Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Priming af hjertelungemaskine med åbent system

Formål

Aseptisk og systematisk klargøring af hjertelungemaskine før perfusion.

Definition af begreber

A/V-shunt: shunt mellem arterie- og veneslange

CDI 500: in-line blodparameter monitor

EGB: elektronisk gasblender

EVO: elektronisk veneklemme

HCU: heater cooler unit

HLM: hjertelungemaskine

kpl: kardioplegi

level detector: monteres på venereservoiret, stopper hovedpumpen ved for lidt væske i reservoiret

lpm: litre per minut

Beskrivelse

Klargøring af HLM før OP-stuen

 1. 1. Sprit plane flader af..

 2. 2. Tjek okklusivitet på hovedpumpen samt sugene.

 3. 3. Tjek at level detector er monteret korrekt.

 4. 4. Sæt pean på:

 • • A/V-shunten

 • • kpl-væskeslangen før Y-stykket (alternativt luk klemmen)

 • • kpl outlet (til patienten)

På OP-stuen

 1. 1. Kobl HCU til oxygenator og kpl-enhed. Kontroller for sufficient vand flow. Indstil temperatur til oxygenatoren på 37°C og til kpl på 4-5°C. Stands flowet til kpl indtil perfusion start, så at kpl-sæt primes med varmt vand fra oxygenator for nemmere debubbling.

 2. 2. Kobl strømledning fra HLM til en ”SUPERNØD” stikkontakt. Tilkobl monitorledning, ilt og atmosfærisk luft.

 3. 3. Tilkobl anæstesigasudsugning og tænd den på maks (15 LPM).

 4. 4. Tænd for HLM hovedkontakt, tjek at der er håndsving og observer procenten for batteri backup. Hvis nogle pumper/enheder ikke er tændte, så tænd dem individuelt bag på panelerne eller under de fastmonterede pumper.

 5. 5. Kontroller pumpernes kørselsretning og korrekt slangediameter.

 6. 6. Kalibrer EVO.

 7. 7. Tænd CDI500 og start sensor kalibrering (spring kalibrering over, hvis du har travlt).

 

 1. 8. Fjern proppen til gasudslip på kardiotomireservoiret (”den gule”), aktiver level detector og lad 2000 ml Ringer-acetat løbe ned i reservoiret. Observer, at level detector reagerer.

 2. 9. Tænd EGB og indstil flow på 2 lpm og FiO2 på 60 %. Kontroller manuelt, at der er luftflow til oxygenator.

 3. 10. Kør op til 3 lpm på hovedpumpen.

 4. 11. Udluft recirkulationslinjen ved at klemme på arterielinjen. Start kpl-pumpen og lad den køre mens du arbejder videre med det store system, udluft starten af kpl-væskeslange ved at åbne tangen/klemmen kortvarigt. Luk recirkulationslinjen med klemmen eller tang.

 5. 12. Udluft A/V-shunt ved at åbne tangen kortvarigt.

 6. 13. Udluft trykdomerne, nulstil trykkene og tjek alarmerne og alarmgrænseindstillinger:

   • • Før oxy 500/450 mmHg

   • • Efter oxy 350/300 mmHg

   • • Kpl 350/300 mmHg

 1. 14. Kør op til 5 lpm på hovedpumpen.

 2. 15. Ryst de store slanger i table pack således at al luft evakueres.

 3. 16. Aktiver bubble detector på kontrolpanelet (boble størrelse ”Medium”). Test funktion ved at åbne bubble detector. Luk igen, slår alarmen fra og fortsæt priming.

 

 1. 17. Kobl kpl-væskeslangen på en tom Ringer-pose, åben tangen/klemmen på slangen til kpl-pose og sæt en pean på stykket mellem Y-konnektor og kpl-varmeveksler, så at primingvæsken nu løber op i den tomme pose. Hermed primes kpl-slangen retrogradt og priming volumen i reservoiret reduceres (hold øje med væskeniveauet i venereservoiret).

 2. 18. Stands kpl-pumpen, når det ønskede mængde af primingvolumen er kørt op i posen, og montér kpl-væskeslangen i kpl pumpe B (“slave”).

 3. 19. Tilsæt 10.000 I.E. heparin i det store system via medicin/prøve-manifold.

 4. 20. Prime kpl-systemet færdig: (Mere detaljeret instruks for det, findes her: Priming af kardioplegisæt)

   • • Fjern pean mellem Y-konnektor og varmeveksler og kør med kpl-pumpen.

   • • Fyld kpl-outlet slange.

   • • Løft låget på kpl-slavepumpe for at standse det, så at du ikke få for meget primingvæske tilbage i reservoiret.

   • • Udluft kpl-varmevæksler ved at banke let med hånden eller en gummihammer.

   • • Stands kpl-pumpen, luk låget på slavepumpen og luk udluftningslinjen.

   • • Tjek okklusivitet på begge pumper.

   • • Skift Ringer-posen med kardioplegivæske (brug Ringeren som ekstra volumen under perfusion).

   • • Tjek i kpl-modulen, at ratio er 1:4.

   • • Start HCU på blå knap ved 4⁰C.

 

 1. 21. Monter SvO2 proben til CDI-cuvetten og tilslut sensor for in-line blodgasmåling i systemet (Husk! Ingen primingvæske gennem proben).

 2. 22. Tjek at hele HLM set-up er primet og lufttom. Tjek for mulige kink eller lækager i systemet.

 3. 23. Tjek gerne okklusion på hovedpumpen dynamisk: Tang på pumpeslangen, kør 5 RPM; ønskede tryk for ”medium” okklusion 250-350 mmHg.

 4. 24. Lad hovedpumpen køre 4-5 lpm i det store kredsløb indtil kirurgen vil have slangerne op.

 

 1. 25. Udregn estimeret pumpeflow og skriv pt.data på journalark.

 2. 26. Udfyld tjekliste og signer.

 3. 27. Når kirurgen har fået slangerne op på lejet, fjern peanen fra A/V-shunten og sæt den på arterieslangen og luk EVO. Recirkuler 3-5 lpm.