Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Formelle samtaler

 

Forudsætningssamtale

I begyndelsen af hvert klinisk undervisningsforløb mødes studerende og klinisk vejleder til forudsætningssamtale hvor den studerende præsenterer sine forudsætninger for det aktuelle undervisningsforløb. Forudsætningssamtalen munder ud i, at den studerende og vejlederen udformer den individuelle plan for undervisningsforløbet.

Den studerende forbereder sig til forudsætningssamtalen ved skriftligt at klargøre følgende:

 • • Kort personlig præsentation af dig selv (vi skal ikke høre om din tid siden folkeskolen, kun det som er relevant for dette semester)

 • • Kort hvem er du?, private forhold som er relevant i forhold til praktik semestret hos os (mand/børn/tidligere uddannelse/job osv.), hvad fik dig til at vælge radiografuddannelsen?

 

Forudsætninger til semestret:

 • • Dine personlige og faglige forudsætninger, hvad er du god til og hvad vil du gerne blive bedre til?

 • • Hvad har du oplevet/fået erfaring med, fra tidligere semestre, både teoretisk og praktisk, som du kan drage nytte af på dette semester ? (bla. hvor har du tidligere været?)

 • • Har du nogen specielle behov, som vi skal tage hensyn til?

 • • Hvordan lærer du bedst? Eks. hvornår syntes du, at du har lært noget? - hvornår syntes du, at du kan huske det du har lært ? og har du erfaring med studiemetoder, som dagbøger, refleksioner?

 

Analyse og fortolkning af læringsudbytterne:

 • • Er der nogle af læringsudbytterne, hvor du har erfaringer fra tidligere, som du kan anvende?

 • • Hvad dækker/ indeholder de enkelte læringsudbytter ? (Det skal ikke være en uddybende analyse af hver, men en sammenfatning af, hvad du tænker at læringsudbytterne indeholder)

 • • Er der nogle af læringsudbytterne, som du tænker, kommer til at blive problematiske eller lette for dig?

 • • Hvordan vil du arbejde for at nå læringsudbytterne?

 

Forventninger til samarbejde:

 • • Hvad forventer du af dig selv?

 • • Hvad forventer du af de kliniske vejledere?

 • • Hvad forventer du af afdelingen?

 • • Hvilken arbejdsindsats og energi, sat i forhold til private forhold og evner, på en skala fra

1-10 (hvor 10 er max.), har du mulighed for, at lægge i semestret?

(dette for at forventningsafstemme det reelle tal, ikke fordi du tror, at vi vil høre 10 for 5 er lige så rigtigt)

I velkomst brevet vil der fremgå, hvornår oplæg til forventningssamtale skal afleveres.

 

Løbende evaluering

Formål med løbende evaluering er at den studerende præsenteres for den kliniske vejleders vurdering af den studerendes aktuelle viden, færdigheder og kompetencer i forhold til mål for læringsudbytte i semesteret, og at den kliniske vejleder præsenteres for den studerendes vurdering af de muligheder, det kliniske undervisningssted giver den studerende for at nå målene. Løbende evaluering skal være et redskab for den studerende i de fortsatte studier for at nå målene, og undervisningsplanen justeres i forhold hertil (planer for klinisk undervisning radiografuddannelse, 28. december 2017).