Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sårbehandling og ergoterapi

 

Beskrivelse

Patienter der har pådraget sig et traumatisk opstået sår eller et operationssår.

 

Der undersøges i EPJ, om der er specielle forholdsregler.

Det er vigtigt at være opmærksom på om, patienten får blodfortyndende medicin, er bløder, har diabetes, KRAM faktorer m.m., da dette kan have indflydelse på sårhelingsprocessen.

Opmærksomhed i forhold til overfølsomhed for plastre o. lign.

Det er vigtigt, at såret ikke afkøles for meget, da dette er kontraindiceret for sårhelingen

 

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse er at vurdere sårets udseende og vurdere, om det er en normal sårhelingsproces der er i gang.

 

Såret renses i 2% saltvandsbad i 20 minutter.

Der anvendes iso Nacl ved blottet sene og knogle.

Der duppes tørt og forbindes hurtigt igen. Terapeuten anvender handsker og sterile utensilier.

Ved blottet sene og/eller knogle anvendes sterile utensilier for at sikre korrekt hygiejnisk niveau. Sårbehandling udføres oftest før træning. Er der suturer fjernes disse 10 til 14 dage efter operation, med mindre andet er angivet i EPJ.

 

Observation: Det observeres, om der er en normal sårhelingsproces i gang. Det sikres, at der ikke er infektion i såret, og at såret heler, som det skal og ikke forbliver åbent.

Sårets lugt, størrelse, udseende (hæmatom, nekrose, granulationsvæv m.m.) og evt. ødem vurderes. Er ergoterapeuten og patienten usikker på, om såret heler, som det skal, laves en beskrivelse af såret, og der dokumenteres med et foto, således at processen kan sammenlignes fra gang til gang.

 

Samtale med patienten: Patienten spørges ind til de 5 infektionstegn (smerte, feber, rødme, ømhed og ødem).

Er ergoterapeuten i tvivl om der er en normal sårhelingsproces i gang konfereres i først omgang med ergoterapeutens kollegaer. Er der stadig usikkerhed kontaktes kirurgisk ambulatorium, hvor en sygeplejerske eller en læge ser på såret. Sårsygeplejersken kan kontaktes.

 

Yderligere undersøgelse for:

Sensibilitetsforstyrrelser omkring såret, og om disse til - eller aftager fra gang til gang.

Nedsat bevægelighed

 

 

Behandlingen indeholder

• Instruktion i at øge cirkulationen i ekstremiteten, hvorved den normale sårhelingsproces optimeres

• Ødemprofylakse, hvis der allerede forekommer ødem, så ødembehandling

• Instruktion i bevægetræning på trods af sår

• Undgå at såret medfører hudstramninger og ar over vitale led

• sensibilitetstræning

 

Dokumentation med SKS koder

BNPA - sårbehandling

BMFF0 - ødembehandling

 

 

Formål

At kvalitetssikre den ergoterapeutiske indsats overfor patienter, der har en skade på overekstremiteterne involverende sår

 

 

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk Patient Journal

Sårhelingsproces: er den proces, der starter, når der opstår et sår, der resulterer i et ar. Den normale sårhelingsproces er kendetegnet ved en inflammationsfase, en proliferationsfase og en modningsfase

 

Referencer

Efter aftale med sårsygeplejerske Bente Marie Møller