Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Priming af hjertelungemaskine med åbent system

Formål

Aseptisk og systematisk klargøring af hjertelungemaskine før perfusion.

Definition af begreber

A/V-shunt: shunt mellem arterie- og veneslange

CDI 500: in-line blodparameter monitor

EGB: elektronisk gasblender

EVO: elektronisk veneklemme

HCU: heater cooler unit

HLM: hjertelungemaskine

kpl: kardioplegi

level detector: monteres på venereservoiret, stopper hovedpumpen ved for lidt væske i reservoiret

lpm: litre per minut

Beskrivelse

Instruks til standard arbejdsgang ved priming af HLM.

Klargøring af HLM før OP-stuen

 1. 1. Sprit af plane flader.

 2. 2. Tjek okklusivitet på hovedpumpen samt sugene.

 3. 3. Tjek at level detector er sat på (min. 200-300 ml afhængigt af reservoirets opbygning og producentens anbeflinger)

 4. 4. Sæt pean på:

 • • recirkulationslinjen

 • • A/V-shunten

 • • kpl-væskeslangen før Y-stykket

 • • kpl outlet (til patienten)

På OP-stuen

 1. 1. Strømledning fra HLM kobles til en ”SUPERNØD” stikkontakt. Monitorledning, ilt og atmosfærisk luft tilkobles.

 2. 2. Anæstesigasudsugning kobles til og tændes på maks. (15 LPM)

 3. 3. HCU kobles til oxygenator og kpl-enhed. Kontroller for sufficient vand flow. Temperatur til oxygenatoren instilles på 37°C og til kpl på 4-5°C. Flowet til kpl standses indtil perfusion start, så at kpl-sæt primes med varmt vand for nemmere debubbling.

 4. 4. Tænd for HLM hovedkontakt og observer procenten for batteri backup. Hvis nogle pumper/enheder ikke er tændte, så tænd dem individuelt bag på panelerne eller under de fastmonterede pumper.

 5. 5. Kontroller pumpernes kørselsretning og korrekt slangediameter.

 6. 6. Kalibrer EVO.

 7. 7. Tænd CDI500 og start sensor kalibrering.

 8. 8. Fjern proppen til gasudslip på kardiotomireservoiret (”den gule”), aktiver level detector, og lad 2000 ml Ringer-acetat løbe ned i reservoiret. Observer, at level detector reagerer.

 9. 9. Tænd EGB og indstil flow på 2 lpm og FiO2 på 60 %.

 10. 10. Kør op til 3 lpm på hovedpumpen.

 11. 11. Prime recirkulationslinjen ved at fjerne pean. Start kpl-pumpen og lad den køre mens du arbejder videre med det store system, luk klemmen på slangen til kpl-pose. Luk klemmen/sæt pean på recirkulationslinjen.

 12. 12. Prime A/V-shunt ved at åbne tangen kortvarigt.

 13. 13. Prime trykdomerne, nulstil trykkene og tjek alarmene.

 14. 14. Kør op til 5 lpm på hovedpumpen.

 15. 15. Ryst de store slanger i table pack således at al luft evakueres.

 16. 16. Tilslut bubble detector omkring arterieslangen og aktiver den på kontrolpanelet (boble størrelse ”Medium”)

 17. 17. Koble kpl-væskeslangen på en tom Ringer-pose, åben klemmen på slangen til kpl-pose og sæt en pean på stykket mellem y-konnektor og kpl-varmeveksler, så at primingvæsken nu løber op i den tomme pose. Dette har 2 formål – kpl-slangen primes retrogradt, og priming volumen kan reduceres ved at flytte primingvæske fra systemet op i posen (hold øje med væskeniveauet i venereservoiret.

 18. 18. Når det ønskede mængde priming-volumen er kørt op i posen, standses pumpen og kpl-væskeslangen monteres i kpl pumpe B (“slave”).

 19. 19. Tilsæt 10.000 I.E. heparin i det store system via medicin/prøve-manifold.

 20. 20. Prime kpl-systemet færdig som beskrevet i instruksen ”Priming af kardioplegisæt”. Efter debubbling erstattes Ringer-posen med kardioplegivæske - se instruks ”Kardioplegiblanding”). Den kasserede Ringer-acetat kan gemmes og bruges som ekstra volumen under ECC.

 21. 21. Monter SvO2 proben til CDI-cuvetten, og tilslut sensor for in-line blodgasmåling i systemet (Husk! Ingen primingvæske gennem proben).

 22. 22. Tjek okklusivitet på sugene, hvis du ikke har gjort det ved klargøring.

 23. 23. Tjek at hele HLM set-up er primet og lufttomt. Tjek for mulige kink eller lækager i systemet.

 24. 24. Lad hovedpumpen køre 4-5 lpm i det store kredsløb indtil kirurgen vil have slangerne op.

 25. 25. Når kirurgen har fået slangerne op på lejet, fjern peanen fra A/V-shunten og sæt den på arterieslangen og luk EVO. Recirkuler 3-5 lpm.

Brug gerne tjekliste for at huske det hele!