Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjerterehabilitering – fysisk hjerterehabilitering på hold

 

Formål

At sikre en høj og ensartet kvalitet i rehabiliteringsforløb for fase II træning af patienter, der har haft AMI, er By-pass opererede, har fået udført PCI, hjerteklapoperation samt patienter med hjerteinsufficiens.

At fysioterapeuterne, der er ansvarlige for træningen, kender til indholdet af og rammerne for fremgangsmåden for den fysiske rehabilitering af patienterne.

 

Definition af begreber

Fase II: Tidlig opfølgning med specialiseret hjerterehabilitering af 12 ugers varighed (to gange træning ugentligt).

AMI: Akut Myocardie Infarct.

By-pass: Omkørsel af blodet uden om det forsnævrede sted på kranspulsåren.

PCI: Percutan Cardiel Intervention.

Hjerteklapoperation: Indsættelse af en organisk eller uorganisk klap.

Hjerteinsufficiens: Hjertets pumpeevne er utilstrækkelig.

Borgs skala: En skala (RPE) der viser oplevet anstrengelse under fysisk aktivitet. Skalaen går fra 6-20, hvor 6 svarer til hvile og 20 til absolut hårdeste anstrengelse.

RPE: Ratings of Perceived Exertion

CCS: Clinical Suite, en elektronisk patientjournal.

 

Beskrivelse

Patienterne henvises fra afdeling M1 Hobro Sygehus, medicinsk afdeling B Farsø Sygehus, afdelingerne S og T Aalborg Universitetshospital og Skejby Sygehus.

For at kunne henvises til holdet kræves, at der er udarbejdet en specialiseret genoptræningsplan.

Når disse modtages, skrives patienten på venteliste med dato for starttidspunkt. Dette er 6 uger fra operationstidspunktet for By-pass- og hjerteklapopererede og 4 uger for patienter med AMI og PCI.

Patienter med insufficiens kan begynde, når de henvises fra hjertesvigtklinikken. Træningen varetages af 2 fysioterapeuter sammen med en sygeplejerske fra hjerteafsnittet på afdeling M1.

Træningen foregår i hold på maksimalt 12 deltagere.

 

Patienten bliver tilbudt et forløb på 24 gange.

Hvis fysioterapeuterne aflyser gives erstatningstime, hvilket ikke ydes, hvis patienten aflyser.

Træningen foregår i en 1 time 2 gange om ugen.

Ved første og sidste fremmøde gennemføres et interview (se bilag 1). Der foretages måling af blodtryk, talje og vægt, og Borg-15 testen laves.(se bilag 2). Patienter spørges om rygning og alkoholindtagelse. Desuden fastsætter patienten mål for rehabiliteringsperioden og for, hvordan det opnåede kan vedligeholdes efter afslutning herfra.

Holdet kører kontinuerligt med løbende tilgang og afholdes i træningssalen i Fysio- og Ergoterapi, Hobro.

Der tages telefonisk kontakt til patienten eller der sendes brev til patienten om starttidspunkt og træningsindhold.

 

En træningstime indeholder:

  • • opvarmning

  • • konditionstræning

  • • styrketræning

  • • udspænding

 

Der er indlagt en kort pause i træningen til indtagelse af væske.

Der lægges vægt på og stimuleres til, at patienterne indbyrdes kan diskutere deres oplevelser og erfaringer. Desuden forsøges at skabe en positiv atmosfære og en omgangsform, der understøtter lysten til at træne.

Der følges løbende op på patientens mål for rehabiliteringen og muligheder for fremtidig fysisk træning.

Træningsintensiteten skal svare til 15-17 på Borgs skala (se bilag 3).

I forbindelse med træning på konditionscykel og styrketræning i træningsmaskiner udfyldes hver gang hvilken distance, der er kørt og hvilke vægte, der er trænet med (se bilag 4).

Ved træningsafslutning tages der sammen med patienten stilling til hvilken form for fortsat træning/aktivitet, der kan være relevant, og hvor denne kan foregå. Ved behov udfærdiges almen genoptræningsplan.

Efter afslutning sendes kort epikrise til egen læge.

Ved hjertestop bliver sygeplejersken hos patienten, og fysioterapeuten trykker på hjertestopknappen i træningssalen. Alternativt ringes 52 112.

 

Referencer

  • • Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om Hjerterehabilitering udgivet 2006

  • • 2004 - Hjerterehabilitering på danske sygehuse:

Netværk af forebyggende sygehuse har i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab og

Hjerteforeningen udgivet praktisk vejledning ved indførelse af et systematisk rehabiliteringstilbud

  • • Dansk Kardiologisk Selskabs anbefalinger for hjerterehabilitering.

  • • Bekendtgørelse nr. 1266 af 5 2006 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus.