Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ intravesikal kemoterapi efter TUR-B for Ta-T1nxMx-blæretumorer

 

Formål

At give den nødvendige information til læger og plejepersonale, således at instillation af Mitomycin i blæren kan foregå under betryggende forhold og opfylde lovens krav om omgang med miljøfarlige stoffer. Endvidere for at sikre veltilrettelagte behandlingsforløb med entydig ansvarsplacering og høj patienttilfredshed i forbindelse med postoperativ intravesikal kemoterapi efter TUR-B.

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Beskriver postoperativ anvendelse af Mitomycin intravesikalt og forholdsregler før, under og efter behandlingen.

Beskrivelse:

  • • Intravesikal kemoterapi anvendes hos patienter, der har fået foretaget TUR-B for ikke-invasiv (Ta) eller overfladisk invasiv (T1a/b) blæretumor under 3 cm, hvor tumor således vurderes til at være af lavrisiko-gruppen.

  • • Disse patienter gives en enkelt Mitomycin-instillation inden for de første 24 timer efter TUR-B

  • • Mitomycin er et cytostaticum (cellegift), som indvirker på topoisomeraseenzymer, som kan bryde DNA-strenge i neoplastiske celler og medføre celledød

 

Blæretumor stadium Ta samt overfladisk T1-tumor behandles primært med TUR-B. Tumor recidiverer i 50 % af tilfældene og recidivfrekvensen kan formentlig nedsættes med 40-50 % ved en enkelt postoperativ Mitomycin-skylning. Effekten på recidivfrekvensen er størst ved solitær tumor. Behandlingen nedsætter ikke risikoen for progression af tumor.

Indikation:

Der er indikation for postoperativ Mitomycin-skylning efter TUR-B i de tilfælde, hvor operatøren bedømmer tumor til at være Ta eller overfladisk T1 og radikalt reseceret. Skylning undlades ved minimalt tumorrecidiv.

Mitomycin-instillation udføres, hvis urinen er klar eller lys rosé evt. efter en enkelt manuel skylning

Kontraindikationer:

  • • Mistanke om blæreperforation

  • • Blødning efter TUR-B. Væsentlig blødning efter TUR-B kontraindicerer Mitomycin-instillation.

  • • Mitomycin-allergi

  • • Graviditet og amning

Skriftlig og mundtlig information:

Skriftlig og mundtlig patientinformation give i forbindelse med planlægning af TUR-B, se patientinformation vedr. Mitomycin.

Bivirkninger:

Cystitissymptomer: Dysuri, pollakisuri og hæmaturi (10 %), kutane allergiske reaktioner (1-3 %) Systemiske reaktioner særdeles sjældne. Blåfarvning af urinen.

Beskrivelse af behandling:

  1. 1. Operatøren ordinerer Mitomycin-skylning i journal og på medicinskema. Dosis 40 mg opløst i 40 ml NaCl.

  2. 2. Plejepersonalet sikrer, at der er klar til lys roséfarvet urin og indgiver Mitomycinen via et lukket system. Behandlingen skal gives hurtigst muligt inden for 24 timer. Der forefindes sygeplejeinstruks for dette

  3. 3. Mitomycinen udtømmes i kateterposen og kateteret seponeres

 

Referencer

Oostelink. W, Lobel.B, Gerhard J et al: Guidelines on bladdercancer. Eur urol; vol 41, iss2 feb. 2002: 105-112

Sylvester.RJ, Oosterlink,W, van der Meijeden,AP: a single immediate postoperative installation of chemotherapie decreases the risk og recurrence in patients with stage TaT1 bladder cancer: A metaanalysis og published results of randomized clinical trials. J Urol juni 2004 vol 171 (part1) 2186-90

Oddens, JR, van der Meijeden, APM, Sylvester R: One Immidiate Postoperative Instillation og Chemotherapie in low Risk Ta, T1 Bladder Cancer Patients. Is It Always Safe?:Eur Urol sept 2004; vol 46Iss3;336-8

Blærecancerbetænkning 2010