Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smertebehandling ved oocytaspiration Fertilitetsklinikken Dronninglund

 

Rammeordination

Ved fastsættelse af tidspunktet for oocytaspiration udleverer sygeplejersker ved Fertilitetsklinikken følgende præ-medicin til patienten:

 

Tbl. Pamol® 500 mg, 2 stk

Tbl. Halcion® 0,125 mg, 1 stk.

 

Patienten instrueres i at tage denne medicin 1 time før oocytaspirationen, og der gøres udtrykkeligt opmærksomt på, at medicinen virker sløvende, hvorfor hun ikke må køre bil, og skal ledsages til klinikken.

 

Umiddelbart inden oocytaspiration gives under lægens tilstedeværelse på behandlingsstuen:

 

Haldid® 50 mikrogram/ml, 1 ml i.v.

 

Dosis kan efter lægens skøn reduceres ved patient med lav vægt.

 

Sygeplejersken, som tilser patienterne i observationsperioden efter oocytaspiration, kan efter eget skøn p.n. behandle med følgende præparater:

 

Tbl. Panodil®/Pamol® 500 mg, 2 stk p.n.

 

Supplerende kan der desuden gives tbl. Kodein 25 mg, 1 stk.

 

Såfremt patienten ikke er smertedækket på denne behandling, skal hun umiddelbart tilses af den læge, som har forestået oocytaspirationen.

 

Lægen forestår herefter ordination af evt. yderlige smertestillende medicin.

 

Når patienten forlader klinikken, kan der medgives tbl. Kodein 25 mg, 2 stk. til brug ved eventuelt behov senere på dagen.

 

 

Bivirkninger Panodil®/Pamol®

 

Sjældne (0,01-0,1%)

Forhøjede levertransaminaser.

Urticaria.

Meget sjældne (under 0,01%)

Trombocytopeni, agranulocytose.

Allergiske reaktioner.

 

 

Bivirkninger Kodein

 

Almindelige (1-10%)

Kvalme, opkastning, obstipation.

Svimmelhed, døsighed.

Sjældne (0,01-0,1%)

Hypotension, respirationsdepression.

Eufori, kramper.Urticaria.

Anafylaktisk reaktion.

 

Ansvarsforhold

Ordinationsretten kan ikke delegeres, men der kan foretages rammeordinationer og p.n. ordinationer.

Den autoriserede sundhedsperson kan kun delegere opgaver, som vedkommende selv har autorisation til at udføre. Vedkommende, der delegerer, skal:

  • • sikre sig, at medhjælpen har den nødvendige uddannelse, oplæring og træning i at udføre en konkret opgave

  • • sikre sig, at opgaven løses kvalificeret

  • • føre relevant tilsyn med medhjælpen

 

Den delegerede opgave skal være beskrevet i en instruks, og der skal foreligge dokumentation for ovenstående for den enkelte medhjælp eller faggruppe