Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ascitespunktur

 

Formål

 

 

Definition af begreber

FFP: Fresh Frozen Plasma

 

Beskrivelse

Indikation

  1. 1. Diagnostisk: For at udrede årsagen til ascites. Ang. volumen - se nedenfor

  2. 2. Terapeutisk: For at aflaste gener forårsaget af ascitesvæsken, specielt påvirket respiration og abdominale gener. ”Total Tømning er målet”, men af hensyn til infektionsrisikoen, bør tømning foregå indenfor maks. 24 timer.

 

Kontraindikation

  1. 3. Tidligere abdominalkirurgi i punkturregionen (adhærencedannelse med risiko for perforation). I sådanne tilfælde udføres punkturen UL-vejledt.

  1. 4. Svær hæmoragisk diatese, der eventuelt kan korrigeres med friskfrosset plasma eller trombocytpool inden punkturen.

 

Forprøver

INR bør foreligge. Ved INR > 2,5 foretages ascitespunktur kun efter konferencebeslutning. Punkturen skal foregå under dække af FFP.

 

Udførelse

Ascitespunktur kan principielt set godt foregå i sengeafsnittet, men skal af praktiske grunde sædvanligvis foregå i Medicinsk Ambulatorium.

Inden patienten tømmes, skal der tages stilling til volumensubstitutionsbehandling, idet denne bør opsættes umiddelbart inden patienten køres til ascitestapning.

Ved forventet ascitesvolumen < 5 liter: Infusion volumen 500 ml/5 liter udtømt ascitis.

Ved forventet ascitesvolumen > 5 liter og ved speciel risiko (dvs. hypotension, takykardi og svær hyponatriæmi) for hæmodynamisk kollaps; Der indgives i stedet 20% humant albumin i.v.; 2 x 100 ml / 3 liter udtømt ascitis (for at forebygge postparacentese cirkulatorisk dysfunktion).

Patienten lejres på ryggen efter at have tømt blæren. Huden afjodes. Lokal anæstesi anlægges med Adrenalin svarende til et punkt i venstre nedre kvadrant med sikker dæmpning (en håndsbredde distalt for midtpunktet mellem umbilicus og spina iliaca ant. sup. sin.)

Lokal anæstesi kan undlades ved brug af tynd kanyle eller venflon.

Efter incision indføres Cytofix- punktursæt, hvor drænet bør ligge maksimalt 24 timer. Ved diagnostisk punktur kan der eventuelt blot anvendes en almindelig eventuel intramuskulær kanyle.

Ønsket mængde udtages, og der tages eventuelt prøvemateriale til:

 

 

Undersøgelse for

Mængde

(Minimus volumina)

Tumorceller

100 ml

Dyrkning

5 ml

Tuberkulose

5 ml

Mikroskopi

1 ml

Albumin

5 ml

LDH

5 ml

Celletal

1 ml*

Amylase

1 ml

Kolesterol

1 ml**

 

* = EDTA-glas

** = WR-glas. Alm. Labka-rekv., hvor der afkrydses I andre væsker og under øvrige prøver skrives ascites – kolesterol.

 

Ved terapeutisk ascitespunktur skal patienten vende sig fra sideleje til sideleje 4 gange eller abdomen masseres, hvos patienten har været immobil i sengen mere end 10 minutter.

Efter udtømning sættes eventuelt non absorberbar sutur, specielt efter forudgående, rigelig blødning eller ascitessivning.

 

Efter-kontrol

Observeres herefter med henblik på blødning, ascitessivning, abdominalsmerter, puls og BT.

 

Fortolkning

  • • S-albumin, ascites-albumin < 11 g/l:   Tyder på malign sygdom

  • • Ascites-LDH/s-LDH væsentligt > 1:   Tyder på malign sygdom

  • • Ascites-amylase/S-amylase ratio væsentligt > 1 (ofte 10):Tyder på pankreatogen ascites

  • • Ascites-kolesterol >1,2mmol/l:   Tyder på malign sygdom

  • • Leukocyttal > 500 x 106/l og/eller polymorfkernede

granulocytter > 250 x 106/l     Tyder på infektion

 

Referencer