Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinier for indsamling af empiri i klinisk praksis ved Radiologisk afdeling, Aalborg sygehus

 

I forbindelse med udarbejdelsen af projekter på radiografuddannelsens moduler, kan der være behov for at indsamle empiri i klinisk praksis.

Nedenstående link er til retningslinier ”Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter”, professionshøjskolen University College Nordjylland, dateret den 25. oktober 2009, revideret den 25. august 2011.

http://www.ucn.dk/Forside/StudieInfo/Selma_Lagerløfs_Vej/Praktiske_oplysninger.aspx

(Punkt 5 under studiet)

Disse retningslinier skal følges ved indsamling af empiri.

 

Ønsker den/de studerende at indsamle empiri, der ikke omhandler en patient, men omhandler afdelingens procedure, protokoller eller udlån af udstyr til dataindsamling, retter den/de studerende henvendelse til klinisk uddannelsesansvarlig radiograf.

Den/de studerende skal ved henvendelsen have udarbejdet en kort og præcis beskrivelse af projektet, beskrive hvad det er for empiri der ønskes indsamlet, hvordan empirien formodes at indsamles samt tidsperspektivet for indsamlingen. Beskrivelsen skal være påført navne på de involveret studerende, samt navnet på vejlederen på projektet. Der må kun indsamles for det pågældende projekt relevant empiri.

Ved lån af udstyr, skal udstyret afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Der skal være en ansvarlig person tilstede, som sikre at udstyret behandles korrekt.