Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dåb/nøddåb på børneafdelingens dag- og døgnafsnit.

 

Problemstilling

Retningslinien beskriver hvordan personalet på børneafdelingens dag- og døgnafsnit skal opfylde målsætningen vedrørende nøddåb af et barn.

 

Målgruppe – modtagelse

Det nyfødte, akut syge barn og dets forældre.

 

Definition af begreber

Dåb/nøddåb:

Et spædbarn døbes for at navngives og for at blive medlem af folkekirken. Barnet kan nøddøbes, hvor der er fare for dets liv, og det ikke er muligt at få barnet døbt på vanlig vis i en kirke.

Alle kan principielt nøddøbe et barn, også selvom man ikke er medlem af folkekirken. Dog bør det tilstræbes for forældrenes skyld, at dèn der forestår handlingen, er medlem af folkekirken.

Det har ikke samme forpligtelse at være vidne til en dåb, som at stå fadder. Et vidne skal kun med sin underskrift udtrykke, at man har set, at handlingen har fundet sted. Derfor behøver et vidne ikke at være medlem af folkekirken. Der er ikke faddere tilstede til en nøddåb.

 

Formål

At et alvorligt sygt barn døbes.

At personalet i afd. kan nøddøbe et barn.

At dåben gøres til en så positiv oplevelse for forældrene som muligt.

 

Beskrivelse

Tilkaldelse af en præst

Forældrenes egen præst kan tilkaldes, hvis det tidsmæssigt og geografisk er muligt. Forældrene selv / deres pårørende, eller vi kan arrangere dåben med præsten.

Eller der kan tilkaldes en sygehuspræst fra dåbslisten. Den findes i dåbstasken på neonatalafsnit 113.

 

Dåbskjole

Vi kan låne en dåbskjole på neonatalafsnit 113.

Eller forældrene har selv en dåbskjole, som de ønsker, at barnet skal have på, eller de har andet tøj, som de ønsker at bruge.

Hvis det drejer sig om en meget kritisk situation, er der ikke tid til at tænke på dåbskjole. Der kan da lægges et svøb over barnet.

 

Dåbsgæster

Der skal mindst være 2 vidner til en dåb.

Forældrene kan have deres nærmeste familie/venner med som vidner.

Ellers skal 2 personaler, der er til stede under dåben, underskrive som vidner.

Hvis forældrene har lyst til at hygge sig med deres gæster bagefter, kan vi lave kaffe og hente kransekage på neonatalafsnit 112. De kan evt. være i opholdsstuen eller vores kaffestue.

 

Dåbssæt

Vi kan låne et dåbssæt på neonatalafsnit 113. Det består af en sølvkande, et sølvfad og en lille dug.

Vi har salmebøger på nederste hylde i skabet på gangen ved modtagelsen.

 

 

Valg af navn

Fornavn: Forældrenes ønske til barnets navn noteres, vær opmærksom på, at stavemåden er korrekt. Listen over godkendte fornavne findes på familiestyrelsens hjemmeside: www.familiestyrelsen.dk navne – navneliste.

Mellemnavn: Forældrenes mellemnavne eller efternavne.

Efternavn: en af forældrenes efternavne eller mellemnavne. Efternavn og mellemnavn kan kombineres til et efternavn.

Hvis der ikke er tid til at undersøge navnet nærmere, døbes barnet med det navn, forældrene har valgt. Sygehuspræsten vil efterfølgende hjælpe med at få navnet godkendt.

 

Dåben

Der ryddes op på stuen og skabes ro omkring situationen.

Der stilles frem til dåb enten på et rullebord eller på bordet på stuen. Der fyldes lunken vand i kanden, og der skal være en stofserviet til at tørre barnets hoved med.

Forældrene kan evt. købe blomster til pynt.

Salmebøgerne lægges frem.

Salmer, der evt. kan bruges: nr. 41: ”lille Guds barn, hvad skader dig”, nr. 750: ”Nu titte til hinanden”, vers 4 og 5. Nr. 674: Sov sødt barnlille.

Der skal være 1- 2 personaler i nærheden, eller tilstede på stuen, hvis barnets tilstand kræver det, eller forældrene ønsker det.

Det er optimalt, hvis forældrene kan have barnet i favnen under dåben, hvis det ikke er muligt, kan forældrene holde barnet i hånden.

Præsten forestår dåben.

 

Hvis barnets tilstand er meget kritisk, kan et personale nøddøbe barnet. Se side 831 i salmebogen. Det er da ikke vigtigt, at dåbssættet er hentet. Der kan bruges vand fra et glas.

Der øses 3 gange vand over barnets hoved idet der siges: ”Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”, hvorefter barnets navn siges. Fadervor bedes. Se s. 828 i salmebogen.

 

Et dødt barn kan ikke døbes, men der kan skrives et kaldenavn i kirkebogen. Ved navngivelse af døde børn, bruges blanketten ”navngivning”. Den findes på www.personregisterering.dk under ”udskriv blanketter” Den afleveres sammen med fødselsanmeldelsen, og der udstedes en fødsels- og navneattest.

Tilbyd en samtale med sygehuspræsten efterfølgende.

 

Efter dåben

Blanketten ”Meddelelse om dåb” udfyldes og sendes til kordegnekontoret. Den findes i dåbstasken på neonatalafsnit 113. Hvis præsten er til stede, sørger hun for indlevering af blanketten til Aalborg Domsogn.

 

Dåbskjolen vaskes og leveres tilbage til neonatalafsnit 113 sammen med dåbssættet.

 

Et nøddøbt barn kan senere fremstilles i kirken ved en ceremoni, hvis forældrene ønsker det.

 

Ang. Udenlandske familier, der har en anden trosretning: spørg familien, hvordan de ønsker navngivningen. Eller ring evt. til et flygtningecenter / en tolk og få råd.

 

Referencer

PRI dokument:Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende.

PRI dokument Klinisk retningslinie: Dåb / nøddåb fra neonatalafsnit 112 – 113.

www.kirkeministeriet.dk. Barnedåb.

www.familiestyrelsen.dk søg navne

Den danske Salmebog.