Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIV/AIDS smitte – instrukser vedr..

 

Generelt betragtes alle patienter som potentielle smittebærere.

Almindelige hygiejniske principper overholdes nøje, som beskrevet i: Infektionshygiejnens generelle smitteforebyggende forholdsregler.

Smitte overføres via blod, sæd, vaginalsekret, modermælk, væv og vævsvæsker.

Vævsvæsker, som ikke er omfattet af retningslinerne er næsesekret, spyt, sved, tårer, urin, afføring og opkast MED MINDRE DE INDEHOLDER SYNLIGT BLOD.

Intakt hud er modstandsdygtig overfor smitte, hvorimod hud med eksem, sår og rifter indebærer større risikosmitte.

Injektioner/fusioner.

 • • Subkutan eller intramuskulær injektion:
  Vanlig procedure, dog handskebrug ved eksem og/eller åbne sår eller rifter på hænderne.
  Ved insulininjektion
  sprittes der af med en injektionsserviet, hvorefter der injiceres. Kanylen tages halvt ud og der tælles til tre, derefter tages kanylen helt ud.

 • • Intravenøs infusion:
  Ved anlæggelse eller fjernelse af venflon anvendes handsker.

Ved alle former for punkturer, inkl. lumbalpunktur, hvor der er risiko for opsprøjt af blod: Handsker anvendes. Maske, plastforklæde og øjenbeskyttelse anvendes ligeledes. Hue (ved lumbalpunktur).

Vedr. Neonatalafsnittet

Som modtager af nyfødte børn direkte fra Fødegangen:

 • • Der bruges handsker, indtil synligt blod og fostervand er vasket af.

 • • Ved navlepleje anvendes handsker, indtil navlen er tør.

 • • Modermælk er potentielt smittebærende, obs. amning kontraindiceret.

Vasketøj

Stærkt blodigt snavsetøj behandles som smittetøj og sendes til vaskeriet i en tøjsæk med en plasticpose indeni.

Rengøring

Ved spild af blod eller vævsvæsker på gulv eller inventar tørres op med cellestof, så al synlig forurening fjernes straks, hvorefter der aftørres med et spritholdigt middle (f.eks. Ethanol 70-85%) eller et klorholdigt desinfektionsmiddel. Der anvendes Nitril- (blå) eller latexhandsker. Vinylhandsker/plastikhandsker må ikke anvendes. Cellestof anbringes i plastpose og behandles som vanligt affald. Infektionshygiejnens generelle smitteforebyggende forholdsregler.

 

Se endvidere infektionshygiejnens link:

Forholdsregler mod smitte efter erhvervsbetinget uheld