Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af obstetriske patienter - Sygeplejeinstruks (Graviditets- og Ultralydsafsnittet)

Formål:

At patienten får forventningerne afstemt og at personalet har tilset evt. dårlige patienter.

 

  • • 

Sygeplejerske/jordemoder på stuen byder patienten og evt. pårørende velkommen og vurderer patientens tilstand.

  • • 

Sygeplejerske/jordemoder indhenter relevante oplysninger fra patienten.

  • • 

Sygeplejerske/jordemoder informerer om det planlagte forløb.

  • • 

Sygeplejerske/jordemoder udfører den instrumentelle sygepleje og noterer værdierne på vandrejournalen:

  • Måler blodtryk.

  • Undersøger urin for glukose og albumin. Hvis der er +albumin, undersøges der tillige leukocytter og nitrit. Hvis der er +leukocytter, bedes patienten om at lave en ny urinprøve, hvorfra der sendes til dyrkning og resistensbestemmelse.

  • Vejer patienten.

  • • 

Sygeplejerske/jordemoder informerer dagpatienter om afsnittets indretning og brug af ventefaciliteter.