Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Krisekommunikation – instruks

 

Sådan forholder man sig til pressehenvendelse på begivenheder, der kan udløse dårlig omtale af hospitalet, eller hvor hospitalet oplever kriser, der har offentlighedens bevågenhed.

 

Det kan være:

 

  • • Uventede, voldsomme dødsfald hos patienter

  • • Voldsom adfærd hos patienter, der kommer til offentlighedens kendskab

  • • Alvorlige klagesager fra patienter/pårørende

  • • Virusinfektion eller bakterieudbrud, der har et mindre omfang (dvs. at Beredskabsplanen ikke er trådt i kraft)

  • • Patientforløb, der er gået skævt

  • • Bombetrussel eller lignende mod hospitalet

 

Ved situationer, der er beskrevet i Beredskabsplanen for Aalborg Universitetshospital, vil det være instrukserne fra Beredskabsplanen, der er gældende. Her gælder det, at man i første omgang henviser til Politiet, hvis man får pressehenvendelser.

 

Beredskabsplanen kan læses her

 

 

Hvordan forholder man sig ved en pressehenvendelse vedrørende en opstået krise?

 

Menigt personale beder om navn, medie og telefonnr. på det pågældende medie og meddeler, at vedkommende får en tilbagemelding inden for halvanden time. Derpå kontaktes den nærmeste ledelse. Kan der ikke opnås telefonisk/personlig kontakt, så kontaktes chefen for den klinik, afsnit/ambulatorie/speciale hører under, telefonisk. Kan man heller ikke få kontakt til vedkommende, kontaktes Kommunikation, Aalborg Universitetshospital, som kontakter Hospitalsledelsen og klinikchefen.

 

Menigt personale kan udtale sig, men det skal koordineres med ansvarlig leder, så hospitalet information til befolkningen er entydig og ikke peger i forskellige retninger.

 

 Den ledelsesperson fra afsnit, afdeling, speciale, klinik eller Hospitalsledelsen, som får henvendelsen vedr. pressekontakt, kontakter en kommunikationskonsulent fra Kommunikation, Aalborg UH og får sparring på sagen. Derpå kontaktes det pågældende medie inden for den frist, der er aftalt. Det kan være med: kommentarer, aftale om hvornår journalisten kan indhente ommentarer, eller med besked om, at man ingen kommentarer har. Evt. kan man bede kommunikationskonsulenten om at kontakte mediet med et citat eller anden besked til journalisten.

 

Dvs. kan/vil man udtale sig, har man selv ansvaret for at koordinere med Kommunikation, Aalborg UH.

 

Hvis Kommunikation, Aalborg Universitetshospital får pressehenvendelsen vedr. en opstået krisesituation:

Man får navn, medie og telefonnummer på journalisten. Kommunikationskonsulenten kontakter den ansvarlige. Er det ikke muligt at få fat i vedkommende, så kontaktes dennes nærmeste overordnede. Er vedkommende ikke til at træffe, så kontaktes klinikchefen og Hospitalsledelsen. Kommunikationsenheden har ansvaret for efterfølgende at orientere Pressevagten, Regionshuset om sagen.

 

Den fagligt ansvarlige for den eksterne kommunikation i den pågældende sag vurderer sammen med Kommunikation, Aalborg Universitetshospital og den presseansvarlige i Regionshuset, om der skal informeres yderligere via pressemeddelelse og hjemmeside. Sådanne situationer vil typisk være alvorlige og vil derfor også kræve intern kommunikation. Det bør ske forinden udsendelse af pressemeddelelse, så her skal overvejes mail til alle ansatte på Aalborg Universitetshospital, samt nyhed på PersonaleNet forinden den eksterne udsendelse.