Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Corpus femoris fraktur hos voksne
 

Formål

At sikre korrekt og ensartet undersøgelse og behandling af femurskaft fraktur hos voksne.

 

Definition af begreber

Femurskaft fraktur er hyppigst foranlediget af højenergi traumer og ses oftest hos multitraumatiserede, men kan også være som enkeltskade1.

 

Beskrivelse

Generelt

Frakturen er hyppigst lokaliseret til midterste tredjedel af femurskaftet, hvor operativ behandling i de fleste tilfælde er isættelse af antegrad reamet femurmarvsøm - alternativt retrograd marvsøm1.

 

Forholdsregler

Flere faktorer som frakturmønsteret og lokalisation, knoglens krumning og længde, bredde af den intramedullære kanal, samsidig hofte- og eller knæprotese, samt patientens almentilstand afgør den operative behandling.

 

Undersøgelse

Klinisk undersøgelse inklusiv vurdering af bløddelsforhold og status af neurovaskulære forhold distalt for frakturen. De åbne frakturer klassificeret efter Gustilo, Behandling af åbne frakturer (rn.dk)

Røntgenundersøgelse i to planer, hvor leddet proksimalt og distalt for skaftfrakturen medtages. Vær opmærksom på at nogle patienter kan have flere frakturer.

 

Behandling

Er operativ og i de fleste tilfælde antegrad reamet femursøm – alternativt et retrograd marvsøm. Frakturer placeret væsentligt under isthmus vil hyppigt med fordel kunne osteosynteres med retrograd marvsøm. For distale frakturer er skinneosteosyntese med vinkelstabile skinner med låseskruer et alternativ.

Timingen er væsentlig, idet tidlig osteosyntese (det vil sige operation indenfor de første 24 timer) statistisk set giver de færreste komplikationer2,3. Patientens almentilstand skal altid medinddrages i timingen af behandlingen.

Intern osteosyntese med reamet marvsøm foretrækkes hos simple lukkede frakturer eller åbne (Gustillo I og II).

 

Ved komminutte og segmentære frakturmønstre kan det være vanskeligt at foretage eksakt reposition, hvis der ikke er en klar defineret marvkanal. Det kan være nødvendigt at foretage temporær fiksation med knoglefattetænger og/eller supplerende intern osteosyntese med cerclage, metal- og/eller fiberwire før sømning kan foretages. Der lægges vægt på akser, længde og rotation i forbindelse med repostionen. Åbne frakturer behandles forud for osteosyntese jf. instruks om åbne frakturer. Hos ældre patienter og andre med osteopenisk knoglekvalitet anvendes femurmarvsøm som rekonstruktionssøm, det vil sige med skruefiksation i collum og caput

 

Ved svært åbne frakturer (Gustilo IIIa og IIIb), meget komminutte frakturer og som led i damage control anvendes ekstern fiksation eventuelt som en to-trinsbehandling, hvor der skiftes til intern fiksation med marvsøm indenfor 10-14 dage eller senere. Operationen foretages på ekstensionsleje. Den tekniske udførelse af marvsømningen eller ekstern fiksation skal følge producentens anvisning for det produkt vi aktuelt bruger.

Præ- og postoperativt kontrolleres og journaliseres cirkulatorisk status og bløddelsforhold.

Der tages peroperativ røntgenkontrol i to planer til dokumentation af repositionen og placeringen af osteosyntesematerialet. Der sendes elektronisk henvisning til ophængning på næste dags morgenkonference.

 

Efterbehandling

Afhænger af den operative behandling. Ved marvsømning tillades belastning umiddelbart indenfor smertegrænsen. Ved fortsat ekstern fiksation tilpasses belastningstidspunkt individuelt. Fysioterapi påbegyndes postoperativt med aktiv bevægetræning over knæet og isometriske quadricepsøvelser, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen.

Klinisk og røntgenologisk kontrol i traumeambulatoriet efter 6, 12, 18 uger samt til heling.

 

Referencer

1. Enninghorst N, McDougall D, Evans JA, Sisak K, Balogh ZJ. Population-based epidemiology of femur shaft fractures. J Trauma Acute Care Surg [Internet] Division of Surgery, Department of Traumatology, John Hunter Hospital and University of Newcastle, Newcastle, New South Wales, Australia., 2013;74(6):1516–20.

2. Blair JA, Kusnezov N, Fisher T, Prabhakar G, Bader JO, Belmont PJ. Early Stabilization of Femur Fractures in the Setting of Polytrauma Is Associated With Decreased Risk of Pulmonary Complications and Mortality. J Surg Orthop Adv [Internet] 2019;28(2):137–143.

3. El-Menyar A, Muneer M, Samson D, Al-Thani H, Alobaidi A, Mussleman P, et al. Early versus late intramedullary nailing for traumatic femur fracture management: meta-analysis. J Orthop Surg Res [Internet] BioMed Central, 2018 [cited 28 Mar 2020];13(1):160.