Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overordnede lejringsprincipper på Mave- Tarmkirurgisk Afdeling -operationsafsnit

 

Formål

At sikre at overordnede lejringsprincipper bliver overholdt i forbindelse med lejringer på

Mave- Tarmkirurgisk Afdelings operationsafsnit.

 

Beskrivelse

Operationssygeplejersken sikrer sig:

 

 1. 1. At patienten lejres med begge arme på armbordene i korrekt højde - og vinkel i skulderleddet på max. 90 grader. Benene lejres med en pølle under knæene

 2. 2. At patienten lejres på et tørt og glat underlag

 3. 3. At værne om patientens blufærdighed/værdighed

 4. 4. At undgå unødig afkøling

 5. 5. At patienten lejres med hensyntagen til individuelle behov

 6. 6. At lår-rem og de nødvendige støtter anvendes for at sikre patienten på lejet

 7. 7. At være opmærksom på at operationsassistancebord, operationssygeplejerske eller kirurg samt slanger og andet ikke hviler/trykker på patienten

 8. 8. At undgå tryk på nerver, kar og led

 9. 9. At anæstesisygeplejersken har det overordnede ansvar ved flytning af bedøvede patienter

 10. 10. At behovet for brug af hjælpepersonale vurderes af sygeplejepersonalet på operationsstuen

 11. 11. At sikre patienten fri respiration

 12. 12. At give kirurgen optimale operationsforhold.

 

Procedurer:

Ansvar for lejring

Dette påhviler enhver, der på operationsgangen har kontakt med patienten før, under og efter operationen. Ansvaret deles, således at anæstesipersonalet under operationen har ansvaret fra thorax og kranielt, mens operationspersonalet har ansvaret fra thorax og distalt.

 

Patientens lejring afkrydses på dokumentationsskema. Se særskilt vejledning om dokumentationsskema.

 

Ved operationens afslutning lejres patienten hurtigst muligt i egen seng for at minimere varigheden af en evt. belastende lejring. Se særskilt vejledning om Klargøring af patient til opvågningsafsnit.

 

Ved flytning fra operationsleje til seng anvendes (hvis patienten ikke selv kan deltage) glide-lagen/bræt samt hjælp fra portør.

 

Lejring af operationspatienter

Hovedparten af vores patienter er i generel anæstesi til de kirurgiske indgreb. Herved bortfalder patientens naturlige reflekser, og muskeltonus nedsættes. Patienterne er ude af stand til at give udtryk for lejringsgener, som kan skyldes overstrækning af led, vrid, stræk og tryk, der kan forårsage nerveskade og afklemning af kar.

 

Det er derfor vigtigt at anvende vores viden om anatomi/fysiologi samt at udspørge patienten om specielle forhold ved bevægeapparatet, der skal tages hensyn til:

 • • Bevægelighed af led

 • • Smerter fra muskler/led

 • • Rygproblemer

 • • Cirkulatoriske forstyrrelser

 

Se også særskilt vejledning om Modtagelse af patient.

 

Standard/mål

Ud fra denne samlede viden lejres patienten til det enkelte indgreb, således at risiko for skader undgås/minimeres, og individuelle hensyn tilgodeses.

Ansvar for lejerne

Det påhviler operationsstuens personale at sikre, at det rette leje samt at alt til lejringen forefindes på stuen. Samme personale har ansvaret for vedligeholdelse af lejerne og ekstraudstyret hertil.

 

Max. vægt på lejer

 

 

Leje

Stue

Totalvægt

Trumpf TruSystem 7500 U26

1,3,11

400 kg

Trumpf Jupiter

2,4

 

225 kg

Trumpf MARS

16

450 kg

Trumpf TruSystem 7000dV

17

450 kg

Anvisning: Se også lejringsbog på afdelingssygeplejerskens kontor.

 

Bilag:

Datablad på de enkelte lejer.