Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ERCP – sygeplejeopgaver AKO

 

Formål

At beskrive sygeplejerskens opgaver i forbindelse med undersøgelse og udredning af patienter med symptomer på sygdom i galdeveje eller pancreas.

 

Definition af begreber

ERCP - endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi = ERCP er en kombineret endoskopisk og røntgenologisk undersøgelse af galdeveje og bugspytkirtel og hvor der kan foretages terapeutiske procedurer gennem skopet.

 

Beskrivelse

Alle ERCP’er foregår i GA på stue C eller B. OP stuen er besat med 2 sygeplejersker.

 

Forberedelse af stue

Sekundær sygeplejerske

Rullebord klargøres med:

Sterilt engangsstykke

Steril kapsel

Bidering

Sterile propper og engangsprop til biopsikanal

Sterile firkanter

Rensecentil

Smartcap

2 x ½ l sterilt vand

OBS: ERCP – skopet skal være kørt max 3 timer før brug. Skopet tages ”rent” ud af maskinen. Skopet kører i endo.

ERCP skop klargøres med sterile propper, ventil og kobles til søjlen.

Søjlen klargøres med sygepose og ½ l sterilt vand påsat smartcap (ny til hver ERCP).

Assistancebord dækkes med sterilt stykk.

Steril kapsel med sterilt vand.

Sterile firkanter.

Skopet testes for lys, sug, luft og skyl. Hvidstilles-

Sterile firkanter gøres våde og lægges klar på assistancebordet.

Primærsygeplejerske

Gastroskopivognen køres ind på stuen (står på gangen).

Portøren kører gennemlyser ind på stuen (placeres på højre side af lejet).

Lejet reddes op med spilerdug (er i forrummet) og inkontinensstykke (er i linnedskabet).

Stor blå ble til under hovedet.

Søjlen køres ned så den står langs patientens venstre side.

Assistancebordet klargøres med sterilt engangsstykke, steril kapsel med sterilt vand, 10 ml sprøjte (til gennemskylning af kanaler på utensilier) med vand.

2 x 3 ml luerlock sprøjter (Iomeron) (hentes ERCP-vognen sterile rum stue C)

Guidewire, papillotom og ballonkateter lægges frem (bør ikke udpakkes før an er sikker på de skal bruges pga. prisen) (Hentes fra ERCP-vognen sterile rum stue C).

Iomeron (Hentes ERCP-vognen sterile rum stue C).

Glucagen (gives til narkosen) (Hentes ERCP-vognen sterile rum stue C).

Diclodan (Hentes ERCP-vognen sterile rum stue C).

Rød i.v. kanyle.

Swabs.

Skråkile (Hentes ERCP-vognen sterile rum stue C).

Papirer – registreringsskema (Hentes ERCP-vognen sterile rum stue C).

Gennemlyser klargøres.

EDB stik sættes i narkosesøjlen.

Program til ERCP findes på touchskærmen.

Opstilling af skærme (se bog i ERCP vognen).

Røntgenforklæder og halsbeskytter.

Plastforklæder/kittel.

Mundbind/visir.

Grønt opsugningsstykke til gulv.

 

Forberedelse af patient

Clinical Suite åbnes.

Tjek BAC test og blodprøver (INR og thrombocytter).

Modtage patient sammen med narkosen

Patiente lejres på rygen.

Narkosen anlægger venflon i højre hånd.

Når patienten er bedøvet lejres patienten efter instruks.

Husk at få bidering i munden inden patienten vendes.

Diathermiplade placeres på højre lår (obs. metal).

Diathermipedal sættes klar.

Gennemlyser pedal sættes klar.

Diathermiapparat tændes og sættes på ERCP program.

Isæt kabel til ERCP – udstyret i diatermiapparat.

 

Efter undersøgelse

Skopået trækkes op.

Renseventil påsættes.

Foretage gennemskylning og manuel rengøringsprocedure på stuen.

Skopet frakobles søjle og sug.

Efter sidste ERCP køres søjlen tilbage på plads.

ERCP-vogn fyldes op. Ved evt. manglende utensilier sættes brikken frem og tages med på kontoret.


Patienten efter undersøgelsen

Bideringen fjernes.

Diclodan (inflammatorisk effekt forebygger mod pancreatit).

Neutralplade fjernes.

Patienten vendes tilbage i rygleje/direkte over i seng.

Patienten vækkes af narkosen.

Patienten køres på opvågningen.

Røntgenbilleder sendes til easyviz (instruksen hænger på gennemlyser).

Ledninger aftørres.

Stuen ryddes op.

 

Referencer

Fleksible endoskopet, endoskopvaskemaskine samt tørre- og opbevaringsskab (TOS), generelt https://pri.rn.dk/Sider/14188.aspx

Rekvisition og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse https://pri.rn.dk/Sider/8860.aspx

Sikker kirurgi tjekliste, kirurgisk speciale https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx