Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Corpus antebrachii-fraktur – operation af børn i generel anæstesi

Fremstilling på operationsstuen

Vanlig klargøring af anæstesiapparatet.

Udskriv børnedoseringsskema - se PRI-dokument: ”Doseringsskema til vægtberegnede lægemidler etc. til børn”.

Medbring børnebordet (2-10 år) samt en bamse.

Fremstilling til børn er afhængig af alder og vægt. Se PRI-dokument: ”Børneanæstesi

Dropstativ med væskevarmer stilles på modsatte side af fraktursiden.

Bairhugger afhængig af forventet operationstid.

Røntgenforklæde.

Konferer med op-personalet om barnet har haft EMLA på, og om dette er seponeret.

Modtagelse af patienten

Identifikation sker sammen med op-personalet. Se PRI-dokument: ”Sikker kirurgi

Barnet monitoreres. Se PRI-dokument ”Monitorering ved anæstesi” og ”Børneanæstesi

Der anlægges venflon modsat frakturstedet hvis muligt og tilsluttes væske.

Hvis ikke det er muligt at anlægge venflon er det anæstesilægen som vurderer hvilke tiltag der skal gøres.

Anæstesi og lejring

Ved børn er der altid en forælder tilstede, indtil barnet sover.

Barnet bedøves. Se PRI-dokument: ”Børneanæstesi

Den ordinerede præmedicin gives. (supp. Pamol® og Voltaren®)

Ved osteosyntese skal det ordinerede antibiotika gives før der anlægges blodtomhed.

Ved gennemlysning: Obs forklæder inkl. barnet.

Afslutning

Når operationen er slut, tilkaldes kollega og barnet vækkes.

Operationspersonalet kontakter forældrene og vi kører barnet i opvågningen med nasal ilt eller ilt via masken.