Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk behandling i Psykiatrien

 

Formål

At give medarbejderne i Psykiatrien et overblik over de mange PRI, som beskriver principper for medicineringsprocessen. Formålet med denne overbliksdannelse er videre at sikre en korrekt brug af PRI-dokumenterne med henblik endeligt at sikre rationel og patientsikker medicinsk behandling.

 

Beskrivelse

Herunder er Psykiatriens PRI organiseret tematisk. Ved at klikke på hyperlinkene (blå understreget tekst) skabes adgang til pågældende dokument. Temaerne er:

 

 1. 1. Generelle principper for medicinering i Psykiatrien

 2. 2. Psykiatrisk medicin (voksne)

 3. 3. Psykiatrisk medicin (børn og unge)

 4. 4. Somatisk medicin

 5. 5. Ordination af medicin

 6. 6. Dispensering af medicin

 7. 7. Administration af medicin

 8. 8. Medicinafstemning og medicingennemgang

 9. 9. Blodprøveprofiler

 10. 10. Opbevaring af Medicin

 11. 11. Forsyning af medicin

 

Herunder udfoldes temaerne:

 

1 Generelle principper for medicinering i Psykiatrien

1.1 Medicinering – Definition af begreber

1.2 Politik for medicinering på sygehusene i Region Nordjylland

1.3 Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)

1.4 Medicinering - Medicingennemgang

 

 

2. Psykiatrisk medicin (voksne)

National lovgivning og vejledning:

2.1 Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år

 

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) for:

2.2 Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

2.3 Kompliceret skizofreni

2.4 Moderat og svær bulimi

2.5 ADHD hos voksne

2.6 Bipolar lidelse

2.7 Demens

 

RADS – Rådet for anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
2.8
RADS – Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos voksne

2.9 RADS – Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression

2.10 RADS – Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af bipolar lidelse

2.11 RADS Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ADHD

 

 

Psykiatrien i Region Nordjyllands egne PRI-dokumenter

2.12 Clozapin – behandling og monitorering

2.13 Blodprøvetagning i forbindelse med udvikling af feber under Leponex behandlingOlanzapin depot, lægemiddel som kræver særlig overvågning
2.14

2.15 Vurdering af bivirkninger ved brug af antipsykotisk medicin (skal ajourføres efter drøftelse i Medicinkommiteen)

2.16 Litium – behandling og monitorering

2.17 Klinisk retningslinje for unipolar depression (under revision)

2.18 Klinisk retningslinje for bipolar affektiv sindslidelse

2.19 Klinisk retningslinje for angstlidelser

2.20 Alkoholabstinenser og delir fremkaldt af alkohol

 

 

3. Psykiatrisk medicin (børn og unge)

 

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) for:

3.1. ADHD hos børn og unge

 

RADS – Rådet for anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

3.2 RADS - Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

3.3 RADS – Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af bipolar lidelse

3.4 RADS - Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ADHD

 

 

Psykiatrien i Region Nordjyllands egne PRI-dokumenter

3.5 Behandling af børn og unge med antipsykotika

3.6 Behandling af børn og unge med antidepressiva

3.7 Sovemidler til børn og unge

3.8 Udredning og behandling af Obsessiv-komplusiv sygdom (OCD) og angst hos børn og unge (B&U)

3.9 Medikamentel behandling – Medicinkontrol i Klinik Børn og Unge

3.10 Medicinsk behandling med Methylfenidat (og atomoxetin)

3.11 Henvisning af børn til medicinsk behandling i ambulatoriet for ADHD i Børne og Ungdomspsykiatrien

3.12 Medikamentel behandling – Opstartsmøde i ambulatoriet for ADHD i Børne og Ungdomspsykiatrien

3.13 Medikamentel behandling – Statusmøder i ambulatoriet for ADHD i Børne og Ungdomspsykiatrien

3.14 Medikamentel behandling – Evalueringsmøde i ambulatoriet for ADHD i Børne og Ungdomspsykiatrien

3.15 Vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede med skizofreni, i ambulant behandling i Børne og Ungdomspsykiatrien

3.16 ADHD udredning

 

Øvrige

3.18 Lægemiddelstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

 

 

4. Somatisk medicin

 

Akut somatisk medicin

4.1 Regionale retningslinjer for lægemidler til akutte situationer

4.2 Anafylaktisk reaktion

4.3 Se akutpakke i sengeafsnit (ikke link)

 

Subakut & ikke akut somatisk medicin

4.4 Akut beroligende medicin

4.5 Sovemidler

4.6 Tromboseprofylakse ved tvangsfiksering, immobile og langvarigt stuporøse patienter

 

 

5. Ordination af medicin

5.1 Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

5.2 Medicinering - Lægemiddelordination

5.3 Rammeordination i Psykiatrien

5.4 Delegeret rammeordination af methylphenidat for børn og unge

5.5 Standardordinationer og standardregimer i medicinmodul (SO+SR)

5.6 Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland

5.7 Skriftlig lægemiddelinformation til patienter i Psykiatrien

5.8 Føring af motorkøretøj og hypnosedativ behandling

 

 

6. Dispensering af medicin

6.1 Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

6.2 Regionale retningslinjer for lægemiddeldispensering

6.3 Medicinering – Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland

6.4 Håndhygiejne i forbindelse med medicinering

6.5 Medicinadministration - Kompetence

 

 

7. Administration af medicin

7.1 Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

7.2 Regionale retningslinjer for lægemiddeladministration

7.3 Medicinadministration - kompetence

 

 

8. Medicinafstemning og medicingennemgang

8.1 Medicinering - Medicingennemgang

 

 

9. Blodprøveprofiler

9.1 Blodprøve- og EKG profiler i Psykiatrien

9.2 Modtagelse, håndtering og reaktion på prøvesvar

 

 

10. Opbevaring af Medicin

10.1 Opbevaring af lægemidler i Region Nordjylland

10.2 Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

10.3 Medicinrum - Indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd

10.4 Sygehusapoteket, kontakt uden for åbningstid

10.5 Udlån af medicin til andre sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien

 

 

11. Forsyning af medicin

11.1 Forsyning af lægemidler