Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin og væske håndtering af portør på Regionshospital Nordjylland

Formål

Sikker, ensartet og kontrolleret modtagelse og udbringning af medicin og væske fra sygehusapotek.

Beskrivelse

Generelt om levering fra apotek:

Sygehusapoteket - Porsvej 1, 9000 Aalborg. Tlf. 97 66 58 00 - sygehusapoteket@rn.dk
 

 • • Medicin/væskekasser og poser kontrolleres for synlige skader og brudt forsegling. På plastikkasser med medicin er låget fastgjort med hvide strips.

 • • Hvis der konstateres en brudt forsegling/skader eller opstår skader under udbringning, kontaktes sygehusapotek og efterfølgende informeres den modtagende afdeling.

 • • Beskadiget medicin/væsker sendes retur til sygehusapotek.

 • • Alle medicin/væskekasser og poser er påført label med rekvirerende afdeling, hvis label mangler kontaktes sygehusapotek.

 • • Ved fejlleveret medicin kontaktes sygehusapotek.

 • • Ved spørgsmål til leveret medicin, kan sygehusapotekets farmaceuter kontaktes på tlf. 97 66 57 97

Generelt om udbringning i Hjørring:

 • • Medicinen/væskerne afleveres i medicinrummet på de enkelte afdelinger, hvortil alle logistikmedarbejdere har adgang via nøglekort.

 • • Vognen med medicin og væsker skal under udbringning, altid være under opsyn.

Modtagelse

 • • Medicin fra sygehusapoteket afleveres i logistikafdelingen alle hverdage i afdelingspakkede bure (med flere afdelinger i samme bur) – i aflåst medicinrum.

Udbringning

Hverdage:

 • • Kl. 8.15 bringes medicinen ud på afdelingerne.

 • • Ved aflevering på afdelingerne tages tomt emballage og kasseret væsker/ medicin med retur til aflåst medicinrum i logistik.

 • • Kasseret medicin skal altid være placeret i plastickasse med låg, som skal være fastgjort med sorte strips.

Frederikshavn:

Modtagelse

 • • Medicin fra sygehusapoteket leveres på palle på plan 1, i aflåst lokale.

 • • Vognen med medicin og væsker skal under udbringning, altid være under opsyn.

Udbringning

 • • Kl. 9.15 bringes medicinen ud på afdelingerne.

 • • Ved aflevering på afdelingerne, tages tom emballage og kasserede væsker/medicin med retur til det aflåste medicinrum på plan 1. Kasseret medicin skal altid være placeret i plastikkasse med låg, som skal være fastgjort med sorte strips.

 • • Efter levering på de enkelte afdelinger, kontakter portøren afdelingspersonalet, som står for håndtering derefter.

Brønderslev:

Modtagelse

 • • Medicin mv. modtages fra Hjørring ca. kl. 11.30.

 • • Chaufføren afleverer det i portørvagten og smækker døren, så medicinen mv. er i aflåst rum.

Udbringning

 • • Portør bringer medicinen mv. til de respektive afdelinger iht. punktet ”Generelt om udbringning” i dette dokument.