Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præinformation til hjerteopererede patienter og eventuelle pårørende af TIA-sygeplejerske

Beskrivelse

Præinformation om opholdet på Intensiv efter hjerteoperation tilbydes til patienter til planlagt bypass- eller klapoperation. Som udgangspunkt tilbydes samtaler kun til de patienter, der forventes sternotomeret, med deraf følgende problematikker i forhold til intubation, respiratorbehandling, smerter og kvalme i opvågningsforløbet.

Generelt

Spørg først på stamafdelingen, om der er noget specielt vedrørende patienten. Find om muligt et ugenert sted at tale med patienten og evt. pårørende.

Undervejs i samtalen gives der mulighed, for at patienten kan stille spørgsmål til forløbet.

Lad først patienten fortælle, hvad han/hun ved om det postoperative forløb, og korriger eventuelle misforståelser.

Patienten tilbydes at se billeder af forløbet i TIA ved hjælp af medbragt billedmappe.

Indhold i den givne information

Sygeplejersken tilstræber, at følgende er gennemgået med patienten og dens pårørende:

 1. 1. Forventet ankomsttid til TIA.

 2. 2. Fri besøgstid under hensyntagen til medpatienter og aktiviteter – pårørende må ringe, når de har behov for det. Brug af dørklokke. Udlevere informationspjece.

 3. 3. Sygeplejersken er tæt på patienten under hele indlæggelsesforløbet i TIA.

 4. 4. Patienten er sederet ved ankomst og vækkes, når denne er klar til dette. Det kan være svært at forudsige vækningstidspunktet.

 5. 5. Patienten respiratorbehandles og er derfor oralt intuberet, og vågner intuberet. Kan ikke tale før efter ekstubation, men kan nikke og ryste på hovedet.

 6. 6. Patienten kan opleve at være hæs efter ekstubation.

 7. 7. Der forekommer lys og støj på stuen.

 8. 8. Smerter.
  Præsentation af NRS (Numerisk Rating Scale). Patienten kan opleve sår- og drænsmerter såvel i hvile som aktivitet. Graden af smerte måles ved hjælp af NRS, og der gives smertestillende medicin der ud fra. Patienten kan ikke garanteres fuldstændig smertefrihed.

 9. 9. Patienten kan opleve kvalme og opkast. Behandles med kvalmestillende medicin.

 10. 10. Patienten ligger primært på ryggen, der spørges ind til, om patienten kan have problemer med dette.

 11. 11. Mobilisering i intensiv seng eller til stol

 12. 12. Efter forsamtale er udført, dokumenteres dette udfor patientens navn på operationsprogrammet, som hænger på søjlen i TIA’s vagtstue. Derudover giver TIA-sygeplejerske besked til T-sekretær.

Formål

Information til patient og pårørende om forløb på TIA efter hjerteoperation.

Definition af begreber

Pårørende

Ved nærmeste pårørende forstås:

Ægtefælle, samlever eller børn, adoptivbørn og plejebørn. Slægtninge som patienten er nært knyttet til eller besvogret. Personer, som patienten er nært knyttet til f.eks. en ven, bistandsværge eller en støtte- og kontaktperson.

Referencer

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland