Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur

Formål

 • • At undersøge spinalvæske for bakterier eller virus

 • • At sikre en ensartet procedure for lumbalpunktur i Børneafdelingen

Definition af begreber

 • • Lumbalpunktur foretages ved mistanke om meningitis, borrelia eller herpesinfektion.

Beskrivelse

Indikation:

 • • Obs. Neuroinfektion, f.eks. meningitis

 • • Obs. Neurologisk lidelse

Kontraindikation:

 • • Forhøjet intracranielt tryk

 • • Infektion ved punkturstedet
 • • Spina bifida

 • • INR > 1,5

Forberedelse:

 • • Barnet og forældre informeres om formålet med lumbalpunktur, under hensyntagen til barnets alder, og hvor ”akut” proceduren skal foregå

 • • Før lumbalpunktur skal barnet have målt puls og blodtryk

Smertestillende

 • • Sukkervand kan anvendes som lindring til nyfødte. Se modermælk eller sukkervand som smerteprofylakse til nyfødte.

 • • EMLA-plaster eller ame-top kan anvendes ved planlagt lumbalpunktur. Se anvendelse af Tetracaingel 4% (ame-top) ved stikprocedurer.

 • • I særlige tilfælde, hvor barnet er nødt til at komme i narkose for at undersøgelsen kan gennemføres, skal plejepersonalet fra Børneafdelingen følge med til operationsafdelingen, for at assistere børnelægen ved lumbalpunkturen

 • • Evt. klargøring af lattergas ved børn over 3 år

Remedier

Forefindes i skuffe 4 i akutbordet på gangen, ellers kan tingene samles i fra depot 1.

 • • Lumbalkanyle. (Lægen vurderer kanylestørrelse). Findes i 3 størrelser: 40 mm, 75 mm og 88 mm. Nålens længde skal være mindst 1/3 af diameteren fra barnets mave til ryg. Til små babyer kan evt. bruges ”butterfly”, som har en finere og kortere nål

 • • Klorhexidinsprit 0,5 % til afvaskning af indstikssted

 • • Sterile handsker, mundbind og operationshue, kittel til læge.

 • • Handsker til sygeplejersker

 • • Steril plastkop med gazestykker

 • • Sterilt hulstykke

 • • Sterilt afdækningsstykke

 • • 3 Wr-glas med rødt låg + 1 glas med falsk bund

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Kapsel med huller til glas, mærket 1 – 4

 • • Rullebord

 • • Sterilt kompres 5 x 5 ”Solvaline”

 • • Et stykke Mefix eller fixomull

 • • Kanyleboks

Fremgangsmåde

Der skal altid være en læge og to sygeplejersker til udførelse af lumbalpunktur. Lægen udfører selve lumbalpunkturen, den ene sygeplejerske assisterer lægen, mens den anden holder/støtter barnet

 • • Remedierne klargøres på et bord med steril afdækning

 • • Hulstykke og plastkop pakkes ud. Gazestykker vædes med klorhexidinsprit 0,5 %

 • • Lumbalpunktur udføres som en aseptisk procedure, det vil sige, at personen, der udfører proceduren, skal være iklædt sterile handsker, mundbind, operationshue og kittel

 • • Lægen udfører lumbalpunkturen

 • • Indstiksområdet skal afvaskes to gange med klorhexidinsprit 0,5 %

 • • Huden skal tørre mellem afvaskningerne

 • • Barnet lejres i sideleje, så det krummer mest muligt i ryggen (kyfoseres i lænden)

 • • Barnet støttes af plejepersonale til at holde den optimale position. Vær opmærksom på barnets respiration, der besværliggøres under denne lejring.

 • • Ved større børn kan proceduren også foregå siddende foroverbøjet. Det kræver dog stort samarbejde fra barnets side, samt at barnet ikke er akut dårligt

 • • Sygeplejersken opsamler 10 – 20 dråber (afhængig af barnets størrelse) i hvert glas i nummereret rækkefølge

 • • 10 dråber ved børn < 2 måneder

 • • 15 – 20 dråber ved børn 2 måneder

 • • Når nålen tages ud, påsættes sterilt kompres med mefix eller fixomull

 • • Spinalvæsken observeres for om den ”løber” med rolig eller forceret dråbefølge, og om den er klar eller evt. purulent.

Observation efter lumbalpunkturen

 • • Der skal tages blodglukose umiddelbart efter proceduren og max 30 minutter efter.

 • • Blodtryk og puls måles efter lumbalpunkturen

 • • Barnet behøver ikke være sengeliggende efter lumbalpunkturen (Rebecca K Fastle, 2020)

 • • Men ved lumbalpunktur kan der efterfølgende forekomme postlumbalpunkturhovedpine. Symptomerne er hovedpine, utilpashed og svimmelhed, og bliver værre i stående stilling.

 • • Husk observation af plaster og indstikssted. Ved gennemsivning af forbindingen skal der skiftes til ny sterilforbinding. Husk sterile handsker og non-touch teknik. Hvis forbinding/plastret er tørt efter 1 døgn, kan det fjernes

Forsendelse/rekvisition

Glas 1 Wr-glas:

Spinalvæske til dyrkning og resistensbestemmelse. Rekvisition laves i KMA, glasset mærkes med stregkode fra rekvisitionssedlen og sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg

Glas 2 Spidsglas med falsk bund:

Spinalvæske til celletælling/mikroskopi. Undersøges på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel. I LABKA rekvireres ”spinal- og blodundersøgelse”. (Ligger i afdelingens profil under Csv-us). Prøven afleveres altid personlig og inden for 30 minutter efter lumbalpunktur på laboratoriet i Hjørring.

Glas 3 Wr-glas: Afhængig af udredning og undersøgelser. Skal prøven umiddelbart ikke bruges, så sendes den som gemmeprøve til KMA.

Ved undersøgelse for borreliose skal glas nr. 3 bruges. Der undersøges for borrelia burgdorferi antistoffer (Rekvireres i LABKA under Csv-borrel. Denne undersøgelse er af både spinalvæske og en blodprøve).

Glas 4 Wr-glas: Reserveglas. Mærkes med label, dato, ”spinalvæske”. Sendes som gemmeprøve til KMA

 

Lægen vurderer om prøven til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling skal sendes af sted med det samme, eller om vi først afventer svar fra vores laboratorium. (Afhænger blandt andet af patientens almentilstand samt om spinalvæsken er purulent) Purulente spinalvæsker undersøges hele døgnet. Vagthavende læge på KMA adviseres om prøven: mellem kl. 09.00-15.00 på kode 88-650 og uden for dette tidsrum via informationen, AUH (97660000).

Prøver til Aalborg skal pakkes af laboratoriet, det vil derfor være lettest, hvis taxachaufføren afhenter prøven på laboratoriet. De pakker prøver i alle vagter

Ved prøver, der skal til Aalborg i dagtiden, ringes til kørselskontoret, som bestiller en taxa

Skal prøven til Aalborg i en af vagterne, ringer vi selv efter en taxa og informerer om, hvor prøven skal afhentes

Referencer

Laboratorievejledning

(Rebecca K Fastle, 2020)