Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GAF vurdering af patienters funktions- og symptomsniveau – Klinik Psykiatri Nord

 

Formål

Instruksen har til formål at angive, hvordan plejepersonalet vurderer patienters funktions- og symptomsniveau ved hjælp af GAF.

 

Beskrivelse

GAF. (Global Assessment og Functioning Scale)

GAF er en enkel og hurtig metode til at angive en persons psykosociale funktionsniveau. Det er en kontinuerlig skala, som går fra 1 til 100, hvor 1 er laveste og 100 højeste værdi.

På grund af tvivl og uenighed om præcision ved brug af kun én GAF score, har man valgt at bruge en splittet version, der deles op i symptom og funktion.

Sædvanligvis angiver man GAF for den sidste uge ved indlæggelse og ved udskrivning – til brug i NIP – derforuden kan man løbende GAF score i forhold til patientens pleje/behandling.

Man læser skalaen nedefra og op og standser ved første niveau som virker relevant at vurdere patienten i forhold til.

Der er ingen nødvendig sammenhæng mellem GAF niveau og indlæggelse, det er symptomernes alvorsgrad, grad af sikkerheds og plejebehov som er afgørende.

Diagnose og medicin skal ikke påvirke scoringen, men hvilke symptomer og hvordan patienten fungerer er vigtige parametre.

 

GAF skema

Figur 1 GAF

Printvenligt GAF skema findes under bilag ude til højre.

 

Referencer

Hansen, Jens Egon; Rønnow, Ejner; Mestringsstrategi-gruppen i Herning og Thorgaard, Lars(red): Håndbog for relationsbehandlere – Relationsbehandling i Psykiatrien, Bind V, Relationsbehandling, miljøterapi og mestring. Hertervig Forlag. 2006.