Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Temperaturmåling, Gynækologisk-Obstetrisk Afsnit 105

 

Formål

At sikre ensretning ift. valg af temperaturmålingsmetode for patienter indlagt på Gynækologisk-Obstetrisk Afsnit 105.

Definition af begreber

Feber: er et sygdomstegn som led i kroppens infektionsbekæmpelse.

Normal kropstemperatur: 36,0 – 37,5˚C

Sub febril  37,5 – 38,0˚C

Febril   38,0 – 40,0˚C

Høj febril  40,0˚C +

 

For supplerende viden om feber henvises til understående link:

http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Fysiologi/feber

 

Beskrivelse

Standard for temperaturmåling

Alle patienter indlagt på Afsnit 105 skal have målt temperatur jf. retningslinjen Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS samt lokal instruks:

TOKS - Observation og opfølgning på kritiske observationsfund - udvidet inklusion og eksklusion, Gynækologisk-Obstetrisk Afsnit

 

Klinisk procedure for temperaturmålingsmetode

Se: Non invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter

Temperaturmåling oralt er således en mulighed, men ved følgende skal rektal måling altid udføres:

  • • Ved alle patienter i antibiotisk behandling

  • • Hvis patientens kliniske tilstand viser tegn på infektion:

  • • Svedende

  • • Rødme

  • • Kulderystelser

  • • Varme

  • • Foetide lokkier (barselsfeber)

  • • Smerter

  • • Hvis mundtermometer viser > 37,5˚C

  • • Ved alle akut indlagte patienter med obs. Infektion

 

 

Referencer

Flindt Pedersen, L. Sundhedsstyrelsen – ingen holdning til temperaturmåling[internet]. 2003[lokaliseret 30/11 2011];(24). [About 2p]

http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2003-24-05-1-Aktuelt.aspx

Vind Hansen, H. Klinisk retningslinje til måling af temperatur. 2004[lokaliseret 30/11 2011];(23). [about 7p]

http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2004-23-24-1-Klinisk_sygepleje_2004.aspx

Kamp Nielsen, B. Sygeplejeprocedurer og –teknikker. København: Gads Forlag; 2005. s. 78-84