Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trakeoskopi

Formål

Beskrivelse af indikation for og udførelse af trakeoskopi

 

Definition af begreber

Trakeoskopi er en endoskopisk undersøgelse af trakea

Indikation

Mistanke om stenoser eller fistler, behandlingskrævende kongenitte misdannelser (malacia), tumor trachea, kroniske/recidiverende tracheitis, hæmoptyse, mistanke om fremmedlegeme

Præoperative undersøgelser

Vurder respirationen og situationen præoperativt. Hvis Trakeotomi kan komme på tale er det vigtigt at informere patienten/pårørende inden trakeoskopien.

Stent behandling foretages på og af afdeling T.

Hvis der anamnestisk er mistanke om abnorm blødningstendens eller abnorm lever-, hjerte- og nyrefunktion, laves relevante undersøgelser.
CT eller MR

Teknik

  • • Trakeoskopi med fleksibelt bronkoskop gennem larynxmaske i generel anæstesi

  • • Trakeoskopi med fleksibelt bronkoskop under sedation m. spontan respiration, så dynamikken kan vurderes. Kan være relevant, hvis der mistænkes trakeomalaci

  • • Trakeoskopi under jetventilation i generel anæstesi med enten bronkoskop eller rigid skop med stive optikker. Kan være relevant, hvis der skal tages biopsier.

 

Der bør i beskrivelsen anvendes afstand fra glottis samt eventuelt læsioners længde og omfang.

Ved anvendelse af fiberbronkoskopet fra OLYMPUS kan der med fordel optages video og tages fotos.

Komplikationer

Trakealt ødem kan nødvendiggøre Trakeotomi.

Blødning efter biopsi standses enten ved at applicere adrenalin på det blødende område eller ved at skylle med saltvand

Postoperativt og efterkontrol

Afhænger af de peroperative fund.