Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Corpus femoris fraktur hos voksne

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet undersøgelse og behandling af femurskaftfraktur hos voksne.

 

Definition af begreber

Femurskaftfraktur er hyppigst foranlediget af højenergi traumer og ses oftest hos multitraumatiserede, men kan også være som enkeltskade.

Fagområdet for traumatologi har det overordnede ansvar og står for behandlingen heraf, men afhængig af patientens tilstand kan behandlingen komme til at foregå i vagttid.

 

Beskrivelse

Generelt

Fraktur lokaliseret til midterste tredjedel af femurskaftet, hvor operativ behandling i de fleste tilfælde er isættelse af antegrad reamet femurmarvsøm.

Forholdsregler

Flere faktorer som frakturmønsteret og lokalisation, knoglens krumning og længde, bredde af den intramedullære kanal, samsidig hofte- og eller knæprotese, samt patientens almentilstand afgør den operative behandling.

 

Undersøgelse

Klinisk undersøgelse inklusiv vurdering af bløddelsforhold og status af neurovaskulære forhold distalt for frakturen. De åbne frakturer klassificeret efter Gustillo.

Røntgenundersøgelse i to planer, hvor leddet proksimalt og distalt for skaftfrakturen medfotograferes. Vær opmærksom på at nogle patienter kan have flere frakturer af ekstremiteten.

 

Behandling

Er operativ og i de fleste tilfælde antegrad reamet femursøm. Timingen er væsentlig, idet tidlig osteosyntese (det vil sige operation indenfor de første 24 timer) giver de færreste komplikationer. Patientens almentilstand skal altid medinddrages i timingen af behandlingen.

  1. 1. Intern osteosyntese med reamet marvsøm foretrækkes hos simple lukkede frakturer eller åbne (Gustillo I og II). Ved komminutte og segmentære frakturmønstre kan det være vanskeligt at foretage, hvis der ikke er en klar defineret marvkanal og samling af fragmenterne forud med knoglefattetænger, og eller wiring før sømning kan være nødvendigt. Åbne frakturer behandles forud for osteosyntese med skylning/pulse lavage og kirurgisk debridement.

  1. a) Hos ældre patienter og andre med osteopenisk knoglekvalitet anvendes femurmarvsøm som rekonstruktionssøm, det vil sige med skruefiksation i collum og caput

  1. 2. Ved svært åbne frakturer (Gustilo IIIa og IIIb), meget komminutte frakturer og som led i damage control anvendes ekstern fiksation eventuelt som en to-trinsbehandling, hvor der skiftes til intern fiksation med marvsøm indenfor 10-14 dage eller senere. Åbne frakturer behandles forud for osteosyntese med skylning/pulse lavage og kirurgisk debridement.

Operationen foretages på ekstensionsleje. Den tekniske udførelse af marvsømningen eller ekstern fiksation skal følge producentens anvisning for det produkt vi aktuelt bruger.

Præ- og postoperativt kontrolleres og noteres cirkulatorisk status og bløddelsforhold på det frakturerede ben og ved behov det modsidige, eksempelvis ved længerevarende lejring.

Der tages peroperativ røntgenkontrol i to planer til dokumentation af repositionen og placeringen af osteosyntesematerialet. Der sendes elektronisk henvisning til ophængning på næste dags morgenkonference

 

Efterbehandling

Afhænger af den operative behandling. Ved marvsømning tillades belastning umiddelbart indenfor smertegrænsen. Ved fortsat ekstern fiksation tilpasses belastningstidspunkt individuelt. Fysioterapi påbegyndes postoperativt med aktiv bevægetræning over knæet og isometriske quadricepsøvelser, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen.

Klinisk og røntgenologisk kontrol i traumeambulatoriet efter 6, 12, 18 uger samt til heling.

 

Referencer

Ingen.