Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Regler for udlevering af CD-rom, beskrivelse og samtykke

 

Patienter bosiddende i

Region Nordjylland

Overflyttet til sygehus i anden region

CD-rom og beskrivelse. Overføres eventuelt elektronisk

Patienter bosiddende uden for Region Nordjylland

Ved overflytning til hjemsygehuset. Der skal laves CD-rom med evt. første og sidste billede, evt. overføres evt. elektronisk med beskrivelse.

Hvis patienten vil have billeder med, f.eks. til udlandet, kan CD/DVD-rom købes. kr. 205,-

Offentlige myndigheder

Kommuner

Gamle billeder skannes – der laves CD-rom

+ beskrivelse (ikke patientfuldmagt, da kommunerne automatisk indhenter tilladelse fra start af et patientforløb)

Patientforsikringen

Patientklagenævnet

Arbejdsskadestyrelsen

CD-rom og beskrivelse

÷ patientfuldmagt

 

Praktiserende læge

Egen læge

Må få beskrivelse og CD-rom. Der spørges om patienten har givet tilladelse.

 

Behandlingscenter Østerskoven

CD-rom med beskrivelse

 ÷ patientsamtykke

Sygehuse i øvrige Regioner

Må få CD-rom – overføres evt. elektronisk

÷ patientsamtykke

Advokater

Må få CD-rom og beskrivelse.

+ patientaccept

Retslægerådet

Kan få CD-rom og beskrivelse - skal ikke betale.

Forsikringsselskaber

Må få CD-rom og beskrivelse

+ patientaccept

Tandlæger

CD-rom og beskrivelse

+ patientaccept, hvis tandlægen ikke selv har henv. til undersøgelsen

Kiropraktor

Må få CD-rom og beskrivelse

 ÷ mundtligt patientsamtykke, hvis det er et led i et aktuelt behandlingsforløb

Fysioterapeuter

CD-rom og beskrivelse

  ÷ mundtligt patientsamtykke, hvis det er et led i et aktuelt behandlingsforløb

Speciallæger

Sportsklinikken

Bandagister

CD-rom og beskrivelse

Patientsamtykke hvis speciallægen ikke selv har henvist.

Spørg om patienten har givet sit samtykke. 

Den Danske Forskningsfond

CD-rom og beskrivelse

+ patientens skriftlige samtykke

Kan få kopibilleder/CD-rom

 

Privathospitaler

CD-rom og beskrivelse

Patientens mundtlige samtykke

 

Patienten

Patienten kan købe CD/DVD-rom med egne billeder med beskrivelse. 205,- pr. stk.

 

Ved køb af CD-rom:

Der udfærdiges manuel regning, som patienten bedes gå til Informationen og betale, hvorefter CD kan udleveres.