Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling af servietter m.m. i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

 

Formål

At undgå at materiale utilsigtet efterlades i patienten.

 

Definition af begreber

Invasive procedurer : kirurgiske indgreb hvor huden gennembrydes eller der benyttes naturlige kropsåbninger for at undersøge/behandle en patients indre.

Materiale : instrumenter, kanyler, nåle, skalpeller, klemmer, sug, tænger, skruer, indføringsmateriale, implantater, hylstre, slanger, optørringsmateriale, gazeservietter, svampe, tamponer, tråd m.m.

Steril sygeplejerske : den OP-sygeplejerske der assisterer lægen.

Sygeplejerske med gulvfunktion : den sygeplejerske der assisterer den sterile sygeplejerske.

Beskrivelse

Kontrol før operation: den sterile sygeplejerske tæller alle instrumenter i henhold til pakkelisten. Såfremt der mangler noget i forhold til pakkelisten, noteres det på pakkelisten. Den sterile sygeplejerske tæller servietter, krøller m.m. sammen med sygeplejerske med gulvfunktion. Et servietkontrolmærke beholdes på det sterile bord, et kontrolmærke gives ud til sygeplejerske med gulvfunktion.

Kontrol under operation : den sterile sygeplejerske tæller sammen med sygeplejerske med gulvfunktion servietter, krøller, m.m. før facien lukkes og før hud lukkes.

Hver gang der er anvendt 5 stk. servietter, tælles og pakkes disse i en plastpose der hænges på stativ til operationen er færdig. Det kontrolmærke sygeplejersken med gulvfunktion har, klæbes på plastposen. Ved behov for ekstra kontrol af blødning, kan servietterne vejes og vægten noteres på servietskema.

Kontrol efter operation : inden patienten forlader OP, tæller den sterile sygeplejerske alt det anvendte og signerer i sygeplejerskejournalen.

 

Referencer

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel 2009. Standard 2.11.4

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer