Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Saturationsbioptering (TRUSP+B) af prostata i generel anæstesi ( ca. 25 – 30 biopsier)

 

Formål:

at diagnosticere evt. cancer prostata.

 

Beskrivelse:

Saturationsbioptering tilbydes alle patienter. hvor der er foretaget almindelig TRUSP+B x 2-3 og hvor histologien intet malignt viser, med stigende PSA.

Der bookes 30 min. forambulant samtale ved læge inkl. anæstesitilsyn, 1 time til bioptering på OP. samt 30 min. til mikroskopi-svar.

 

Ved den forambulante samtale hos spl. informeres patient om:

PSA-værdien og grunden til indkaldelse til saturationsbioptering.

Sikre at patient har det skrevne materiale (Ultralydsscanning af blærehalskirtlen (prostata) og eventuel vævsprøvetagning) der er tilsendt med indkaldelsen.

DRE + TRUSP med biopsier gennemgås og at patient lejres i GU leje.

Risiko for blødning fra urinrør, rectum og i sæden, hvorfor der anlægges KAD, mens patient er i GA. KAD fjernes, når urinen er klar og inden udskrivelse hvis dette er muligt.

Risiko for infektion og kontrol af temp.

Vigtigheden af rigelig væskeindtag det 1. døgn efter undersøgelsen.

Kontakt til egen læge/vagtlæge, hvis blødning tager til, i tilfælde af retention eller der kommer temp.forhøjelse over 38,0˚C.

Vigtigheden af at have en pårørende med til mikroskopisvar.

Patient skal forblive i mobiliseringsafsnittet 1-2 timer efter biopsi-tagningen, så vi sikrer, at patient har det godt. Blødning og fri vandladning observeres.

Urologen taler med patient før og efter bioptering.

Der udl. medicin ifølge uro. amb. standard ved TRUSP+B (bilag 2 + bilag 3)(obs. at indtagelse af alkohol bør undgås under behandlingen og tre dage efter behandlingsophør, idet kombinationen med T. Metronidazol undertiden kan fremkalde en Antabus/alkohollignende reaktion). Medicin tages 2 timer før mødetidspunkt i mobiliseringsafsnit på OP-dagen (dvs. at det skal udl. ifm. narkosetilsyn).

Patient skal møde fastende Sygehus Thy-Mors - Velkommen til patienter

Patient skal på OP-dagen medbringe morgenurinprøve Urinprøvetagning til analyse og evt. forsendelse til urin D/R urinprøveglas udl.

Pause med evt. AK-beh. og evt. INR måling på OP-dagen.

 

Anæstesiskema og anæstesicheckliste klargøres.

Blodtryk, puls, højde og vægt påføres anæstesiskema.

Oprette pt. i elektronisk patientjournal.

Patient taler med anæstesilæge/spl., evt. EKG og blodprøver tages.

Patient medgives mikroskopi-svartid.

 

OP-dagen:

Patient møder fastende i mobiliseringsafsnittet og modtages af uro.spl./spl. fra mobiliseringsafsnittet.

Identifikation af patient med navn og CPR.nr.

Sikre at patient har taget præ-medicin (T. burana 400 mg, T. ciprofloxacin 500 mg, T metronidazol 500 mg).

Sikre at patient har holdt pause med evt. AK-beh. og taget substitution (Fragmin) hvis dette er ordineret.

Morgenurinprøve stixes Urinstixanalyse

Patient klargøres til OP. ifølge afsnittets standard (bilag 4)Sikre at patient er velinformeret om indgrebet præ-, per- og post forløb.

Læge informeres om svar på urinstix og evt. INR svar hvis pause med T. Marevan/marcoumar.

 

Klargøring på OP:

Ultralydsscanneren og propen gøres klar med ultralydsgel i probeovertræk, samt dual biopsy guide monteres.

På UL-skærmen indtastes patientens navn + CPR-nummer + PSA-værdi.

På et undersøgelsesbord klargøres biopsi instrument (kanyle), seddel med biopsi-inddeling (bilag 5)hvorpå der placeres millipore-papir (1-2 for hvert område) samt 10 glas til formalin påsat lokalisations-etiketter + patientlabel + patologi-etiketter. Engangspincet, 2 par handsker samt en trådkurv til prøveglas.

Rekvisition i den elektroniske patientjournal gøres klar til forsendelse af biopsierne til patologerne.

Klargøring til KAD anlæggelse: Uretral silikone katheter, instillagel, glycerinopløsning, ventil, 2000 ml urinpose+holder, cystoskopisæt, sterile handsker og Klorhexidin cetrimid til afvaskning.

 

Klargøring af patient på OP:

Identifikation af patient vha. navn og CPR.nr., sygeplejerske kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem patients udsagn og rekvisition i elektronisk patientjournal samt på ul-scanner og patientlabels på formalinglas.

Anæstesi anlægger venflon og pt. lejres i GU-leje.

 

Lægefunktion:

Samtale med patient før og efter biopsi-tagning.

Rektal eksploration.

Indføre probe i rektum, scanne prostatastørrelse og printe scanningsbillede.

Der tages multiple ultralydvejledte systematisk udtagne biopsier, der inkluderer den basale, midterste, centrale, anteriore og apikale del af prostata.

Sende rekvisition i den elektroniske patientjournal.

Spl./læge anlægger KAD og påsætter ventil samt pose.

Spl. sender præparater.

 

Postoperativ sygepleje:

Observation af blodtryk, puls, saturation, smerter, kvalme og blødning.

Patient tilbydes mad og drikke.

KAD seponeres efter lægelig ordination.

Patient mobiliseres.

Sikre at patient er informeret om blødning rektalt, i urin og sæd (obs. informere om at blod i sæden kan vare ved flere uger).

Informere patient hvis der er opsat spongostan.

Ved Tp. over 38,0 C˚ kontakt til egen læge/vagtlæge.

Informere pt. om vigtigheden af ekstra væskeindtag.

Sikre at patient tager det udl. medicin.

Sikre at patient har mikroskopi-svartid.

Når der er fri vandladning og patient føler sig velinformeret, kan han udskrives.

 

Referencer:

http://pri.rn.dk Tværgående instruks sygehus Thy-Mors: Patientidentifikation.

www.urologi.dk Prostatabetænkningen 2005, 6.4.2 histologisk biopsi.

www.sundhedsstyrelsen.dk Pakkeforløb for kræft i prostata, penis og testikel