Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cancer ovarii – PakkeforløbGenerelt om kræft i æggestokken
Diagnosen kræft i æggestokken dækker over en heterogen gruppe af ondartede tumorer omfattende epiteliale, sex-cord-stromale tumorer og kimcelle tumorer. De epiteliale tumorer udgør ca. 90% af de ondartede tumorer i æggestokken og det vil primært være denne gruppe, det følgende omhandler.
De epiteliale tumorer udvikles fra æggestokken overfladeepitel, der er embryologisk beslægtet med bughinden. I øvrigt er primær kræft i æggeleder samt primær kræft i bughinden omfattet af nedenstående retningslinjer.

Danmark og de øvrige skandinaviske lande har den højeste incidens af kræft i æggestokken i verden. Livstidsrisikoen (75 år) er ca. 1,5%. I Danmark har man hidtil rapporteret ca. 500 nye tilfælde pr. år. Denne rapportering har været baseret på indberetninger til Cancerregisteret og Lands Patient Registeret. I 2008 blev der indrapporteret 463 patienter med kræft i æggestokken/primær kræft i bughinde og 23 patienter med kræft i æggelederen samt derudover 160 med borderlinetumor til Dansk Gynækologisk Cancer Database. Borderline er en semimalign tumortype, som oftest diagnosticeres i stadium I, og har en væsentlig bedre prognose end ovariecancer.

Diagnose og stadie stilles ved operation.

Patienter i stadium II til IV har en dårligere prognose end patienter i stadium I.

Der kan udvikles maligne implants og følsomhed for kemoterapi er lav.

I 10-15% af tilfældene forekommer kræft i æggestokken i familier med genetisk disposition til kræft i æggestokken eller kræft i æggestokken/brystkræft. I disse tilfælde er forekomst knyttet til mutationer i BRCA1 og BRCA2 generene. Livtidsrisikoen ved BRCA1 mutation er ca. 20-60% og ved BRCA2 mutation ca. 10-27%.

Muligvis er forekomst af arvelig betinget kræft i æggestokken endnu større, men andre mutationer end nævnt ovenfor er ikke påvist.

Kræft i æggestokken (og borderline) stadieinddelses i henhold til FIGO-klassifikationen, som svarer til TNM-klassifikationen. Stadium I sygdom er lokaliseret til æggestokken, stadium, II til det lille bækken, og stadium III sygdom er spredt til øvre del af abdomen eller til regionale lymfeknuder (para-aortiske, pelvinde og/eller inguinale).
Ved stadium IV sygdom findes spredning uden for bughulen, til leverparenkym eler ved gennemvækst af tarm.

 

I ca. 70% af tilfældene diagnosticeres kræft i æggestokken i stadium III/IV.
Hvorvidt dette skyldes hurtig ekstensiv spredning, eller at sygdommen er primær multifokal i bughinden, er ikke afklaret.

Symptomerne ved kræft i æggestokken er ukarakteristiske.
Abdominal udspilethed og spændthed, øget abdominalomfang, kvalme, nedsat appetit, hyppig vandladning, forstoppelse, træthed, forpustethed og tarmslyng er alle symptomer ved kræft i æggestokken. Det er kendetegnede, at patienter med kræft i æggestokken oftest har 3-5 symptomer, og således præsenterer sig med et mere ”broget” billede end patienter med andre sygdomme.


Landsdækkende kliniske retninglinjer.
Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) er en multidisciplinær gruppe med repræsentanter for gynækologi, onkologi, patologi og radiologi. En arbejdsgruppe under DGCG har på baggrund af den eksisterende evidens udarbejdet kliniske retningslinjer for udredning, behandling og kontrol af patienter med kræft i æggestokken (
www.dgc.eu.com), og sygeplejefagligt er der udarbejdet kliniske retningslinjer for plejen (www.periopsygepleje.dk).

Disse evidensbaserede retningslinjer bliver løbende opdateret. Nedenstående anbefalinger er baseret på gruppens arbejde.


 

Forløbskoordination
Forløbskoordinationen varetages på henholdsvis gynækologisk og onkologisk afdeling.
Gynækologisk afdeling bestiller status radiologisk undersøgelser CT eller MR-skanninger før opstart af kemoterapi, og der sendes henvisning til onkologisk afdeling.

Der sikres kontinuitet i plejeforløbet i form af overdragelse af den sygeplejefaglige indsats fra gynækologisk til onkologisk kontaktsygeplejerske.

Samarbejdet til andre faggrupper koordineres ved særlige behov, af fysisk og psykosocial karakter( fysioterapeut, sexolog, psykolog, diætist, socialrådgiver, hjemmeplejen, Kræftens Bekæmpelse m.fl.).


Det multidisciplinære team
Det multidisciplinære team i udredning og behandling af kræft i æggestokken består af en gynækologisk speciallæge, en radiolog, en patolog og en sygeplejerske med særlig viden om gynækologisk onkologi samt en klinisk onkolog. Teamet kan efter behov suppleres med en abdominal kirurg og/ eller en urolog. Den diagnostiske fase afsluttes med en MDT-konference, hvor behandlingsstrategi besluttes på basis af billeddiagnostik og patientens almen tilstand inkl. Komorbiditet. Mulighederne er primær operation, yderligere undersøgelse med henblik på operabilitet (laparoskopi) eller primær neoadjuverende kemoterapi.


Efter operation og histologisvar vurderes patienten på endnu en MDT-konference med henblik på eventuelt neoadjuverende kemoterapi og eventuelt senere evaluering mhp. interval kirurgi.


Billede 2


Guidelines fra Sundhedsstyrelsen