Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adipositas og graviditet

  • • Øverst på formularen

 

Definition
BMI = (Body Mass Index)
BMI = Vægt i kg: (Højde i m)
2
Se tabel.
 

Forekomst
Forekomst af overvægt blandt kvinder i Danmark er steget.      Forekomst af prægravid BMI over 25 er steget fra 29 % i 2004 til 33 % i 2012.     Fra 2012 til 2016 har forekomsten været stagnerende (Fødselsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen 2017).

Til beregning af BMI hos gravide anvendes vægt før graviditeten (prækonceptionel vægt). Hvis denne vægt ikke er kendt, anvendes den først målte vægt i graviditeten.

Klassifikation

Undervægt:

BMI < 18,5

Normalvægt:

BMI 18,5 - 26,9

Overvægt:

BMI 27,0 - 29,9

Svær overvægt:

BMI ≥ 30

Fedme klasse I:

BMI 30-35

Fedme klasse II:

BMI 35-40

Fedme klasse III:

BMI > 40

 

Maternelle og neonatale risici ved overvægt i graviditeten ved BMI >= 30

Alle risici er lineær stigende med BMI

 

 

Medfødte misdannelser:
Neuralrørsdefekter
Kardiovaskulære anomalier


1,87 (1,62-2,15)
1,30 (1,12-1,51)

Graviditetskomplikationer
Spontan abort
Habituelle aborter
Gestationel diabetes mellitus
Præeklampsi
Venøs tromboemboli
Foetus mors


1,89 (1,14-3,13)
4,68 (1,21-18,13)
3,01 (2,34-3,87)
2,12 (1,85-2,47)
2,33 (1,68-3,24)
2,07 (1,59-2,74)

Fødselskomplikationer
Igangsættelse af fødslen
Elektivt sectio
Akut sectio
Instrumentel forløsning
Maternel blødning
Maternelle infektioner


1,88 (1,84-1,92)
1,87 (1,64-2,12)
2,23 (2,07-2,42)
1,17 (1,13-1,21)
1,24 (1,20-1,28)
3,34 (2,74-4,06)

Neonatale komplikationer
Lav Apgar score efter 5 minutter
Skulderdystoci
Indlæggelse på Neonatal afdeling


1,57 (1,46-1,68)
1,04 (0,97-1,12)
1,35 (1,22-1,49)

 

Nelson SM, Matthews P, Poston L. Maternal metabolism and obesity: Modifiable determinants of pregnancy outcome. Hum Reprod Update 2010;16(3):255-275
 

Anbefaling og vægtøgning i graviditeten
Undervægtige kvinder har en tendens til at føde børn med lav fødselsvægt, overvægtige kvinder har større risiko for at føde børn med høj fødselsvægt.

Der findes ingen kontrollerede undersøgelser af diætbehandling af fede gravide.

Sundhedsstyrelsens anbefaling for svangreomsorg 2009:
Der er behov for at kunne rådgive om vægtstigning i graviditeten. Differentieret vægtstigning anbefales. Der er kun begrænset videnskabeligt belæg for at kunne fastlægge vægtgrænser. Der er ikke international konsensus på området.
Følgende vægtanbefalinger er baseret på den tilgængelige viden og tilpasset danske forhold. De skal betragtes som et fingerpeg om hensigtsmæssig vægtøgning.

Anbefalet vægtstigning i graviditeten.
Udgangspunkt i prægravid BMI eller BMI ved 1. lægeundersøgelse i almen praksis:

BMI

Vægtøgning i kg

Undervægtige: <18,5

13 - 18

Normalvægtige: 18,5 - 24,9

10 - 15

Overvægtige: 25 - 29,9

8 - 10

Svært overvægtige: ≥30

6 - 9

  • • 
    En dansk kohorteundersøgelse af overvægtige gravide har vist mindsket komplikationsfrekvens ved vægtstigning <5 kg. Dette anbefales.

 

Håndtering i graviditeten

 

 

 

Anbefalinger om kosttilskud og motion

Folinsyre:. Alle tilrådes Folinsyre 400 mikrogram 1 måned før planlagt graviditet og hele første trimester.
Da overvægtige gravide har lille øget risiko for NTD (neuralrørsdefekter) opfordres de til at følge dette råd.

D-vitamin: Overvægtige har højere forekomst af lavt D-vitamin. Alle gravide tilrådes 10 mikrogram D-vitamin dagligt..
 

Overvægtige gravide tilrådes 30-60 minutters moderat fysisk aktivitet dagligt.
Se særskilt instruks
Motion og graviditet

 

 

Opmærksomhed på vægtøgning/vægttab I graviditeten

Stor vægtstigning er associeret med risiko for graviditets- og fødselskomplikationer: GDM, præeklampsi og makrosomi.

Ved vægttab i graviditeten øges risiko for SGA.

 

 

Screening for gestationel diabetes.
Screening for gestationel diabetes ved BMI
> 27 (se særskilt instruks). Hyppigheden af gestationel diabetes svinger mellem 2-10 %, afhængig af definitionen på gestationel diabetes og den etniske sammensætning af populationen.

 

 

 

Opmærksonhed for øget risiko for thrombose/emboli
Der mangler prospektive randomiserede studier til at belyse sammenhængen mellem adipositas i graviditeten og øget risiko for thrombose/emboli.
Postoperativt har overvægtige øget risiko for thrombose/emboli.
Profylaktisk LMWH-behandling af adipøse ved akut sectio (se særskilt instruks: Sectio, antikoagulationsbehandling).

 

Adipositas og magnyl.

Adipositas (BMI over 30) bør føre til overvejelser om profylaktisk Magnyl behandling hvis det findes i kombination med tidligere let præeklampsi, nulliparitet, mere end 10 år siden sidste fødsel, flerfoldgraviditet og/eller høj maternel alder.

 

 

Fosterskøn ved ultralyd I graviditetsuge 36
Ved BMI ≥35 (prægravid vægt eller vægt ved første lægebesøg) ses den gravide til tilvækstscanning ved sonograf i uge 36 med henblik på vægtskanning og fosterstilling.
Vurdering af fostvægt er vanskelig ved klinisk skøn men også ved ultralydscanning. Billedkvaliteten forringes væsentligt af adipositas.

 

 

 

Anæstesiologisk tilsyn ved BMI over 35
Kvinder med prægravid vægt > 35 skal have anæstesiologisk tilsyn i forbindelse med at de kommer til ultralydsscanning i uge 36.
Adipøse har flere anæstesiologiske komplikationer ved operativt indgreb. Ved det anæstesiologiske tilsyn vurderes om der vil være særlige risici ved general anæstesi, intubation og ventilation samt om der skal anlægges profylaktisk epidural.

 

Visitation – anbefaling om fødested.

 

 

 

Alle gravide med prægravid BMI ≥40 henvises til samtale ved obstetriker.

 

Følgende henvises til Aalborg:

 

Førstegangsfødende med prægravid BMI ≥40

Flergangsfødende med prægravid BMI ≥45

Individuel vurdering:

Flergangsfødende med BMI>40 der tidligere har haft en kompliceret fødsel

 

Vægtøgning i graviditeten:

 

Førstegangsfødende med prægravid BMI ≥ 35 og vægtøgning på over 10-12 kg henvises til vurdering i obstetrisk ambulatorium.

 

Flergangsfødende, med BMI 40-45, der er visiteret til fødsel i Thisted, henvises til obstetrisk ambulatorium ved en vægtøgning over 10-12 kg.

 

Vurderingen i obstetrisk ambulatorium vil blandt andet bero på vægtøgningen sammenholdt med gestationsalderen (er der 10 uger til fødsel eller er kvinden ved termin), fedtfordeling (vil en operation være vanskelig), tidligere fødselsforløb og BMI ved tidligere fødsler.

 

 

Vægtøgning i graviditeten:

Førstegangsfødende med prægravid BMI ≥ 35 og vægtøgning på over 10-12 kg henvises til vurdering i obstetrisk ambulatorium.

Flergangsfødende, med BMI 40-45, der er visiteret til fødsel i Thisted, henvises til obstetrisk ambulatorium ved en vægtøgning over 10-12 kg.

 

Vurderingen i obstetrisk ambulatorium vil blandt andet bero på vægtøgningen sammenholdt med gestationsalderen (er der 10 uger til fødsel eller er kvinden ved termin), fedtfordeling (vil en operation være vanskelig), tidligere fødselsforløb og BMI ved tidligere fødsler.

 

Hvis der planlægges sectio kan indgrebet foretager i Thisted.

 

Ved BMI ≥35 igangsættelse af fødsel i uge 41 + 1.

Se særskilt instruks: ”Graviditas prolongata

 

 

Håndtering af fødslen:

 

Epiduralkateter.
Har anæstesilæge vurderet, at epiduralkateter skal anlægges, orienteres anæstesilægen, når kvinden indlægges, og vi vurderer, hun er i fødsel. Epiduralkateteret anlægges tidligt I fødslen.
Epiduralkateteret kan holdes åbent med NaCl, hvis smertelindring ikke er indiceret. Kateteret kan senere anvendes til smertelindring eller til anæstesi ved sectio/andre indgreb.

 

Risiko for vesvækkelse:

 

Komplikationer i fødslen hos overvægtige gravide er relateret til vesvækkelse, dvs. større forekomst af oxytocin og HSP. Sectiofrekvens og vakuumekstraktion er øget

Vesvækkelse hos overvægtige fødende behandles på vanlig vis.

 

 

Risiko for skulderdystoci:
Øget opmærksomhed på tegn på skulderdystoci og hurtig reaktion ved mistanke (Kald hjælp osv)
 

 

 

Akut og elektivt sectio:

 

Ved sectio og BMI >= 30 gives Cefuroxim 3 g som infektionsprofylakse.
 

Ved subcutis mere end 2 cm anbefales suturering af subcutis, da risiko for sårruptur da mindskes.


Der er øget forekomst af postoperative og peroperative komplikationer som blødning, infektioner og thrombose/emboli. Obs Profylaktisk antikoagulationsbehandling ved elektivt sectio og BMI ≥ 27 samt ved alle akutte sectio'er.

 

 

 

  • • Nederst på formularen