Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omvendt mikroskop (NIKON TE2000-S)

 

Formål

At sikre at betjening og vedligehold af omvendt mikroskop Nikon TE2000-S sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Referencer:

Nikon Inverted Microscope ECLIPSE T2000-S Instructions.

TOKAI HIT Thermo Plate instructions book.

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Omvendt mikroskop Nikon ECLIPSE TE2000-S

TOKAI HIT varmeplade

 Linsepapir

 Sterilt H2O

 

Fremgangsmåde

 

Omvendt mikroskop Nikon ECLIPSE TE2000-S med strømforsyning.

 1. 1. Mikroskopet er placeret i ESCO LAF workstation (MAW 6D8)

 2. 2. Mikroskopet er udstyret med 3 objektiver med forstørrelsesgrad 4×, 20× og 40×.

 3. 3. Der er monteret 4 forskellige farvefiltre, som kan kombineres efter eget ønske. Filtrene er monteret øverst på mikroskopet lige foran lampehuset. De skubbes ind foran eller væk fra lysstrålen vha. de hvide holdere, som filtrene er monteret i.

 4. 4. Mikroskopet har vippetubulus.

 5. 5. Mikroskopet har Köhler belysningsprincip, hvilket giver den maksimale kvalitet af lys ved brug af minimum lysstyrke.

 6. 6. Mikroskopet er udstyret med Hoffman Modulation, hvilket bevirker, at ufarvede objekter opbevaret i plastikmateriale kan ses 3-dimensionale.

 

TOKAI HIT varmeplade med strømforsyning.

 1. 7. Varmepladen er monteret i krydsbordet.

 1. 8. Den ønskede temperatur indstilles på strømforsyningen vha. piletasterne. Både den forudindstillede og den aktuelle temperatur aflæses på strømforsyningens display med henholdsvis grønne og røde tal.

 

 

Betjening

 1. 9. Mikroskopet tændes på strømforsyningen, som er placeret på holderen under bordet.

 1. 10. TOKAI HIT varmepladen tændes på strømforsyningen, som er placeret til venstre for mikroskopet i LAF-bænken.

 2. 11. Lysstyrken ændres på den sorte drejeknap forrest til venstre på mikroskopet.

 3. 12. Det ønskede objektiv drejes ind i den optiske lysvej ved at dreje på objektivrevolveren.

 4. 13. Objektet lægges på TOKAI HIT varmeplade. Objektet kan flyttes frem og tilbage samt sidevejs vha. drejearmen, der er monteret på krydsbordet.

 5. 14. Afstanden mellem okularerne indstilles således, at der dannes et billede, når man ser i dem.

 6. 15. Der fokuseres på objektet vha. den store sorte drejeknap på venstre side af mikroskopet.

 7. 16. Er der synsforskel mellem højre og venstre øje, kan der indstilles på okularerne, således at billedet står skarpt for begge øjne. Dette gøres ved at se i højre okular og fokuser ved at dreje på højre okular og bagefter se i venstre okular og fokuser ved at dreje på det.

 8. 17. Ved at dreje på polarisationsfiltret, som er monteret lige før kondensoren, kan kontrasten justeres.

 9. 18. Forrest på mikroskopets højre side "Nikon Port" kan vælges, om lysstrålen skal sendes til okularerne alene eller om lysstrålen skal deles mellem okularer og kamera (der er ikke monteret kamera mere).

 

Vedligehold

 

Ad hoc vedligehold:

 1. 19. Krydsbordet aftørres med sterilt H2O.

 2. 20. Okularerne aftørres med sterilt H2O

 1. 21. Justering af Köhler belysning jf. ”Justering af Köhler belysning på TE2000" fra DFA Instruments.

 2. 22. Justering af Hoffman Modulation jf. "Hoffman Modulation vejledning for TE200/300/2000" fra DFA Instruments

 

Skift af halogenlampe:

 1. 23. Osram display/optic lamp HLX 64623100 W 12 v GY 6,35 Xenophot.

 1. 24. Lampehuset sidder øverst bagpå mikroskopet.

 2. 25. Hele lampehuset afmonteres/løsnes ved at løsne skruen til lampehuset med en umbraconøgle og forsigtigt trække lampehuset bagud.

 3. 26. Skruen til lampehusdækslet løsnes vha. skrutrækker.

 4. 27. Lampehusdækslet kan nu løftes af.

 5. 28. Halogenlampen fjernes.

 6. 29. Den nye halogenlampe sættes i uden, at den berøres med fingrene, brug evt. linsepapir. De to metalspidser bagerst i lampehuset holdes nede, mens den nye halogenlampe sættes i.

 7. 30. Lampehusdækslet monteres igen på mikroskopet.

 8. 31. Lampehuset skrues fast.

 9. 32. Sekventielt vedligehold.

 10. 33. Rensning, smøring og kontrol af mikroskopet foretages af RAMCON Instruments i følge serviceaftale.

 

Logbog

Alle reparationer og problemer noteres i logbogen, som findes i mappen Logbøger.

 

Serviceeftersyn

Der er indgået en serviceaftale med RAMCON med halvårlige servicebesøg. Aftalen indeholder rensning, smøring, kontrol, og justering af mikroskopet og mikromanipulatorerne.

Total adskillelse og rensning af mikromanipulationsudstyret er ikke med i denne aftale, men skal aftales særskilt.

 

Firma

Ramcon A/S

Bregnerødvej 132

3460 Birkerød