Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsplan og rådgivning til indlagte børn og unge

 

Formål

  1. 1. At indlagte døgn- og dagpatienter, som i KRAM screeningen er identificeret med enten øget risiko for overvægt og/eller underernæring, får ordineret en kostform

 

  1. 2. At patienterne får tilbudt information om de ernæringsmæssige risikofaktorer af betydning og prognose for aktuel sygdom, samt vejledning om helbreds- og behandlingsfordele ved ændring af kost- og spisevaner

 

  1. 3. At patienterne ved ønske om kostvejledning, deltagelse i livsstilsgruppe o. lign. rådgives vedr. relevant tilbud i sygehusregi og/eller hjemkommune

 

Definition af begreber

Underernæring

Insufficient indtag af energi og protein. BMI under 10 % percentilen (10 % percentilen refererer til den nedre grænse på BMI kurverne for henholdsvis piger BMI kurve - Piger og drenge BMI kurve - Drenge) eller uhensigtsmæssig vægttab.

 

Overvægt

Defineres som en tilstand, hvor fedtmængden i kroppen er øget så meget, at det kan påvirke helbredet. BMI over 90 % percentilen (90 % percentilen referer til den øvre grænse for BMI kurve for henholdsvis piger BMI kurve - Piger og drenge BMI kurve - Drenge). 

Vækstdiagram forefindes i papirform i Klinik Børn og Unge

 

Ernæringsscreening

Er et redskab til at identificere de børn/unge, for hvem sygdomsforløbet kan forværres, hvis der ikke gøres en målrettet ernæringsindsats.

 

Kostform

På baggrund af barnets alder og sædvanlige kostvaner samt ernæringsvurderingen (overvægt/underernæring), vurderes patientens behov for energitrin, hvilket omsættes til en konkret kostform, som ordineres af læge eller sygeplejerske

 

Vækstdiagram

Er et redskab til at identificere højde og vægt udvikling over tid.

 

BMI til piger og drenge

Er et redskab til at identificere et øjebliksbillede af overvægt / underernæring målt i BMI (Body mass index)

 

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Klinisk personale, som er involveret i udredning og behandling af børn og unge under indlæggelse (både dag- og døgnbehandling) i Klinik Børn og Unge. Instruksen omfatter:

 

  • • Børn 0 – 15 år

  • • Unge i alderen 16 – 17 år

 

Afgrænsning

Instruksen omfatter ikke børn/unge med diagnose F50.X (spiseforstyrrelse). Her anvendes klinisk retningslinje for anoreksi Behandling af patienter med Anorexia Nervosa og bulimi Behandling af patienter med Bulimia Nervosa.

 

Beskrivelse

Flowdiagram for udarbejdelse af ernæringsplan for indlagte børn / unge:

 

Patient indlagt > 3 døgn

Ordineres ikke kostform

  

JA

 

Inden 24 timer ordineres kostform

 

 

BMI > 90 %

percentilen

BMI< 10 % percentilen og/eller patienten har tabt meget i vægt

Patienten er i

antipsykotisk

behandling

 

 

 

 

Patienten tilbydes

en kostform ud fra følgende kriterier:

 

Piger 0-10 år: 9.000 kJ

Piger 11-18 år: 12.000 kJ

Drenge 0-7 år: 9.000 kJ

Drenge 8-18 år:12.000 kJ

Patienten tilbydes en kostform ud fra følgende kriterier:

 

Piger 0-18 år: 7.000 kJ

Drenge 0-18 år:9.000 kJ

 

 

 

 

 

 

 

Ikke somatisk påvirket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udførelse og dokumentation af:

Monitoreringsplan: Patientens BMI revurderes x 1 ugentlig med henblik på justering af kostform

Observation: Kostvaner / måltidsrytme + motionsvaner

Intervention: Relevant rådgivning om kost og motion. Evt. inddrage læge og diætist

Forebyggelse: Tilbyde forebyggelsessamtale eller relevant psykoedukation til patient / pårørende og / eller information om relevant tilbud i kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskrivelse: Videregive skriftlig information til praktiserende læge og kommune

 

 

Alle tiltag dokumenteres på KRAM registreringsark: screening og intervention af Børn og Unge og i patientens journal.

 

 

Referencer

Referencer, herunder relevant lovgivning og links

 

 

  • Mad og måltidspolitik i Region Nordjylland

 

  • Monitorering af forekomsten af fedme, Motions- og Ernæringsrådet 2008