. Eng. J. Med. 1992, 326:1587-92

Cochrane