Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forundersøgelse til kataraktoperation

Patient-/klientgruppe: Patienter henvist til kataraktoperation

 

Standardbeskrivelse:

95 % af alle patienter til kataraktforundersøgelse

STRUKTUR

PROCES

RESULTAT

Før forundersøgelse:

Sygeplejerske oplært i øjenspecialet

 

 

Sygeplejerske oplært i anvendelse af:

IOL-master

Tensmåling

Se brugervejledning for IOL-master

 

 

Se brugervejledning til I-care tensmåling

At patienten møder en velforberedt og kompetent sygeplejerske til forundersøgelsen

Retinomax

Se brugervejledning til Retinomax

 

Brillemåler

Se brugervejledning til

 

Clinical Suite

Dryppevejledning

Ansigtsservietter

Dilaterende dråber

Engangssolbriller

 

For at de ting, der skal anvendes til forundersøgelsen er til stede

Fysiske rammer:

 • • IOL-rummet

 • • Samtalerum

 • • Undersøgelsesstue

 

For at undersøgelse og samtale kan foregå i rolige omgivelser

FORUNDERSØGELSEN:

Patient henvist til forundersøgelse for katarakt

Patient og evt. pårørende bydes velkommen

Patienten identificeres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for identifikation

Patienten orienteres om:

 • • At han/hun først skal ind til sygeplejersken for at få foretaget forskellige målinger

 • • At han/hun derefter skal undersøges af øjenlægen, hvor det besluttes, om der er behov for operation eller ej

 • • Hvis operation så samtale omkring praktiske oplysninger med sygeplejerske

Sikre sig at det er den rette patient

For at patient og evt. pårørende er orienteret om undersøgelsesforløbet

 

Patientens bilagsmappe indeholdende:

 • • Henvisning

 • • Evt. øjenjournal fra tidligere

 • • Label

 • • Oplysningsskema

Clinical Suite udfyldes

 • • 

 

IOL-master

Patienten informeres om, at undersøgelsen er smertefri, og der ikke er noget, som rører ved øjet

Hornhindens krumning (K-mål) og øjets længde (akselængde) og forreste kammerdybde

Linseberegning foretages

Skrives i Clinical Suite under visus

 

Målingerne anvendes til videre undersøgelse hos øjenlægen

 

Retinomax

 

Målingerne anvendes til videre undersøgelse hos øjenlægen

Brillemåling

Patientens brille måles og skrives i Clinical Suite

Målingerne anvendes til videre undersøgelse hos øjenlægen

Pencillampe

Undersøge pupilreaktion (direkte-indirekte) med pencillampe. Ved tvivl om pupilreaktion kontaktes læge inden evt. dilatation med øjendråber. Skrives i Clinical Suite

 

 

I-care

 

 

 

 

 

Dilaterende øjendråber

Undersøgelsesstue

Måle tens og skrives i Clinical Suite

Ved tvivl om forhøjet tens kontaktes lægen inden evt. dilatation med øjendråber

 

 

 

 

Efter aftale med øjenlægen dryppes med dilaterende øjendråber

Patienten følges til øjenlægens undersøgelsesstue

Bilagsmappe anbringes på hylde på gangen

Hjælpe øjenlægen ved behov

Øjenlægen lægger recept i FMK efter endt undersøgelse

Hvis patienten skal opereres, går bilagsmappen til cat. sekretærerne.

Målingerne anvendes til videre undersøgelse hos øjenlægen

 

 

 

At patienten oplever et koordineret forløb

Ved behov for operation i generel anæstesi

Forundersøgelse af patienter til ambulant operation i generel anæstesi

 

Ved behov for operation i LA:

 • • Helbredsanamnese f.eks. DM, COL, kan pt. ligge flat, behov for portør ved forflytning mv.

 • • Oplysninger fra patient:

 • • Oplysningsskema modtages fra patient og læses igennem, m.h.t. telefonnumre og medicin

 • • Patienten modtager indkaldelse til operation indenfor 8 arbejdsdage

 • • Mødested for operation og kontrol

 • • Evt. hjemmesygeplejerske

 • • Evt. tolkebistand

 • • Øjendråber hentes på apoteket

Sygeplejeproblem/Indikation/Sygeplejehandlinger udfyldes

Ved behov gennemgås dryppevejledning og evt. udlevering af prøveflaske med NaCl

Patienten er som udgangspunkt selv ansvarlig for hjemtransport

Ved problemer hermed er sygeplejersken om muligt behjælpelig

 

Toriske linser

Ved behov for toriske linser printer lægen linseberegningen ud og denne beregning lægges på kontoret på Øjen-OP.

 

Bilagsmappe

Bilagsmappen lægges til katarakt sekretær eller stedfortræder, der efterfølgende skriver og registrerer den

At bilagsmappen er klar til operation

At patienten bliver registreret i AS 400

Bookingsystem

Sekretær booker operations- og kontrol tider

Pjece med tiderne sendes til patienten

 

At patienten er booket til operation og kontrol