Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Huddesinfektion med Klorhexidinsprit 0,5 %

 

Formål

Effektiv huddesinfektion før operative indgreb.

Mindskelse af risikoen for postoperativ sårinfektion.

Huddesinfektionen sker i overensstemmelse med infektionshygiejniske retningslinjer (se 6.1 Opdækning, desinfektion og afdækning til operation).

 

Præoperativt

Patient udspørges før operation, om der findes nogen form for allergi overfor Klorhexidin, sprit eller lignende – og om patienten har sart hud eller andre hudproblemer, der skal tages hensyn til.

Huden efterses for rifter, urenheder og lignende.

Indgår umbilicus i operationsfeltet, efterses denne også for urenheder.

Hvis hårfjernelse af operationstekniske grunde er nødvendig, efterses det, at hårfjernelsen er gjort tilstrækkeligt.

 

Fremstilling

En flaske Klorhexidinsprit 0,5%, farvet.

Steril lapiskop.

Sterile tampontænger to styk.

Sterile kompresser.

 

Procedure

Operationsfeltet blottes for patientens beklædningsgenstande, så feltets størrelse i omkreds om muligt udgør 10–15 cm mere end det forventede operationsfelt.

Desinfektionen foretages af en sterilklædt læge eller sygeplejerske.

Et styk kompres monteres på hver tampontang.

Lapiskop udpakkes sterilt, og stilles – eller rækkes frem, således der kan ophældes Klorhexidinsprit uden at gøre lapiskoppen usteril.

En usteril hjælper hælder Klorhexidin 0,5% op.

Der foretages nu to afvaskninger.

Første tampontang dyppes i lapiskoppen, og operationsfeltet afvaskes startende centralt i feltet for derefter at arbejde sig perifert, således at sidste område, der afvaskes, er kanten af operationsfeltet plus 10–15 cm mere om muligt.

Afvaskningen skal foregå i én procedure, tampontangen må ikke bevæge sig centralt i feltet, efter den har nået kanten af operationsfeltet.

Første tampontang afleveres i et usterilt område.

Klorhexidinspritten skal være fordampet i operationsfeltet inden anden afvaskning.

Anden tampontang benyttes nu til anden afvaskning startende centralt i feltet, dog forbliver afvaskningen 5 cm indenfor området ved første afvaskning.

Operationsfeltet skal være helt tørt, inden steril procedure kan foregå.

Forholdsregler

Klorhexidinsprit er let antændelig, og kan bryde ud i nærmest eksplosionsagtig brand, hvis det kommer i nærheden af varme, ild eller strøm. Derfor skal operationsfeltet være helt tørt, inden man påbegynder steril procedure. Umbilicus og evt. hårvækst skal efterses for restsprit, inden El-kirurgi benyttes.

Skønner man på forhånd, at operationsfeltet vil blive svært at sikre imod restsprit, anbefales det, at anvende (se vejledningen huddesinfektion med Klorhexidin-cetrimid).

 

Video med gennemgang af princip:

https://www.youtube.com/watch?v=Pyj2wVldKIc

 

Se også Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1) fra Infektionshygiejnen:

https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx#a_Toc456002527