Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Test af RKKP-database i KonceRN Info

 

Beskrivelse

Nedenfor er beskrevet, hvorledes du skal teste en RKKP-database i KonceRN Info, hvilket kan foregå i enten test-/udviklingsmiljøet eller i produktionsmiljøet.

 

Adgang test-/udviklingsmiljø

Når du skal teste en database i test-/udviklingsmiljø får du besked fra BI & Analyse eller Kvalitet og Forretningsprocessor. Du går ind på testmiljøet via følgende link:

http://ithdw93t1.aas.its.nja.dk:8080/SASLogon/index.jsp?_sasapp=Information+Delivery+Portal+4.3&b 

I tilfælde af krav om login, skal du blot logge på med dit normale 4-cifrede brugernavn og password.

 

Adgang produktionsmiljø

Hvis du skal teste/kvalitetstjekke en database i produktionsmiljøet kan du gå ind via følgende link:

http://ithdw93pwa1.aas.its.nja.dk:8080/SASPortal/main.do

 

Her gælde samme, i tilfælde af krav om login. Brug dit normale 4-cifrede brugernavn og password.

 

Testen

Efter at have logget ind skal du gå ind under fanebladet Kvalitet.

 

Herefter skal du vælge:

 

- Kvalitet-rapport

 

Du vælger:

 

- Den database, som du skal teste

- SKS-niveau

- Region Nordjylland

- Test-periode (eksempelvis året 2012, hvis du har årsrapport for 2012)

- Tryk Vis

 

For enheden Region Nordjylland skal du teste:

- Er alle indikatorer der?

- Står de i en nogenlunde genkendelig rækkefølge og korrekt tekst/navn på indikatoren? (Det synlige indikatornavn er ofte forkortet, men ved at holde musen over navnet, får du vist det fulde indikatornavn – dette skal være korrekt)

- Er der vist mål for alle de indikatorer, hvor der er fastsat en standard, og er det den korrekte værdi der er vist under "mål"?

- Ser målopfyldelse, farveangivelse, population mm. korrekt ud? (målopfyldelse og population kan afvige fra årsrapport på grund af efterregistrering, men der bør ikke være 20 patienter, hvis årsrapporten siger 200)

 

Bemærkning om indikatornumre: De numre, indikatorerne har i KonceRN info kan ikke forventes at stemme overens med indikatornumrene i årsrapporten. Hvis dette vurderes at have stor betydning for læsningen af resultaterne, er det fint at bemærke dette i tilbagemeldingen til BI & Analyse, men ellers er det en af de afvigelser, der må accepteres for nuværende.

 

Gentag testen:

 

- Den test, som du lige har gennemgået for enheden Region Nordjylland, skal nu gentages for hver af de indberettende enheder (de enheder, der fremgår af årsrapporten), så det kontrolleres, at der er data for disse, og at de ser korrekte ud

 

Tjek efter på fanen ”RKKP Overblik” om tekst og indikatorer ser korrekt ud

 

Tilbagemelding

Alle eventuelle fejl skal meddeles IT. Hvis du har modtaget en mail, hvor du bliver bedt om at teste databasen, skal du beskrive fejlene i en mail til den person, der har sendt bedt dig teste. Hvis du på andre tidspunkter opdager fejl i databasen, skal du som udgangspunkt kontakte Louise Sjørslev Frandsen på louise.f@rn.dk.

 

Formål

At tydeliggøre og ensarte den testning, der foregå af de RKKP-databaser, der bliver lagt ind i KonceRN Info. Med mindre andet er aftalt, er det den regionale kontaktperson, der har denne opgave.