Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sigmoideoskopi – sygeplejeopgaver AKO

 

Formål

At beskrive plejepersonalets opgaver i forbindelse med undersøgelse og udredning af patienter med symptomer på eller mistanke om sygdom i sigmoideum, rectum og analkanalen.

 

Definition af begreber

Sigmoideoskopi er en undersøgelse af sigmoideum, rectum og analkanalen med et fleksibelt endoskop.

Primærperson: Sygeplejerske/sygeplejestuderende.

Sekundærperson: Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent/sygehjælper/sygeplejestuderende.

Der henvises til referencer med punkt i parentes.

 

Beskrivelse

Forberedelse på undersøgelsesstuen – primær- og sekundærperson

Undersøgelseslejet redes op med lejelagen, papir, papirunderlag og engangsble. Eller undersøgelse kan foretages med patienten blivende i seng og sengen afdækket med papirunderlag og engangsble (indlagte patienter).

Sug og ilt kontrolleres.

Rullebord klargøres med papirunderlag, renseventil.

Kapsel med sterilt vand.

Usterile firkanter.

Lægehåndklæde.

Eksplorationscreme.

 

Søjlen klargøres med sugepose og ½ l steril vand kobles til Smartcap, stue 1, 3 og 5, Smartcap til CO2.

Rent koloskop klargøres med sterile propper og ventiler og kobles til skopisøjlen.

Skopet testes for lys, sug, skyl, luft og hvidstilles, kun på stue 4..

Evt. Skylleslange tilsluttes lille studs.

Evt. Sterilt vand varmes i mikroovn.

 

Forberedelse af patienten - Primærperson

Patienten hentes i venteværelse eller kaldes via ascom fra afdelingen.

Sikrer sig korrekt patientidentifikation (4).

Spørge om patienten har taget udrensning ifølge vejledning.

Spørge om patienten har allergi.

Kontrol af INR.

  • • Ved diagnostisk sigmoideoskopi med simpel biotering må INR ikke være over 3,0

  • • Ved sigmoideoskopi med polypfjernelse må INR ikke være over 1,5

Orientere lægen hvis blodprøvesvarene ligger uden for normalområdet.

Informerer og orienterer patienten om undersøgelsen – jvf. patientinformation (1).

Lægen taler med patienten.

Hvis der er pårørende med, kan denne få lov at være på stuen under undersøgelse. Ellers følges denne ud og kan vente i venteområdet.

 

Undersøgelsen

Primærperson

Sidder ved patientens hoved.

Orienterer og beroliger patienten undervejs i undersøgelsen.

Observerer patienten.

 

Sekundærperson

Benytter plasticforklæde/usteril engangskittel og handsker.

Bistår ved evt. bioptering, polypfjernelse og fotooptagelse og gennemfører procedure for bioptering og prøveforsendelse.

Afhjælper smerter ved tryk på patientens mave.

Assisterer lægen ved behov.

 

Efter undersøgelsen

Sekundærperson

Tilbyder patienten hjælp til aftørring.

Foretager gennemskyl og manuel rengøringsprocedure af koloskopet på undersøgelsesstuen.

Foretager den resterende rengøringsprocedure af sigmoideoskopet i skyllerummet.

Foretager oprydning på undersøgelsesstuen.

Evt. kontakte portør.

 

Primærperson

Hjælper patienten op at sidde på lejet/sengen og støtter patienten mens lægen orienterer om undersøgelsesfund og evt. efterforløb. Hvis der er pårørende med og patienten ønsker det, da hente denne på stuen, inden lægen orienterer om undersøgelsesfund.

Sikrer at patienten føler sig velinformeret.

Sikrer at patienten er velbefindende.

Bistår ved procedure af eventuelle prøveforsendelser.

Bistår ved oprydning på stuen.

Dokumenterer patientforløbet på observationsark.

Medgiver patienten ”Efter undersøgelse af tyktarjmen”.

Følger evt. patienten tilbage til venteværelse – udleveret evt. relevante pjecer.

 

Referencer

  1. 1. Informationsmateriale til patienter som skal have foretaget sigmoideoskopi (http://www.sygehusvendsyssel.rn.dk/Afdelinger/Kirurgisk+Afdeling/For+borgere/Informationspjecer/) (www.trykkeri-online.rn.dk).

 

  1. 2. Håndtering og rengøring af fleksible endoskoper, infektionshygiejnes retningslinje nr. 8.11

 

  1. 3. Instruks gældende for AKO: Bioptering i forbindelse med fleksibel endoskopi

 

  1. 4. Instruks: Rekvisition og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse

 

  1. 5. Instruks: Tromboseprofylakse til patient i AK behandling