Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejerskens opgave i forbindelse med at den nyhenviste gynækologiske patient afleverer sit udfyldte oplysningsskema ved første besøg i ambulatoriet

 

Beskrivelse

Oplysningsskemaet er et vigtigt hjælpemiddel ved lægens optagelse af journal på patienten.

Det er sygeplejerskens opgave:

 • • at tage imod skemaet ved kontakt til patienten i venteværelset før konsultationen eller når patienten tages med på undersøgelsesstuen

 • • sørge for at udlevere nyt skema, hvis det ikke er tilsendt eller medtaget ved besøget

 • • at sætte labels på begge skemaets sider

 • • at skemaet kontrolleres for at relevante data er udfyldt

 • • hjælpe patienten med at udfylde skemaet, i forbindelse med besøget, hvis der er mangler

 • • særlig obs på at allergi/intoleransfeltet er udfyldt

 • • særlig obs på at der er svaret på samtykke og underskrift

 • • registrere patient og nærmest pårørendes telefonnummer i Clinical Suite

 • • registrere højde og vægt i Clinical Suite

 

Det er lægens opgave:

 • • at bruge oplysningsskemaet og sikre at der ikke er mangler

 • • at registrere allergi, intolerans i Clinical suite

 • • Se PRI journalføring af allergi og intolerans i RN

http://pri.rn.dk/pri/Sider/f275c7db-21bf-4d66-bc1a-4d0a77ac0377.aspx

 

Definition af begreber

Oplysningsskema sendes til patienten sammen med indkaldelsesbrevet. Det indeholder relevante oplysninger om patientens almene tilstand, samtykkeerklæring, egen beskrivelse af grunden til henvisning, telefonnumre, pårørende, medicin, cave/allergi/intollerans.

Oplysningsskemaet arkiveres i bilagsmappen i patientjournalen efter konsultationen.

 

Formål

At sikre at patientens oplysningsskema indeholder vigtige oplysninger til journalføringen ved lægekonsultationen

 

Referencer